%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 741.6 m 561.5 741.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.20 725.30 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.24 725.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.31 725.30 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 14.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.65 708.50 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.19 708.50 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 694.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.49 694.10 Td (ashington, D.C. 20549) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 666.50 Td (FORM 10-Q) Tj ET Q /GS0 gs q 8.92 0 0 10.76 139.80 646.45 cm /I1 Do Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.72 648.50 Td (QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.31 648.50 Td (TERL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.62 648.50 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.47 648.50 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.62 648.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.11 648.50 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.88 648.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.20 648.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.69 648.50 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.72 648.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.04 648.50 Td (THE) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.85 636.50 Td (SECURITIES EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.66 636.50 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.60 636.50 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.61 636.50 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.65 612.50 Td (For the Quarterly Period Ended March 31, 2018.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.05 594.50 Td (OR) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET /GS0 gs q 7.78 0 0 9.93 166.95 574.34 cm /I2 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.73 576.50 Td (?) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.73 576.50 Td (TRANSITION REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.23 576.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.72 576.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.03 576.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.52 576.50 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.55 576.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.87 576.50 Td (THE) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.85 564.50 Td (SECURITIES EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.66 564.50 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.60 564.50 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.61 564.50 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.10 540.50 Td (For the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.03 540.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.78 540.50 Td (ransition Period From __________ to __________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.10 528.50 Td (Commission File Number 1-09720) Tj ET Q BT /F2 24.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.05 499.70 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.93 499.70 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.16 499.70 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.96 499.70 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.50 499.70 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.70 487.70 Td (\(Exact name of registrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.80 467.93 Td (Delawar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.81 467.93 Td (e) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 467.93 Td (16-1434688) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 453.77 Td (\(State or other jurisdiction of incorporation or or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.53 453.77 Td (ganization\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.35 453.77 Td (\(I.R.S. Employer Identification Number\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.85 439.93 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.59 439.93 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.07 439.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.19 439.93 Td (echnology Park) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 439.77 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.00 425.93 Td (8383 Seneca ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.35 425.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.47 425.93 Td (urnpike) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 425.77 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.30 411.93 Td (New Hartford, New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.76 411.93 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.24 411.93 Td (ork) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 411.93 Td (13413-4991) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.65 397.77 Td (\(Address of principal executive of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.18 397.77 Td (fices\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.90 397.77 Td (\(Zip Code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.30 381.70 Td (Registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.18 381.70 Td (s telephone number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.09 381.70 Td (, including area code:?\(315\) 738-0600) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 357.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 357.70 Td (Indicate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.29 357.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.38 357.70 Td (check ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.79 357.70 Td (mark ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.43 357.70 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.73 357.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.04 357.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.89 357.70 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.64 357.70 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.06 357.70 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.48 357.70 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.57 357.70 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.43 357.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.83 357.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.70 357.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.23 357.70 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.65 357.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.74 357.70 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.83 357.70 Td (13 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.92 357.70 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.34 357.70 Td (15\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 345.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.41 345.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.71 345.70 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.22 345.70 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.27 345.70 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.78 345.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.19 345.70 Td (1934 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.27 345.70 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.46 345.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.76 345.70 Td (preceding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.26 345.70 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.34 345.70 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.87 345.70 Td (\(or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.61 345.70 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.35 345.70 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.76 345.70 Td (shorter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.61 345.70 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.24 345.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.31 345.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.61 345.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.45 345.70 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 333.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.82 333.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.09 333.70 Td (file ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.92 333.70 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.75 333.70 Td (reports\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.85 333.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.79 333.70 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.95 333.70 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.78 333.70 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.15 333.70 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.98 333.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.26 333.70 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.09 333.70 Td (filing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.25 333.70 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.95 333.70 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.11 333.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.83 333.70 Td (past ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.44 333.70 Td (90 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.94 333.70 Td (days. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.90 333.70 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.12 333.70 Td (es? Tj ET Q /GS0 gs q 8.92 0 0 10.09 513.95 331.54 cm /I3 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.87 333.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.37 333.70 Td (No?) Tj ET Q /GS0 gs q 7.78 0 0 10.09 547.59 331.54 cm /I4 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 309.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 309.70 Td (Indicate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.23 309.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.26 309.70 Td (check ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.61 309.70 Td (mark ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.19 309.70 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.43 309.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.68 309.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.47 309.70 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.83 309.70 Td (submitted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.31 309.70 Td (electronically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.75 309.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.22 309.70 Td (posted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.36 309.70 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.39 309.70 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.87 309.70 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.51 309.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.15 309.70 Td (eb ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.62 309.70 Td (site, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 297.70 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.20 297.70 Td (any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.99 297.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.58 297.70 Td (every ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.88 297.70 Td (Interactive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.72 297.70 Td (Data ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.69 297.70 Td (File ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.33 297.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.74 297.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.61 297.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.14 297.70 Td (submitted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.68 297.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.21 297.70 Td (posted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.41 297.70 Td (pursuant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.94 297.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.80 297.70 Td (Rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.78 297.70 Td (405 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.87 297.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.30 297.70 Td (Regulation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.27 297.70 Td (S-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.09 297.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.18 297.70 Td (\(?32.405 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 285.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.58 285.70 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.28 285.70 Td (chapter\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.29 285.70 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.64 285.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.11 285.70 Td (preceding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.79 285.70 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.04 285.70 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.74 285.70 Td (\(or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.65 285.70 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.56 285.70 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.14 285.70 Td (shorter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.16 285.70 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.96 285.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.20 285.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.67 285.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.69 285.70 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.49 285.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.06 285.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.08 285.70 Td (submit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 285.70 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 273.70 Td (post ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.17 273.70 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.00 273.70 Td (files\).?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.68 273.70 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.90 273.70 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 8.92 0 0 10.09 173.23 271.54 cm /I5 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.14 273.70 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.14 273.70 Td (No ) Tj ET Q /GS0 gs q 7.78 0 0 10.09 201.86 271.54 cm /I6 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 249.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 249.70 Td (Indicate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.47 249.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.73 249.70 Td (check ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.31 249.70 Td (mark ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.13 249.70 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.60 249.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.08 249.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.11 249.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.05 249.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.75 249.70 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.12 249.70 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.82 249.70 Td (accelerated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.04 249.70 Td (filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.30 249.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.06 249.70 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.77 249.70 Td (accelerated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.99 249.70 Td (filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.24 249.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.01 249.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.71 249.70 Td (non-accelerated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 237.70 Td (filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.25 237.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.10 237.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.89 237.70 Td (smaller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.67 237.70 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.67 237.70 Td (company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.67 237.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.52 237.70 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.20 237.70 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.98 237.70 Td (emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.78 237.70 Td (ging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.91 237.70 Td (growth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.59 237.70 Td (company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.59 237.70 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.94 237.70 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.72 237.70 Td (definitions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.84 237.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.52 237.70 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.32 237.70 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.11 237.70 Td (accelerated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.41 237.70 Td (filer? ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 225.70 Td (accelerated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.84 225.70 Td (filer? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.87 225.70 Td (smaller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.19 225.70 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.29 225.70 Td (company? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.32 225.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.21 225.70 Td (emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.45 225.70 Td (ging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.67 225.70 Td (growth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.44 225.70 Td (company?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.98 225.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.20 225.70 Td (Rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.53 225.70 Td (12b-2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.30 225.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.08 225.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.74 225.70 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.06 225.70 Td (Act.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 213.70 Td (\(Check ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.38 213.70 Td (one\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 158.70 Td ( ) Tj ET Q /GS0 gs q 106.99 0 0 9.09 88.00 191.61 cm /I7 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 193.77 Td (Accelerated Filer?) Tj ET Q /GS0 gs q 8.92 0 0 10.09 458.13 191.61 cm /I8 Do Q /GS0 gs q 289.34 0 0 9.09 88.00 176.61 cm /I9 Do Q /GS0 gs q 127.76 0 0 9.09 384.00 176.61 cm /I10 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 163.77 Td (? Tj ET Q /GS0 gs q 128.97 0 0 9.09 384.00 161.61 cm /I11 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 134.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 134.70 Td (If an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.90 134.70 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.02 134.70 Td (, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 122.70 Td (transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 110.70 Td (13\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.60 110.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.43 110.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.15 110.70 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.52 110.70 Td (Act. ) Tj ET Q /GS0 gs q 7.78 0 0 10.09 195.96 108.54 cm /I12 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 86.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 86.70 Td (Indicate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.17 86.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.14 86.70 Td (check ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.43 86.70 Td (mark ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.95 86.70 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.13 86.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.32 86.70 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.05 86.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.69 86.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.10 86.70 Td (shell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.96 86.70 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.59 86.70 Td (\(as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.22 86.70 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.17 86.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.92 86.70 Td (Rule ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.78 86.70 Td (12b-2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.08 86.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.38 86.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 86.70 Td (Exchange ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 74.70 Td (Act\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.40 74.70 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.62 74.70 Td (es? Tj ET Q /GS0 gs q 7.78 0 0 10.09 125.45 72.54 cm /I13 Do Q q 0 0 0 rg BT 133.23 74.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.73 74.70 Td (No?) Tj ET Q /GS0 gs q 8.92 0 0 10.09 157.95 72.54 cm /I14 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 50.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 50.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 50.70 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.61 50.70 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.44 50.70 Td (May?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.27 50.70 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.27 50.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.27 50.70 Td (16,073,128) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.27 50.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.77 50.70 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.26 50.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.09 50.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.81 50.70 Td (registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.35 50.70 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.74 50.70 Td (common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.24 50.70 Td (stock, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.35 50.70 Td ($0.02 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.35 50.70 Td (par ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.62 50.70 Td (value, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.27 50.70 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.20 50.70 Td (outstanding.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>] /Rotate 0 /Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.30 742.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.94 742.10 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.15 742.10 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.11 742.10 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.74 742.10 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 718.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.56 718.10 Td (ABLE OF CONTENTS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 694.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.79 694.10 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.08 694.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 694.10 Td ( I) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 682.10 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.02 682.10 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.53 682.10 Td (TION) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 619.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 619.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 619.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 589.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 589.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 589.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 559.60 88.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 559.60 390.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 559.60 34.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 519.60 88.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 519.60 390.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 519.60 34.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 479.60 88.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 479.60 390.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 479.60 34.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 439.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 439.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 439.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 409.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 409.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 409.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 379.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 379.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 379.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 349.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 349.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 349.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 274.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 274.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 274.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 244.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 244.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 244.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 214.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 214.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 214.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 184.60 88.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 184.60 390.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 184.60 34.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 144.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 144.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 144.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 114.60 88.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 138.50 114.60 390.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 114.60 34.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 634.6 m 138.5 634.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 528.5 634.6 m 562.5 634.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 649.27 Td (Item) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 639.27 Td (Number) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 650.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 650.17 Td (Page) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 625.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 625.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 625.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 610.17 Td (Item 1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 608.8333984375 m 273.1875 608.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 610.17 Td (Financial Statements \(unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 610.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 595.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 595.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 595.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 580.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 578.8333984375 m 430.921875 578.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 580.17 Td (Consolidated Balance Sheets at March 31, 2018 and December 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 565.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 565.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 565.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 550.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 548.8333984375 m 527.1181640625 548.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 550.17 Td (Consolidated Statements of Operations for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 328.56 550.17 Td (Three Months Ended March 31, 2018 and March ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 538.8333984375 m 176 538.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 540.17 Td (31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 525.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 525.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 525.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 510.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 508.8333984375 m 510.453125 508.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 510.17 Td (Consolidated Statements of Comprehensive Incomefor the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 379.93 510.17 Td (Three Months Ended March 31, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 498.8333984375 m 244.037109375 498.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 500.17 Td (2018 and March 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 485.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 485.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 485.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 470.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 468.8333984375 m 501.595703125 468.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 470.17 Td (Consolidated Statements of Cash Flows for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 331.63 470.17 Td (Three Months Ended March 31, 2018 and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 458.8333984375 m 204.5986328125 458.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 460.17 Td (March 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 445.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 445.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 430.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 428.8333984375 m 392.064453125 428.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 430.17 Td (Notes to Unaudited Interim Consolidated Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 415.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 415.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 415.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.17 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 398.8333984375 m 499.291015625 398.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 400.17 Td (Management? Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 195.98 400.17 Td (s Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 265.15 400.17 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 385.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 385.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 385.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 370.17 Td (Item 3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 368.8333984375 m 382.62109375 368.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 370.17 Td (Quantitative and Qualitative Disclosures ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 305.40 370.17 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 355.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 355.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 355.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 340.17 Td (Item 4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 338.8333984375 m 239.3154296875 338.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 340.17 Td (Controls and Procedures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 325.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 325.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 325.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 310.17 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.55 310.17 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.68 310.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.40 310.17 Td ( II) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.60 295.17 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.44 295.17 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 280.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 280.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 280.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 265.17 Td (Item 1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 263.8333984375 m 215.140625 263.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 265.17 Td (Legal Proceedings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 250.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 250.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 250.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 235.17 Td (Item 1A.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 233.83339843750002 m 191.2783203125 233.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 235.17 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 220.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 220.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 220.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 205.17 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 203.83339843750002 m 384.8232421875 203.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 205.17 Td (Unregistered Sales of Equity Securities and Use Of Proceeds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 190.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 190.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 190.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 175.17 Td (Item 5.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 173.83339843750002 m 214.0322265625 173.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 175.17 Td (Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 135.17 Td (Item 6.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 133.83339843750002 m 174.3349609375 133.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 135.17 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 120.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 120.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 120.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 103.83339843750002 m 95.216796875 103.83339843750002 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 105.17 Td (Signatures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 105.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.50 580.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.50 550.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.50 510.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.50 470.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.50 430.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 400.17 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 370.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 340.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 265.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 235.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 205.17 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 175.17 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 135.17 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 105.17 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 7 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 8 0 R>> endobj 8 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.65 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.02 742.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.11 742.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.60 742.25 Td ( I ?FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.11 742.25 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.75 742.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 710.48 Td (Item 1.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 710.48 Td (Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.40 682.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.77 682.25 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.53 682.25 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.95 682.25 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 682.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.77 682.25 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.40 670.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.22 670.25 Td (TED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.05 658.25 Td (\(in thousands, except share and per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 646.25 Td (\(Unaudited\)? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 600.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 600.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 600.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 600.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 570.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 570.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 570.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 570.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 540.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 540.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 540.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 540.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 510.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 510.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 510.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 510.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 480.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 480.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 480.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 480.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 450.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 450.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 450.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 450.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 420.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 420.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 420.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 420.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 390.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 390.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 390.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 390.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 360.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 360.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 360.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 360.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 330.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 330.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 330.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 330.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 300.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 300.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 300.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 300.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 270.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 270.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 270.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 270.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 240.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 240.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 240.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 240.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 210.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 210.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 210.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 210.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 160.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 160.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 160.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 160.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 130.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 130.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 130.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 130.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 100.75 336.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 100.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.50 100.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.50 100.75 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 615.75 m 472.5 615.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 615.75 m 562.5 615.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 540.75 m 472.5 540.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 540.75 m 562.5 540.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 450.75 m 472.5 450.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 450.75 m 562.5 450.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 436.75 m 472.5 436.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 434.75 m 472.5 434.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 450.75 m 562.5 450.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 436.75 m 562.5 436.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 434.75 m 562.5 434.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 315.75 m 472.5 315.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 315.75 m 562.5 315.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 315.75 m 562.5 315.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 255.75 m 472.5 255.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 255.75 m 562.5 255.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 240.75 m 472.5 240.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 255.75 m 562.5 255.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 240.75 m 562.5 240.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 100.75 m 472.5 100.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 100.75 m 562.5 100.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 85.75 m 472.5 85.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 100.75 m 562.5 100.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 85.75 m 562.5 85.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 71.75 m 472.5 71.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 69.75 m 472.5 69.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 71.75 m 562.5 71.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 476.5 69.75 m 562.5 69.75 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 620.43 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.20 620.42 Td (March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.70 620.42 Td (December 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 606.32 Td (Current assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 606.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 606.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 591.32 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 590.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 590.42 Td (5,762) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 590.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 590.42 Td (6,600) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 576.32 Td (Accounts receivable-net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 575.42 Td (35,91) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.65 575.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 575.42 Td (30,077) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 561.32 Td (Inventories-net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 560.42 Td (22,394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 560.42 Td (21,746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 546.32 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 545.42 Td (5,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.65 545.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 545.42 Td (4,209) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 531.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 531.32 Td (otal current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 530.42 Td (69,378) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 530.42 Td (62,632) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 516.32 Td (Property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.11 516.32 Td (, plant and equipment ?net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 515.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.15 515.42 Td (1,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 515.42 Td (10,755) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 501.32 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 500.42 Td (13,887) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 500.42 Td (13,809) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 486.32 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 485.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.15 485.42 Td (1,051) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 485.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.15 485.42 Td (1,051) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 471.32 Td (Intangible assets ?net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 470.42 Td (12,418) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 470.42 Td (12,070) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 456.32 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 455.42 Td (4,391) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 455.42 Td (4,307) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 441.48 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.21 441.48 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.08 441.48 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 440.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 440.42 Td (122,140) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 440.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 440.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.15 440.42 Td (14,624) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 426.48 Td (Liabilities and Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.38 426.48 Td (eholders? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.35 426.48 Td ( Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 425.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 425.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 411.32 Td (Current liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 410.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 410.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 396.32 Td (Current portion of long-term debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 395.42 Td (199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 395.42 Td (195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 381.32 Td (Borrowings of line of credit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 380.42 Td (3,950) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 380.42 Td (950) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 366.32 Td (Accounts payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 365.42 Td (17,537) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 365.42 Td (14,332) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 351.32 Td (Accrued salaries and benefits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 350.42 Td (5,396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 350.42 Td (6,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 336.32 Td (Accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 335.42 Td (3,784) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 335.42 Td (3,926) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 321.32 Td (Customer deposits and deferred service revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 320.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.15 320.42 Td (1,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 320.42 Td (10,241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 306.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 306.32 Td (otal current liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 305.42 Td (42,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 305.42 Td (35,919) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 291.32 Td (Long-term debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 290.42 Td (133) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 290.42 Td (185) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 276.32 Td (Deferred service revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 275.42 Td (3,649) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 275.42 Td (2,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 261.32 Td (Other long-term liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 260.42 Td (6,559) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 260.42 Td (6,866) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 246.32 Td (otal liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 245.42 Td (52,482) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 245.42 Td (45,638) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 231.32 Td (Commitments and contingencies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 216.32 Td (Shareholders? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.17 216.32 Td ( Equity:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 215.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 215.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 201.32 Td (Preferred stock, $.02 par value, 1,000,000 shares authorized) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.65 200.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 200.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 186.32 Td (Common stock, $.02 par value, 29,000,000 shares authorized; 17,686,224 and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 176.32 Td (17,677,161 shares issued, 15,978,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.80 176.32 Td (15 and 15,969,052 outstanding at March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 166.32 Td (2018 and December 31, 2017, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 165.42 Td (354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 165.42 Td (354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 151.32 Td (Capital in excess of par value) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 150.42 Td (48,530) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 150.42 Td (48,349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 136.32 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 135.42 Td (29,617) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 135.42 Td (29,549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 121.32 Td (Accumulated other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.80 120.47 Td (\(3,007) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.65 120.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 120.47 Td (\(3,430) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 120.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 106.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.93 106.32 Td (reasury stock, at cost, 1,708,109 shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.80 105.47 Td (\(5,836) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.65 105.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 105.47 Td (\(5,836) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 105.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 91.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 91.32 Td (otal shareholders? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.03 91.32 Td ( equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 90.42 Td (69,658) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 90.42 Td (68,986) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 76.48 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.75 76.48 Td (otal Liabilities and Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.65 76.48 Td (eholders? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.34 76.48 Td ( Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 75.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.15 75.42 Td (122,140) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 75.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 75.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.15 75.42 Td (14,624) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 47.25 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 47.25 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.75 47.25 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.36 47.25 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 47.25 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.57 47.25 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.95 47.25 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.99 47.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.47 47.25 Td (statements) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 10 0 R>> endobj 10 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.40 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.77 742.25 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.53 742.25 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.95 742.25 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 742.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.77 742.25 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 730.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.97 730.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.52 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.00 730.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.92 730.25 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.68 730.25 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.35 718.25 Td (\(in thousands, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 628.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 628.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 628.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 628.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 598.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 598.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 598.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 598.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 568.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 568.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 568.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 568.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 538.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 538.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 538.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 538.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 508.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 508.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 508.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 508.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 478.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 478.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 478.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 478.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 448.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 448.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 448.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 448.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 418.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 418.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 418.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 418.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 388.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 388.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 388.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 388.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 358.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 358.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 358.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 358.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 328.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 328.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 328.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 328.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 298.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 298.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 298.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 298.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 268.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 268.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 268.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 268.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 238.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 238.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 238.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 238.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 208.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 208.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 208.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 208.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 178.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 178.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 178.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 178.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 148.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 148.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 148.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 148.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 118.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 118.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 118.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 118.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 658.75 m 503.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 658.75 m 507.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 658.75 m 562.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 643.75 m 503.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 643.75 m 562.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 583.75 m 503.5 583.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 583.75 m 562.5 583.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 568.75 m 503.5 568.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 583.75 m 562.5 583.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 568.75 m 562.5 568.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 508.75 m 503.5 508.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 508.75 m 562.5 508.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 493.75 m 503.5 493.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 508.75 m 562.5 508.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 493.75 m 562.5 493.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 478.75 m 503.5 478.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 478.75 m 562.5 478.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 418.75 m 503.5 418.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 418.75 m 562.5 418.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 403.75 m 503.5 403.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 418.75 m 562.5 418.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 403.75 m 562.5 403.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 358.75 m 503.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 358.75 m 562.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 358.75 m 562.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 328.75 m 503.5 328.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 328.75 m 562.5 328.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 328.75 m 562.5 328.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 283.75 m 503.5 283.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 283.75 m 562.5 283.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 269.75 m 503.5 269.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 267.75 m 503.5 267.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 283.75 m 562.5 283.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 269.75 m 562.5 269.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 267.75 m 562.5 267.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 223.75 m 503.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 223.75 m 562.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 223.75 m 503.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 209.75 m 503.5 209.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 207.75 m 503.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 223.75 m 562.5 223.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 209.75 m 562.5 209.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 207.75 m 562.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 163.75 m 503.5 163.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 163.75 m 562.5 163.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 149.75 m 503.5 149.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 147.75 m 503.5 147.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 163.75 m 562.5 163.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 149.75 m 562.5 149.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 147.75 m 562.5 147.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 119.75 m 503.5 119.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 117.75 m 503.5 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 119.75 m 562.5 119.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 117.75 m 562.5 117.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 104.75 m 503.5 104.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 102.75 m 503.5 102.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 104.75 m 562.5 104.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 102.75 m 562.5 102.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 674.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 673.42 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.45 663.42 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.87 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 648.87 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 648.87 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 633.42 Td (Net revenues:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 634.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 634.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 619.32 Td (Product) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 618.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 618.42 Td (26,324) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 618.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 618.42 Td (37,206) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 604.32 Td (Service) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 603.42 Td (13,196) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 603.42 Td (14,343) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 589.32 Td (Contract) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 588.42 Td (16,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 588.42 Td (14,316) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 574.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 573.42 Td (55,661) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 573.42 Td (65,865) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 558.42 Td (Costs of sales:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 558.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 558.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 544.32 Td (Product) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 543.42 Td (19,440) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 543.42 Td (27,572) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 529.32 Td (Service) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 528.42 Td (9,547) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 528.42 Td (10,474) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 514.32 Td (Contract) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 513.42 Td (14,827) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 513.42 Td (12,747) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 499.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 498.42 Td (43,814) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 498.42 Td (50,793) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 484.32 Td (Gross mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.29 484.32 Td (gin) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 483.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.15 483.42 Td (1,847) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 483.42 Td (15,072) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 468.42 Td (Operating expenses:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 468.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 468.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 454.32 Td ( Selling, general and administrative) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 453.42 Td (8,600) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 453.42 Td (9,610) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 439.32 Td ( Research and development) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 438.42 Td (2,868) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 438.42 Td (2,980) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 424.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.22 424.32 Td (Amortization of identifiable intangible assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 423.42 Td (241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 423.42 Td (241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 409.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 408.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.15 408.42 Td (1,709) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 408.42 Td (12,831) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 394.32 Td (Operating income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 393.42 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 393.42 Td (2,241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.32 Td (Other income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 378.42 Td (49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 378.47 Td (\(248) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 378.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 364.32 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 363.47 Td (\(41) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 363.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 363.47 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 363.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.42 Td (Income from continuing operations before provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 348.42 Td (146) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 348.42 Td (1,961) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 333.42 Td (Provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 333.47 Td (\(78) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 333.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 333.47 Td (\(697) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 333.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 319.32 Td (Incomefrom continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 318.42 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 318.42 Td (1,264) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 303.42 Td (Discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 303.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 303.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 289.32 Td (Incomefrom discontinued operations \(net of tax\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 288.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 288.42 Td (183) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 273.42 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 273.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 273.42 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 273.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 273.42 Td (1,447) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 258.42 Td (Basic Earnings per Share:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 258.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 258.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 244.32 Td ( Incomefrom continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 243.42 Td (0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 243.42 Td (0.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 229.32 Td ( Incomefrom discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 228.42 Td (0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 228.42 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 214.32 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 213.42 Td ($ 0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 213.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 213.42 Td (0.09) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 198.42 Td (Diluted Earnings per Share:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 198.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 198.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 184.32 Td ( Incomefrom continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 183.42 Td (0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 183.42 Td (0.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 169.32 Td ( Incomefrom discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 168.42 Td (0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 168.42 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 154.32 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 153.42 Td ($ 0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 153.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 153.42 Td (0.09) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 139.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 139.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.36 139.32 Td (eighted average shares outstanding) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 138.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 138.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 124.32 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 123.42 Td (15,948) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 123.42 Td (15,781) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 109.32 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 108.42 Td (16,286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 108.42 Td (15,978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 80.25 Td (See accompanying notes to unaudited interim consolidated financial statements) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 12 0 R>> endobj 12 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.40 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.77 742.25 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.53 742.25 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.95 742.25 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 742.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.77 742.25 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.75 730.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.57 730.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.13 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.60 730.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.52 730.25 Td ( COMPREHENSIVE INCOME) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 718.25 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 643.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 643.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 643.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 643.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 613.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 613.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 613.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 613.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 658.75 m 503.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 658.75 m 507.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 658.75 m 562.5 658.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 643.75 m 503.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 643.75 m 562.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 643.75 m 503.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 643.75 m 562.5 643.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 598.75 m 503.5 598.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 598.75 m 562.5 598.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 584.75 m 503.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 582.75 m 503.5 582.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 598.75 m 562.5 598.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 584.75 m 562.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 582.75 m 562.5 582.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 663.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 673.42 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.45 663.42 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 649.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 649.32 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 633.42 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 633.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 633.42 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 633.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 633.42 Td (1,447) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 618.42 Td (Other comprehensiveincome, net of applicable tax:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 618.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 618.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 603.42 Td (Foreign currency translation adjustments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 603.42 Td (423) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 603.42 Td (41) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 588.42 Td (Comprehensiveincome) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 588.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 588.42 Td (491) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 588.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 588.42 Td (1,488) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.25 Td (See accompanying notes to unaudited interim consolidated financial statements) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 14 0 R>> endobj 14 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.40 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.77 742.25 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.53 742.25 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.95 742.25 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 742.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.77 742.25 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.65 730.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.47 730.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.50 730.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.42 730.25 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 718.25 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 640.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 640.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 640.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 640.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 610.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 610.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 610.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 610.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 580.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 580.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 580.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 580.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 550.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 550.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 550.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 550.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 520.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 520.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 520.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 520.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 490.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 490.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 490.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 490.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 460.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 460.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 460.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 460.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 430.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 430.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 430.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 430.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 400.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 400.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 400.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 400.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 370.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 370.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 370.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 370.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 340.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 340.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 340.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 340.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 310.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 310.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 310.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 310.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 280.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 280.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 280.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 280.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 250.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 250.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 250.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 250.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 220.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 220.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 220.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 220.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 190.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 190.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 190.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 190.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 160.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 160.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 160.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 160.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 130.75 398.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 130.75 55.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 130.75 4.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 130.75 55.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 107.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 107.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 107.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 107.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 77.75 398.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 447.50 77.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 77.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 77.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 670.75 m 502.5 670.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 670.75 m 506.5 670.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 670.75 m 561.5 670.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 655.75 m 502.5 655.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 655.75 m 561.5 655.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 340.75 m 502.5 340.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 340.75 m 561.5 340.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 325.75 m 502.5 325.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 340.75 m 561.5 340.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 325.75 m 561.5 325.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 280.75 m 502.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 265.75 m 502.5 265.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 280.75 m 561.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 265.75 m 561.5 265.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 205.75 m 502.5 205.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 190.75 m 502.5 190.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 205.75 m 561.5 205.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 190.75 m 561.5 190.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 145.75 m 502.5 145.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 145.75 m 561.5 145.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 131.75 m 502.5 131.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 129.75 m 502.5 129.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 131.75 m 561.5 131.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 129.75 m 561.5 129.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 675.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 685.42 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.45 675.42 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 660.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 661.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 661.32 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 646.48 Td (Cash flows fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.57 646.48 Td (om operating activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 646.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 646.32 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 631.32 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 630.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 630.42 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 630.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 630.42 Td (1,447) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 616.32 Td (Income from discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 615.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 615.47 Td (\(183) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 615.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 601.32 Td (Adjustments to reconcile net income to net cash used in operating activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 600.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.00 600.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 586.32 Td (Depreciation, amortization and accretion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 585.42 Td (1,062) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 585.42 Td (898) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 571.32 Td (Provision for bad debts) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 570.42 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 570.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.65 570.42 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 556.32 Td (Provision for obsolete inventory) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 555.42 Td (696) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 555.42 Td (958) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 541.32 Td (Equity based compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 540.42 Td (181) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 540.42 Td (177) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 526.32 Td (Deferred income tax) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 525.47 Td (\(78) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 525.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 525.42 Td (361) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 511.48 Td (Changes in operating assets and liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 510.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.00 510.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 496.32 Td (Accounts receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 495.47 Td (\(5,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 495.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 495.47 Td (\(3,932) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 495.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 481.32 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 480.47 Td (\(1,344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 480.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 480.42 Td (479) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 466.32 Td (Income tax receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 465.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 465.42 Td (261) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 451.32 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 450.47 Td (\(1,102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 450.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 450.47 Td (\(140) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 450.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 436.32 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 435.47 Td (\(84) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 435.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 435.47 Td (\(76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 435.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 421.32 Td (Accounts payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 420.42 Td (3,205) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 420.42 Td (773) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 406.32 Td (Accrued salaries and benefits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 405.47 Td (\(879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 405.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 405.47 Td (\(173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 405.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 391.32 Td (Accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 390.47 Td (\(142) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 390.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 390.47 Td (\(190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 390.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 376.32 Td (Customer deposits and deferred service revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 375.42 Td (2,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 375.47 Td (\(2,007) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 375.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 361.32 Td (Other long-term liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 360.47 Td (\(307) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 360.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 360.47 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 360.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 346.32 Td (Deferred tax equity based compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 345.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 345.42 Td (12) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 331.48 Td (Net cash used in operating activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 330.47 Td (\(2,543) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 330.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 330.47 Td (\(1,230) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 330.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 316.48 Td (Cash flows fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.57 316.48 Td (om investing activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 315.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.00 315.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 301.32 Td (Capital expenditures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 300.47 Td (\(568) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 300.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 300.47 Td (\(2,344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 300.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 286.32 Td (Capitalization of software costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 285.47 Td (\(1,102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 285.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 285.47 Td (\(1,006) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 285.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 271.48 Td (Net cash used in investing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 270.47 Td (\(1,670) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 270.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 270.47 Td (\(3,350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 270.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 256.48 Td (Cash flows fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.57 256.48 Td (om financing activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 255.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.00 255.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 241.32 Td (Payments of long-term debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 240.47 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 240.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 240.47 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 240.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 226.32 Td (Payments of other borrowings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 225.47 Td (\(2,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 225.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 225.47 Td (\(5,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 225.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 211.32 Td (Proceeds from other borrowings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 210.42 Td (5,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 210.42 Td (6,000) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 196.48 Td (Net cash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.79 196.48 Td (ovided by financing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 195.42 Td (2,952) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 195.42 Td (954) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 181.48 Td (Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 180.42 Td (423) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 180.42 Td (41) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 166.48 Td (Net decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.28 166.48 Td (ease in cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 165.47 Td (\(838) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.65 165.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 165.47 Td (\(3,585) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 165.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 151.48 Td (Cash and cash equivalents at beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 150.42 Td (6,600) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 150.42 Td (9,055) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 136.48 Td (Cash and equivalents at end of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 135.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.15 135.42 Td (5,762) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 135.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 135.42 Td (5,470) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 112.43 Td (Supplemental disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.56 112.43 Td (es of cash flow information:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 112.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 112.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 98.32 Td (Cash paid during the period for:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 97.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 97.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 83.32 Td (Interest) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 82.42 Td (75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 82.42 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 68.32 Td (Income taxes, net of refunds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 67.42 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 67.42 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.25 Td (See accompanying notes to unaudited interim consolidated financial statements) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 16 0 R>> endobj 16 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.35 742.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.99 742.10 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.20 742.10 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.16 742.10 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.79 742.10 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.62 742.10 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.25 718.10 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.79 718.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.72 718.10 Td (O UNAUDITED INTERIM CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.65 718.10 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.10 718.10 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.47 718.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.58 718.10 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 694.10 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 694.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 694.10 Td (Basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.22 694.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.05 694.10 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.87 694.10 Td (esentation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.27 670.10 Td (accompanying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.31 670.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.48 670.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.08 670.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.35 670.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.06 670.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.00 670.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.06 670.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.71 670.10 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.06 670.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.47 670.10 Td (echnology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.85 670.10 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.90 670.10 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.18 670.10 Td (Company?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.67 670.10 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.08 658.10 Td (AR\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.84 658.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.82 658.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.79 658.10 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.86 658.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.74 658.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.80 658.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.68 658.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.56 658.10 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.86 658.10 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.93 658.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.90 658.10 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.43 658.10 Td (\(GAAP\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.29 658.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.05 658.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.03 658.10 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.33 646.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.88 646.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.21 646.10 Td (instructions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.99 646.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.88 646.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.67 646.10 Td (10-Q ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.34 646.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.98 646.10 Td (Article ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.86 646.10 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.97 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.42 646.10 Td (Regulation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.42 646.10 Td (S-X ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.64 646.10 Td (pertaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.30 646.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.19 646.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.19 646.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.28 646.10 Td (statements.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.34 634.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.06 634.10 Td (they ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.51 634.10 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.74 634.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.74 634.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.40 634.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.63 634.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.07 634.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.73 634.10 Td (footnotes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.18 634.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.72 634.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.95 634.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.81 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.03 634.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.92 634.10 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.81 634.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.01 634.10 Td (statements.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.45 634.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.01 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 634.10 Td (opinion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.49 622.10 Td (management, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.24 622.10 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.73 622.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.32 622.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.36 622.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.06 622.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 622.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.58 622.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.17 622.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.32 622.10 Td (normal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.81 622.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.41 622.10 Td (recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.21 622.10 Td (adjustments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.15 622.10 Td (necessary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.98 610.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.73 610.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.92 610.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.11 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.76 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.29 610.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.71 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.69 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.22 610.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.42 610.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.18 610.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.92 610.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.02 610.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.78 610.10 Td (Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.41 610.10 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.95 610.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.26 610.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.25 610.10 Td (10-Q ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.12 610.10 Td (\(Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.52 610.10 Td (Report\).?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.61 598.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.35 598.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.64 598.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.48 598.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.47 598.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.10 598.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.17 598.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.68 598.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.41 598.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.41 598.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.04 598.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.87 598.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.28 598.10 Td (necessarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.33 598.10 Td (indicative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.39 598.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.35 598.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.19 598.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.93 598.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.89 598.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.17 598.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.79 598.10 Td (may ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.80 586.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.69 586.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.71 586.10 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.51 586.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.75 586.10 Td (period.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.66 586.10 Td (Certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.45 586.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.70 586.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.72 586.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.52 586.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.32 586.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.56 586.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.80 586.10 Td (reclassified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.69 586.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.83 586.10 Td (conform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.07 586.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.20 586.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.78 586.10 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.46 586.10 Td (period ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (classification.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.01 550.10 Td (preparation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.00 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.80 550.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.69 550.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.04 550.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.04 550.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.48 550.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.16 550.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 550.10 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.38 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.17 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.85 550.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.20 550.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.44 550.10 Td (make ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.56 550.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 550.10 Td (number ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.53 538.10 Td (estimates, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.44 538.10 Td (judgments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.31 538.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.95 538.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.60 538.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.34 538.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.32 538.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.74 538.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.26 538.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.34 538.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.88 538.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.41 538.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.05 538.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.46 538.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.10 538.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.52 538.10 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.27 538.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.80 538.10 Td (contingent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.14 526.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.38 526.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.40 526.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.42 526.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.44 526.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.91 526.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.04 526.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.06 526.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.30 526.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.99 526.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.34 526.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.12 526.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.14 526.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.38 526.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.40 526.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.52 526.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.32 526.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.46 526.10 Td (revenues ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.72 514.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.09 514.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.97 514.10 Td (period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.29 514.10 Td (Primary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.79 514.10 Td (areas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.60 514.10 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.31 514.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.56 514.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.05 514.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.00 514.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.60 514.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.66 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.15 514.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.76 514.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.36 514.10 Td (estimates, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.35 514.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.08 514.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 514.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (application ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.85 502.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.60 502.10 Td (judgment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 502.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.65 502.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.71 502.10 Td (recognition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.18 502.10 Td (accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.58 502.10 Td (receivable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.58 502.10 Td (inventories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.94 502.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.23 502.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.31 502.10 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.62 502.10 Td (combinations, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.72 490.10 Td (consideration, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.59 490.10 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.09 490.10 Td (compensation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.64 490.10 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.70 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.65 490.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.14 490.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.48 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.42 490.10 Td (taxes.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.92 490.10 Td (Actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.08 490.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.69 490.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.41 490.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.34 490.10 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.94 490.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.89 490.10 Td (those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (estimates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.91 454.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.71 454.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.95 454.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.86 454.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.20 454.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.78 454.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.58 454.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.14 454.10 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.62 454.10 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.65 454.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.45 454.10 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 454.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.16 454.10 Td (conjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.74 454.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.88 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.46 454.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.12 454.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (audited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.80 442.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.72 442.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.07 442.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.65 442.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.46 442.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.03 442.10 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.51 442.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.32 442.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.46 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.05 442.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.72 442.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.46 442.10 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.26 442.10 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.85 442.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.22 442.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.26 442.10 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.19 442.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.22 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.80 442.10 Td (year ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.38 430.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.96 430.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.96 430.10 Td (,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.46 430.10 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.29 430.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.56 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.28 430.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.21 430.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.15 430.10 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.08 430.10 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.14 430.10 Td (\(SEC\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.52 430.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.02 430.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.62 430.10 Td (16, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.62 430.10 Td (2018.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (Note 2 - Revenue Recognition) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.07 382.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.15 382.10 Td (2014, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.39 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.36 382.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.93 382.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.33 382.10 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.51 382.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.69 382.10 Td (\("F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.92 382.10 Td (ASB"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.53 382.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.89 382.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.64 382.10 Td (2014-09, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.22 382.10 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.95 382.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.13 382.10 Td (Contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.20 382.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.72 382.10 Td (Customers, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (codified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.43 370.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.84 370.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.76 370.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.17 370.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.05 370.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.72 370.10 Td (\(ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.60 370.10 Td (606\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.35 370.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.56 370.10 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.38 370.10 Td (ASB ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.49 370.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.16 370.10 Td (amendments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.37 370.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.22 370.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.34 370.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.00 370.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.78 370.10 Td (2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.35 370.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.47 370.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.14 370.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.01 370.10 Td (additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (disclosures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.34 358.10 Td (regarding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.56 358.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.69 358.10 Td (nature, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.08 358.10 Td (amount, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.48 358.10 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.50 358.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.84 358.10 Td (uncertainty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.73 358.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.96 358.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.51 358.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.86 358.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.96 358.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.64 358.10 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.76 358.10 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.89 358.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.23 358.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.23 358.10 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 346.10 Td (customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.00 346.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.95 346.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.45 346.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.62 346.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.21 346.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.91 346.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.07 346.10 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.22 346.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.16 346.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.54 346.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.70 346.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.64 346.10 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.13 346.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.95 346.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.53 346.10 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.53 346.10 Td (2017.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 322.10 Td (wo ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.95 322.10 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.26 322.10 Td (methods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.47 322.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.99 322.10 Td (permitted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.63 322.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.43 322.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.75 322.10 Td (2014-09. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.81 322.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.67 322.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.65 322.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.84 322.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.38 322.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.14 322.10 Td (adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.11 322.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.54 322.10 Td (either ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.62 322.10 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.58 322.10 Td (application ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.37 310.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.95 310.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.98 310.10 Td (presented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.88 310.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.25 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.06 310.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.19 310.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.76 310.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.56 310.10 Td (\(full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.37 310.10 Td (retrospective\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.93 310.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.85 310.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.54 310.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.57 310.10 Td (cumulative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.59 310.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.18 310.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.75 310.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.22 310.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.10 Td (retained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.32 298.10 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.32 298.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.66 298.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.00 298.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 298.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.91 298.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.69 298.10 Td (\(modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.24 298.10 Td (retrospective\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.68 298.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.35 298.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.36 298.10 Td (adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.14 298.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.47 298.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.26 298.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.25 298.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.84 298.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.17 298.10 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.39 298.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.01 298.10 Td (2018 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.17 286.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.89 286.10 Td (modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.49 286.10 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.63 286.10 Td (method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.45 286.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.08 286.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.02 286.10 Td (reviewed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.17 286.10 Td (significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.88 286.10 Td (open ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.82 286.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.41 286.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.69 286.10 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.74 286.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.90 286.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.71 286.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.86 286.10 Td (stream.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.67 262.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.63 262.10 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.48 262.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.78 262.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.07 262.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.68 262.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.31 262.10 Td (derived ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.26 262.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.66 262.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.72 262.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.01 262.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.42 262.10 Td (Service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.36 262.10 Td (\(SaaS\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.49 262.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.65 262.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.05 262.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.44 262.10 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.34 262.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.40 262.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.80 262.10 Td (programs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.03 262.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.56 262.10 Td (ASC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.30 250.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.81 250.10 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.01 250.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.09 250.10 Td (distinguish ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.29 250.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.03 250.10 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.65 250.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.48 250.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.23 250.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.30 250.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.26 250.10 Td (contracts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.99 250.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.75 250.10 Td (ransaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.14 250.10 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.32 250.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.83 250.10 Td (allocated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.23 250.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.48 238.10 Td (distinct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.10 238.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.79 238.10 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 238.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.12 238.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.15 238.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.65 238.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.46 238.10 Td (when, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.79 238.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.29 238.10 Td (as, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.29 238.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.68 238.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.37 238.10 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.09 238.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.93 238.10 Td (satisfied. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.93 238.10 Td (Performance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.94 226.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.65 226.10 Td (satisfied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.48 226.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.74 226.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.02 226.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.85 226.10 Td (work ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.90 226.10 Td (progresses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.61 226.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.44 226.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.16 226.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.10 226.10 Td (point ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.15 226.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.43 226.10 Td (time.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 202.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 202.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.89 202.10 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.01 202.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.03 202.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.83 202.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.17 202.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.42 202.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.79 202.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.93 202.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.16 202.10 Td (arrangements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.83 202.10 Td (\(Brink/POS, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.37 202.10 Td (SureCheck, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 202.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.10 Td (PixelPoint\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.88 190.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.20 190.10 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.39 190.10 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.47 190.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.67 190.10 Td (deliverable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.97 190.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.17 190.10 Td (promise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.27 190.10 Td (met ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.14 190.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.60 190.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.93 190.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.81 190.10 Td (criteria ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.00 190.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.66 190.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.98 190.10 Td (considered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.17 190.10 Td (distinct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.49 190.10 Td (performance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.10 Td (obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.86 178.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 178.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.24 178.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.80 178.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.49 178.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.62 178.10 Td (Restaurant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.30 178.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.65 178.10 Td (Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.45 178.10 Td (\(R&R\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.14 178.10 Td (reportable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.58 178.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.82 178.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.41 178.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.18 178.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.32 178.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.67 178.10 Td (point ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.14 178.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.83 178.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.52 178.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.09 178.10 Td (software, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.10 Td (manufactured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.95 166.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.27 166.10 Td (purchased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.23 166.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.87 166.10 Td (re-sale?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.94 166.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.12 166.10 Td (\(such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.76 166.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.08 166.10 Td (terminals, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.77 166.10 Td (peripherals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.18 166.10 Td (printers, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.21 166.10 Td (card ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.40 166.10 Td (readers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.25 166.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.67 166.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.20 166.10 Td (accessories\), ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.10 Td (installations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.80 154.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.70 154.10 Td (pass ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.83 154.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.40 154.10 Td (licenses? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 154.10 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.91 154.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.38 154.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.39 154.10 Td (items ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.52 154.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.19 154.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.52 154.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.65 154.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.33 154.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.45 154.10 Td (obtains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.80 154.10 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.59 154.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.39 154.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.07 154.10 Td (asset. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.67 142.10 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.75 142.10 Td (occurs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.74 142.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.63 142.10 Td (delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.28 142.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.60 142.10 Td (acceptance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.34 142.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.23 142.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.33 142.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.87 142.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.09 142.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.98 142.10 Td (installation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.30 142.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.52 142.10 Td (delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.17 142.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.84 142.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.16 142.10 Td (third ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.94 142.10 Td (party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.37 142.10 Td (carrier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.34 142.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 130.10 Td (onward ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.26 130.10 Td (delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.30 130.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.35 130.10 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.45 130.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.72 130.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.62 130.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.40 130.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.31 130.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.36 130.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.85 130.10 Td (R&R ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.24 130.10 Td (reportable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.05 130.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.64 130.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.46 130.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.51 130.10 Td (subscription ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.67 130.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.15 130.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.08 130.10 Td (software, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 118.10 Td (SaaS, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.31 118.10 Td (Advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.17 118.10 Td (Exchange, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.41 118.10 Td (On-Site ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.84 118.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.16 118.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.92 118.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.79 118.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.32 118.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.84 118.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.03 118.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.12 118.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.21 118.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.86 118.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.40 118.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.38 118.10 Td (simultaneously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.25 118.10 Td (receives ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.09 106.10 Td (consumes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.18 106.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.05 106.10 Td (benefits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.35 106.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.34 106.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.20 106.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.87 106.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.41 106.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.59 106.10 Td (obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.18 106.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.38 106.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.04 106.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.89 106.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.75 106.10 Td (stand-ready ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.05 106.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.14 106.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 106.10 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.11 94.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.45 94.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.23 94.10 Td (life ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.12 94.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.01 94.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.79 94.10 Td (contract, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.06 94.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.06 94.10 Td (typically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.62 94.10 Td (ranges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.28 94.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.29 94.10 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.29 94.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.85 94.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.86 94.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.21 94.10 Td (60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.21 94.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.77 94.10 Td (months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.10 94.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.74 94.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.74 94.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.89 94.10 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.55 94.10 Td (installation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.56 94.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.33 94.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.67 94.10 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.10 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.24 82.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.60 82.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.50 82.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.63 82.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.76 82.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.12 82.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.25 82.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.61 82.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.52 82.10 Td (hire ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.77 82.10 Td (third-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.23 82.10 Td (contractors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.35 82.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.83 82.10 Td (install ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.97 82.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.88 82.10 Td (equipment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.79 82.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.49 82.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.52 82.10 Td (behalf. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 70.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 70.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.74 70.10 Td (pay ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.84 70.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.73 70.10 Td (third-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.16 70.10 Td (contractors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.24 70.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.35 70.10 Td (installation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.45 70.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.43 70.10 Td (fee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.30 70.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.74 70.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.40 70.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.51 70.10 Td (hourly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.28 70.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.93 70.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.92 70.10 Td (agreed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.24 70.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.90 70.10 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.88 70.10 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.44 70.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.54 70.10 Td (contractor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 559.52 70.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.10 Td (When ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.14 58.10 Td (third ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.29 58.10 Td (party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.10 58.10 Td (installers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.47 58.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.94 58.10 Td (used, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.04 58.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.96 58.10 Td (determine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.21 58.10 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.68 58.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.16 58.10 Td (nature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.41 58.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.01 58.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.60 58.10 Td (promises ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.97 58.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.45 58.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.23 58.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.94 58.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.98 58.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 58.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 46.10 Td (specified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.58 46.10 Td (goods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.96 46.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 46.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.46 46.10 Td (ourselves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.72 46.10 Td (\(principal\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.41 46.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.22 46.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.48 46.10 Td (arrange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.95 46.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.09 46.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.79 46.10 Td (third ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.17 46.10 Td (party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.20 46.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.46 46.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.49 46.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.20 46.10 Td (goods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.57 46.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.39 46.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.08 46.10 Td (\(agent\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.38 46.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.87 46.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.68 46.10 Td (our ) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 18 0 R>> endobj 18 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.43 742.10 Td (arrangements, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.57 742.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.00 742.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.98 742.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.97 742.10 Td (responsible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.29 742.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.73 742.10 Td (fulfilling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.05 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.05 742.10 Td (promise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.04 742.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.59 742.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.91 742.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.13 742.10 Td (good ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.90 742.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.01 742.10 Td (service, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.60 742.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.03 742.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.68 742.10 Td (inventory ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.60 730.10 Td (before ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.75 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.57 730.10 Td (good ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.17 730.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.10 730.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.02 730.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.30 730.10 Td (transferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.21 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.59 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.41 730.10 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.67 730.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.77 730.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.81 730.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.08 730.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.56 730.10 Td (discretion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.59 730.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.98 730.10 Td (establishing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.35 730.10 Td (prices. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.15 730.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.78 730.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.83 730.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.64 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.46 730.10 Td (principal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.28 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.00 718.10 Td (arrangement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.47 718.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.40 718.10 Td (record ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.44 718.10 Td (installation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.38 718.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.53 718.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.03 718.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.96 718.10 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.58 718.10 Td (basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (At ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.83 694.10 Td (times ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.32 694.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.81 694.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 694.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.35 694.10 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.27 694.10 Td (maintenance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.63 694.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.66 694.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.71 694.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.64 694.10 Td (ferent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.78 694.10 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.49 694.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.98 694.10 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.35 694.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.95 694.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.78 694.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.82 694.10 Td (life ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.98 694.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.14 694.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.18 694.10 Td (service, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.82 694.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.09 694.10 Td (typically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.91 694.10 Td (ranges ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.60 682.10 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.60 682.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.77 682.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.71 682.10 Td (60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.71 682.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.88 682.10 Td (months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.84 682.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.55 682.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.71 682.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.09 682.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.46 682.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.06 682.10 Td (stand-ready ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.20 682.10 Td (obligation? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.34 682.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.51 682.10 Td (satisfied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.00 682.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.93 682.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.87 682.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.04 682.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.42 682.10 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.59 682.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.75 682.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 682.10 Td (consumes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.64 670.10 Td (receives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.59 670.10 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.55 670.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.19 670.10 Td (having ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.60 670.10 Td (access ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.34 670.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.31 670.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.84 670.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.04 670.10 Td (resources, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.50 670.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.36 670.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.99 670.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.52 670.10 Td (needed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.54 670.10 Td (throughout ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.62 670.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.04 670.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.44 670.10 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.46 670.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.55 670.10 Td (this ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (reason, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.69 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.00 658.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.10 658.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.40 658.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.70 658.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.66 658.10 Td (ratably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.52 658.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.38 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.69 658.10 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.11 658.10 Td (since ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.75 658.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.51 658.10 Td (satisfy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.71 658.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.26 658.10 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.90 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.78 658.10 Td (stand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.98 658.10 Td (ready ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.28 658.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.38 658.10 Td (performing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.46 658.10 Td (these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.71 646.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.52 646.10 Td (day) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.31 646.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.01 622.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.55 622.10 Td (typically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.00 622.10 Td (require ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.77 622.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.65 622.10 Td (within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.66 622.10 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.66 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.12 622.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.35 622.10 Td (90) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.35 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.80 622.10 Td (days ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.59 622.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.48 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.15 622.10 Td (shipping ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.05 622.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.16 622.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.94 622.10 Td (installation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.83 622.10 Td (date, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.44 622.10 Td (depending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.55 622.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.01 622.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.79 622.10 Td (terms ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.25 610.10 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.36 610.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.76 610.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.40 610.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.96 610.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.42 610.10 Td (stand-alone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.65 610.10 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.44 610.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.55 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.34 610.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.80 610.10 Td (direct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 610.10 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.26 610.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.59 610.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.16 610.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.71 610.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.50 610.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.41 610.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.97 610.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.43 610.10 Td (part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.11 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.57 610.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (bundle. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.11 598.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.39 598.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.77 598.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.71 598.10 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.04 598.10 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.86 598.10 Td (bundled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.47 598.10 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.80 598.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.85 598.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.57 598.10 Td (Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.30 598.10 Td (Plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.92 598.10 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.40 598.10 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.57 598.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.29 598.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.34 598.10 Td (sell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.62 598.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.22 598.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.16 598.10 Td (good ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.55 598.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.27 598.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.98 598.10 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.14 598.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.75 598.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.68 598.10 Td (ferent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (rates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.38 586.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 586.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 586.10 Td (ferent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.40 586.10 Td (customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.76 586.10 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.58 586.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.75 586.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.25 586.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.63 586.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.11 586.10 Td (list ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.84 586.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.67 586.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.61 586.10 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.98 586.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.69 586.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.97 586.10 Td (listed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.13 586.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.41 586.10 Td (contracts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.51 586.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.68 562.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.45 562.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.36 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.70 562.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.82 562.10 Td (reportable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.48 562.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.93 562.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.73 562.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.72 562.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.62 562.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.52 562.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.97 562.10 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.43 562.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.23 562.10 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.56 562.10 Td (transferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.99 562.10 Td (continuously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.78 562.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.69 562.10 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.95 550.10 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.85 550.10 Td (generated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.61 550.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.52 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.65 550.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.54 550.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.77 550.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.35 550.10 Td (predominantly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.57 550.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.68 550.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.37 550.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.48 550.10 Td (provided, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.43 550.10 Td (however ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.77 550.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.32 550.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.90 550.10 Td (also ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (generated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 538.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.59 538.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.61 538.10 Td (sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.97 538.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.11 538.10 Td (materials, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.07 538.10 Td (software, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.81 538.10 Td (hardware, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.31 538.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.56 538.10 Td (maintenance. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.40 538.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.10 538.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.12 538.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.92 538.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.05 538.10 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.97 538.10 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.45 538.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.81 538.10 Td (fee ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.33 526.10 Td (portfolio, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.96 526.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.73 526.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.53 526.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.52 526.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.42 526.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.32 526.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.12 526.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.25 526.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.70 526.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.60 526.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.39 526.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.30 526.10 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.74 526.10 Td (progress ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.75 526.10 Td (toward ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.65 526.10 Td (satisfying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.67 526.10 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.67 514.10 Td (obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.76 514.10 Td (Incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.77 514.10 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.02 514.10 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.70 514.10 Td (work ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.40 514.10 Td (performed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.69 514.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.27 514.10 Td (corresponds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.74 514.10 Td (with, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.16 514.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.75 514.10 Td (thereby ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.88 514.10 Td (best ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.13 514.10 Td (depicts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.10 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 514.10 Td (transfer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.92 502.10 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.84 502.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.20 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 502.10 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.12 502.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.21 502.10 Td (Contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.23 502.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.82 502.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.84 502.10 Td (labor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 502.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.08 502.10 Td (material, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.93 502.10 Td (overhead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.17 502.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.19 502.10 Td (G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.86 502.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.45 502.10 Td (expenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.64 502.10 Td (Profit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.01 502.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.27 502.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.73 502.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.65 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.45 502.10 Td (fixed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (fee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.08 490.10 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.84 490.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.04 490.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.13 490.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.21 490.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.41 490.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.29 490.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.37 490.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.56 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.87 490.10 Td (invoiced. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.68 490.10 Td (Long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.31 490.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.73 490.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.59 490.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.56 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.87 490.10 Td (programs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.51 490.10 Td (involve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.38 490.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.47 490.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 490.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (various ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.27 478.10 Td (techniques ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.87 478.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.48 478.10 Td (estimate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.63 478.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.24 478.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.28 478.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.76 478.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.03 478.10 Td (costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.36 478.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.09 478.10 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.35 478.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.73 478.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.55 478.10 Td (contracts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.98 478.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.47 478.10 Td (estimate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.63 478.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.68 478.10 Td (profit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.73 478.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.56 478.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.52 466.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.17 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 466.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.64 466.10 Td (ference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.37 466.10 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.01 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.55 466.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.64 466.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.28 466.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.25 466.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.01 466.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.86 466.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.18 466.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.28 466.10 Td (complete ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.25 466.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.01 466.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 466.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.29 466.10 Td (recognize ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.48 466.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.79 466.10 Td (profit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.36 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.17 454.10 Td (life ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.08 454.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.00 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.81 454.10 Td (contract. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.10 454.10 Td (Contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.13 454.10 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.93 454.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.73 454.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.08 454.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.67 454.10 Td (various ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.70 454.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.74 454.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.11 454.10 Td (project ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.46 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.27 454.10 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.30 454.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.22 454.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.68 454.10 Td (events. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.13 454.10 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.97 442.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.93 442.10 Td (labor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.01 442.10 Td (productivity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.41 442.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.38 442.10 Td (availability; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.67 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.41 442.10 Td (complexity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.93 442.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.78 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.53 442.10 Td (work ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.60 442.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.91 442.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.87 442.10 Td (performed; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.82 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.56 442.10 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.20 442.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.16 442.10 Td (availability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.67 442.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (materials; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.33 430.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.67 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.78 430.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.20 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.43 430.10 Td (subcontractors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.15 430.10 Td (Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.03 430.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.37 430.10 Td (profit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.49 430.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.17 430.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.94 430.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.28 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.51 430.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.61 430.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.03 430.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.14 430.10 Td (recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.17 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.88 418.10 Td (aforesaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.03 418.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.97 418.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.91 418.10 Td (adjusting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.08 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.79 418.10 Td (estimate. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.34 418.10 Td (Allocating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.05 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.76 418.10 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.13 418.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.62 418.10 Td (varies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.99 418.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.26 418.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.76 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.47 418.10 Td (performance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.03 406.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.18 406.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.21 406.10 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 406.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.69 406.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.61 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.42 406.10 Td (stand-alone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.11 406.10 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.36 406.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.94 406.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.86 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.67 406.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.69 406.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.72 406.10 Td (maintenance/support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.61 406.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.88 406.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.25 406.10 Td (always ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.10 Td (discernable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.60 394.10 Td (Once ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.26 394.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.04 394.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.81 394.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.92 394.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.70 394.10 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.24 394.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.58 394.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.59 394.10 Td (distinct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.59 394.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.49 394.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 394.10 Td (distinct, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.34 394.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.56 394.10 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.13 394.10 Td (evaluate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.00 394.10 Td (how ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.79 394.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.13 394.10 Td (allocate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 394.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.93 382.10 Td (price. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.47 382.10 Td (Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.25 382.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.81 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.08 382.10 Td (government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.90 382.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.29 382.10 Td (does ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.67 382.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.51 382.10 Td (sell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.46 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.73 382.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.34 382.10 Td (good ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.39 382.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.78 382.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.16 382.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.99 382.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.49 382.10 Td (similar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.32 382.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.03 382.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.53 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.80 382.10 Td (contract ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.61 370.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.14 370.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.43 370.10 Td (unique ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.73 370.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.60 370.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.00 370.10 Td (government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 370.10 Td (solicitation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.65 370.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.28 370.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.89 370.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.42 370.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.71 370.10 Td (typically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.79 370.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.65 370.10 Td (distinct. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 370.10 Td (In ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (cases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.82 358.10 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.98 358.10 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.69 358.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.62 358.10 Td (distinct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.79 358.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.04 358.10 Td (obligations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.71 358.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.65 358.10 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.25 358.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.96 358.10 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.69 358.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.85 358.10 Td (allocated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.67 358.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.17 358.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.22 358.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 358.10 Td (obligation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 346.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.44 346.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.32 346.10 Td (standalone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.53 346.10 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.47 346.10 Td (Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.25 346.10 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.36 346.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.73 346.10 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.95 346.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.06 346.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.83 346.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.93 346.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.59 346.10 Td (Cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.37 346.10 Td (Plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.04 346.10 Td (Fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.26 346.10 Td (Fee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.14 346.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.79 346.10 Td (portfolios, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.61 346.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.49 346.10 Td (residual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.59 346.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.70 346.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.47 346.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.58 346.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.23 346.10 Td (Fixed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.10 Td (Price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.05 334.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.80 334.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.56 334.10 Td (ime ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.06 334.10 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.33 334.10 Td (Materials ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.60 334.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.19 334.10 Td (portfolios.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.32 310.10 Td (determining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.63 310.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.28 310.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.04 310.10 Td (recognize ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.89 310.10 Td (revenue, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.03 310.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.67 310.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.54 310.10 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.84 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.04 310.10 Td (goods/services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.91 310.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.44 310.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.21 310.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.19 310.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.28 310.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.70 310.10 Td (considered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.01 310.10 Td (two ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.10 Td (scenarios, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.78 298.10 Td (Scenario ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.83 298.10 Td (One ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.56 298.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.74 298.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.36 298.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.95 298.10 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.57 298.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.31 298.10 Td (satisfied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 298.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.55 298.10 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.39 298.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.90 298.10 Td (Scenario ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.73 298.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.14 298.10 Td (wo ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.44 298.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.84 298.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.12 298.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.72 298.10 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.34 298.10 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.10 Td (satisfied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.89 286.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.66 286.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.66 286.10 Td (point ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.78 286.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.12 286.10 Td (time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.76 286.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.40 286.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.40 286.10 Td (evaluated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.27 286.10 Td (factors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.04 286.10 Td (suggesting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.38 286.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.15 286.10 Td (aforementioned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.46 286.10 Td (conclusions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.74 286.10 Td (Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.51 286.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.57 286.10 Td (Scenario ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.12 286.10 Td (One ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.34 286.10 Td (applies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.22 286.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 274.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.83 274.10 Td (portfolio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.33 274.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.16 274.10 Td (contracts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.25 274.10 Td (However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.50 274.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.50 274.10 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.98 274.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.70 274.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.64 274.10 Td (circumstances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.78 274.10 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.71 274.10 Td (Scenario ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.01 274.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.42 274.10 Td (wo, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.65 274.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.48 274.10 Td (Scenario ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.96 274.10 Td (One ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.12 274.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.88 274.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.29 274.10 Td (wo ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.01 274.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.73 274.10 Td (apply) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.29 274.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 262.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.31 262.10 Td (usually ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.42 262.10 Td (expect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.74 262.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.41 262.10 Td (within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.19 262.10 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.19 262.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 262.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.43 262.10 Td (90) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.43 262.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.66 262.10 Td (days ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.22 262.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.88 262.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.33 262.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.21 262.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.77 262.10 Td (service, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.82 262.10 Td (depending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.70 262.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.93 262.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.49 262.10 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.94 262.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.94 262.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.39 262.10 Td (customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.49 262.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.22 262.10 Td (None ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.11 262.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.67 262.10 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.59 250.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.42 250.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.25 250.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.85 250.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.85 250.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.85 250.10 Td (contained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.22 250.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.16 250.10 Td (significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.88 250.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.14 250.10 Td (component.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.10 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.82 226.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.87 226.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.87 226.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.37 226.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.08 226.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.36 226.10 Td (retained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.06 226.10 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.44 226.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.60 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.31 226.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.13 226.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.51 226.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.10 226.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.10 226.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.60 226.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.87 226.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.37 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.09 226.10 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.58 226.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 226.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.82 226.10 Td (606. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 200.53505859375002 m 213.3349609375 200.53505859375002 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 202.10 Td (Performance Obligations Outstanding) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.10 Td (Our performance obligations outstanding represent the transaction price of firm, non-cancellable orders, with expected delivery ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.10 Td (dates to customers subsequent to March 31, 2018, for which work has not yet been performed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.00 178.10 Td (The aggregate performance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.10 Td (obligations attributable to each of our segments is as follows \(in thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 140.60 214.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 264.50 140.60 135.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 140.60 153.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 110.60 214.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 264.50 110.60 135.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 110.60 153.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 140.60000000000002 m 399.5 140.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 140.60000000000002 m 552.5 140.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 125.60000000000002 m 399.5 125.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 125.60000000000002 m 552.5 125.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 95.60000000000002 m 399.5 95.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 95.60000000000002 m 552.5 95.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.95 145.27 Td (As of March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.35 130.27 Td (Current - under one year) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.65 130.27 Td (Non-current - over one year) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 115.27 Td (Restaurant) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 115.27 Td (8,243) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 115.27 Td (3,649) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 100.27 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.65 107.20 15.00 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 380.65 100.27 Td (300) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.65 107.20 10.00 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 538.65 100.27 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 85.28 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 85.28 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.20 85.28 Td (AL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 85.27 Td (8,543) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 85.27 Td (3,649) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 19 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 20 0 R>> endobj 20 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (7) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 733.50 214.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 264.50 733.50 135.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 733.50 153.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 703.50 214.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 264.50 703.50 135.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 703.50 153.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 733.5 m 399.5 733.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 733.5 m 552.5 733.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 718.5 m 399.5 718.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 718.5 m 552.5 718.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 718.5 m 399.5 718.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 718.5 m 552.5 718.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 688.5 m 399.5 688.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 688.5 m 552.5 688.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 738.17 Td (As of December 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.35 723.17 Td (Current - under one year) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.65 723.17 Td (Non-current - over one year) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 708.17 Td (Restaurant) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 708.17 Td (6,199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 708.17 Td (2,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 693.17 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.65 700.10 15.00 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 380.65 693.17 Td (585) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 538.65 700.10 10.00 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 538.65 693.17 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 678.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 678.18 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.20 678.18 Td (AL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 678.17 Td (6,784) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 678.17 Td (2,668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.00 Td (Most ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.67 654.00 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.31 654.00 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.87 654.00 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.75 654.00 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.30 654.00 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.62 654.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.94 654.00 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.26 654.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.15 654.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.58 654.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.13 654.00 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.24 654.00 Td (contracts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.95 654.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.50 654.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.27 654.00 Td (expect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.48 654.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.37 654.00 Td (fulfill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.26 654.00 Td (approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 642.00 Td (70 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.50 642.00 Td (percent) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.92 642.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.42 642.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.48 642.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.20 642.00 Td (next ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.91 642.00 Td (twelve) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.57 642.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.07 642.00 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.02 642.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.96 642.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.45 642.00 Td (within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.51 642.00 Td (60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.51 642.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.01 642.00 Td (months.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 618.00 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.90 618.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.68 618.00 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.23 618.00 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.35 618.00 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.47 618.00 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.91 618.00 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.58 618.00 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.64 618.00 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.71 618.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.94 618.00 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.36 618.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.58 618.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.47 618.00 Td ($5.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.54 618.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.43 618.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.00 618.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.56 618.00 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.68 618.00 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.68 618.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.02 618.00 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.79 618.00 Td (liabilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 606.00 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.72 606.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.43 606.00 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.93 606.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.76 606.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.48 606.00 Td (period.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 580.43505859375 m 150.078125 580.43505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 582.00 Td (Disaggr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.15 582.00 Td (egated Revenue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 562.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.86 562.00 Td (disaggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.18 562.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.62 562.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.84 562.00 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.73 562.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.95 562.00 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.29 562.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.08 562.00 Td (major ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.19 562.00 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.52 562.00 Td (group ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.64 562.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.09 562.00 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.19 562.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.31 562.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.32 562.00 Td (segments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.32 562.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.44 562.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.89 562.00 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.55 562.00 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.89 562.00 Td (best ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.00 Td (depicts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.02 550.00 Td (how ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.93 550.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.84 550.00 Td (nature, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.01 550.00 Td (amount, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.20 550.00 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.00 550.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.13 550.00 Td (uncertainty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.80 550.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.82 550.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.16 550.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.29 550.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.75 550.00 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.66 550.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.56 550.00 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.15 550.00 Td (fected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.26 550.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.95 550.00 Td (economic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.52 550.00 Td (factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.92 550.00 Td (Disaggregation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 538.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.98 538.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.14 538.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.85 538.00 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.34 538.00 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.29 538.00 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.66 538.00 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.26 538.00 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.26 538.00 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.76 538.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.93 538.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.76 538.00 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.26 538.00 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.87 538.00 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 57.50 519.50 196.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 253.50 519.50 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 57.50 477.50 196.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 253.50 477.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.50 477.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 477.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 57.50 446.50 196.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 253.50 446.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.50 446.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 446.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 57.50 416.50 196.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 253.50 416.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.50 416.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 416.50 100.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.5 504.5 m 353.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 504.5 m 453.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 504.5 m 553.5 504.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.5 477.5 m 353.5 477.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 477.5 m 453.5 477.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 477.5 m 553.5 477.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.5 416.5 m 353.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.5 402.5 m 353.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 253.5 400.5 m 353.5 400.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 416.5 m 453.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 402.5 m 453.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 400.5 m 453.5 400.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 416.5 m 553.5 416.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 402.5 m 553.5 402.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 400.5 m 553.5 400.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.10 509.17 Td (Three months ended March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.35 492.17 Td (Restaurant/Retail - ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.75 482.17 Td (Point in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.47 482.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.22 482.17 Td (ime) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.35 492.17 Td (Restaurant/Retail - ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.45 482.17 Td (Over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.76 482.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.52 482.17 Td (ime) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 492.17 Td (Government - Over) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.60 482.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.36 482.17 Td (ime) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 60.00 474.10 42.76 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 60.00 467.17 Td (Restaurant) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.15 467.17 Td (32,164) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 467.17 Td (5,857) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 451.17 Td (Grocery) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.65 451.17 Td (753) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 451.17 Td (746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 60.00 443.10 68.07 -9.09 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 60.00 436.17 Td (Mission Systems) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 436.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 436.17 Td (8,334) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 421.17 Td (ISR Solutions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 421.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.15 421.17 Td (7,807) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 60.00 412.95 33.81 -8.93 re f /GS0 gs q 0 0 0 rg BT 60.00 406.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.49 406.18 Td (OT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.20 406.18 Td (AL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.15 406.17 Td (32,917) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 406.17 Td (6,603) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.15 406.17 Td (16,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 380.43505859375 m 209.7265625 380.43505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 382.00 Td (Practical Expedients and Exemptions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 358.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.74 358.00 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.61 358.00 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.48 358.00 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.59 358.00 Td (commissions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.48 358.00 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.81 358.00 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.79 358.00 Td (because ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.10 358.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.98 358.00 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.19 358.00 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.40 358.00 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.06 358.00 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.61 358.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.15 358.00 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.82 358.00 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.70 358.00 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.80 358.00 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 358.00 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 346.00 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.27 346.00 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 346.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.60 346.00 Td (commissions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.33 346.00 Td (immaterial. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 346.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.10 346.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.04 346.00 Td (record ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.07 346.00 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.12 346.00 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.62 346.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.68 346.00 Td (selling, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.34 346.00 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.27 346.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.20 346.00 Td (administrative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.91 346.00 Td (expenses.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 334.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.39 334.00 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.59 334.00 Td (elected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.22 334.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.32 334.00 Td (exclude ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.73 334.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.48 334.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.02 334.00 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.65 334.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.30 334.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.83 334.00 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.02 334.00 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.33 334.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.64 334.00 Td (taxes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.50 334.00 Td (assessed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.71 334.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.02 334.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.78 334.00 Td (governmental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.08 334.00 Td (authority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.50 334.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.81 334.00 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.00 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.52 322.00 Td (imposed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.15 322.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.90 322.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.08 322.00 Td (concurrent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.58 322.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.10 322.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.28 322.00 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.12 322.00 Td (revenue-producing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.39 322.00 Td (transaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.00 322.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.19 322.00 Td (collected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.02 322.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.76 322.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.72 322.00 Td (entity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.24 322.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.42 322.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.61 322.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.01 322.00 Td (\(for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.00 Td (example, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.87 310.00 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.31 310.00 Td (use, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.64 310.00 Td (valueadded, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 310.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.61 310.00 Td (some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.22 310.00 Td (excise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.71 310.00 Td (taxes\).) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 274.00 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 274.00 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 274.00 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 274.00 Td (Divestitur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.08 274.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.02 274.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.64 274.00 Td (Discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.26 274.00 Td (Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.00 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.39 250.00 Td (November ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.77 250.00 Td (4, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.44 250.00 Td (2015, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.10 250.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.49 250.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.55 250.00 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.38 250.00 Td (substantially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.11 250.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.27 250.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.77 250.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.15 250.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.65 250.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.15 250.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.77 250.00 Td (hotel/spa ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.04 250.00 Td (technology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.64 250.00 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.71 250.00 Td (operated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.30 250.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.47 250.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.11 250.00 Td (AR ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.00 Td (Springer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.24 238.00 Td (-Miller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.13 238.00 Td (Systems, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.53 238.00 Td (Inc., ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.86 238.00 Td (Springer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.10 238.00 Td (-Miller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.99 238.00 Td (International, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.14 238.00 Td (LLC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.09 238.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.09 238.00 Td (Springer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.33 238.00 Td (-Miller ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.22 238.00 Td (Canada, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.27 238.00 Td (ULC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.83 238.00 Td (\(collectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.16 238.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.22 238.00 Td (PSMS\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.00 Td (pursuant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.14 226.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.62 226.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.75 226.00 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.89 226.00 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.13 226.00 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.47 226.00 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.71 226.00 Td (PSMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.05 226.00 Td (AP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.92 226.00 Td (A\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.61 226.00 Td (dated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.96 226.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.66 226.00 Td (even ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.24 226.00 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.59 226.00 Td (therewith ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.05 226.00 Td (among ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.97 226.00 Td (PSMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.25 226.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.38 226.00 Td (Gary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.07 226.00 Td (Jonas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.99 226.00 Td (Computing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 214.00 Td (Ltd., ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.14 214.00 Td (SMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.40 214.00 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.75 214.00 Td (Holdings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.67 214.00 Td (LLC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.31 214.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 214.00 Td (Jonas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.47 214.00 Td (Computing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.72 214.00 Td (\(UK\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.08 214.00 Td (Ltd. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.71 214.00 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.51 214.00 Td (Purchasers\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.29 214.00 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.63 214.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.38 214.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.84 214.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.20 214.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.78 214.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.69 214.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 202.00 Td (PSMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.42 202.00 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.14 202.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.86 202.00 Td (classified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.47 202.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.65 202.00 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.60 202.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.10 202.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.72 202.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.78 202.00 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.40 202.00 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.13 202.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.30 202.00 Td (Operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.02 202.00 Td (\(unaudited\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.96 202.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.24 202.00 Td (Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.00 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.88 190.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.21 190.00 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.21 190.00 Td (Flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.66 190.00 Td (\(unaudited\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.76 190.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.53 190.00 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.49 190.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.83 190.00 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.49 190.00 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.92 190.00 Td (Codification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.91 190.00 Td (\(ASC\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.46 190.00 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.91 190.00 Td (205-20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.24 190.00 Td (\(Presentation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.71 178.00 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.31 178.00 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.58 178.00 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.96 178.00 Td (Discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.67 178.00 Td (Operations\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.01 178.00 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.91 178.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.80 178.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.40 178.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.11 178.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.94 178.00 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.41 178.00 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.01 178.00 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.27 178.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.53 178.00 Td (classified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 178.00 Td (as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.00 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.34 166.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.23 166.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.24 166.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.70 166.00 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.70 166.00 Td (Balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.14 166.00 Td (Sheets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.49 166.00 Td (\(unaudited\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.15 166.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.56 166.00 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.79 166.00 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.90 166.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.91 166.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.59 166.00 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.69 166.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.36 166.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.81 166.00 Td (sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.59 166.00 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.50 166.00 Td ($16.6 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 154.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.12 154.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.13 154.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.13 154.00 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.91 154.00 Td (Base ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.01 154.00 Td (Purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.34 154.00 Td (Price\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.39 154.00 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.40 154.00 Td ($12.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.13 154.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.02 154.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.25 154.00 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.70 154.00 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.15 154.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.59 154.00 Td (closing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.71 154.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.27 154.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.72 154.00 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.39 154.00 Td (sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.16 154.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.83 154.00 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.06 154.00 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.07 154.00 Td ($4.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.80 154.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.69 154.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.92 154.00 Td (payable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.00 Td (18 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.40 142.00 Td (months) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.85 142.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.26 142.00 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.55 142.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.17 142.00 Td (closing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.46 142.00 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.41 142.00 Td (Holdback ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.60 142.00 Td (Amount\).?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.56 142.00 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.18 142.00 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.92 142.00 Td (5, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.82 142.00 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.73 142.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.35 142.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.64 142.00 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.91 142.00 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.74 142.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.48 142.00 Td ($4.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.38 142.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.28 142.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 142.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 130.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.22 130.00 Td (Holdback ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.43 130.00 Td (Amount, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.71 130.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.93 130.00 Td (unpaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.15 130.00 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.68 130.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.35 130.00 Td (reflective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.10 130.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.43 130.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.87 130.00 Td (negative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.74 130.00 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.28 130.00 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.26 130.00 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.15 130.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.92 130.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.92 130.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.13 130.00 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.35 130.00 Td (tangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.56 130.00 Td (asset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 118.00 Td (calculation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.11 118.00 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.91 118.00 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.92 118.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 118.00 Td (PSMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.71 118.00 Td (AP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.58 118.00 Td (A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.54 118.00 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.12 118.00 Td (addition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.14 118.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.16 118.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.63 118.00 Td (Base ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.31 118.00 Td (Purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.66 118.00 Td (Price, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.95 118.00 Td (contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.41 118.00 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.52 118.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.10 118.00 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.35 118.00 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.37 118.00 Td ($1.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.12 118.00 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.00 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.38 106.00 Td (Earn-Out\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.62 106.00 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.67 106.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.94 106.00 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.63 106.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.46 106.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.51 106.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.23 106.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.83 106.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.66 106.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.71 106.00 Td (achievement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.07 106.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.23 106.00 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.26 106.00 Td (agreed-upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.07 106.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.54 106.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.81 106.00 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.52 106.00 Td (tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.89 106.00 Td (gets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.63 94.00 Td (calendar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.46 94.00 Td (years ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.53 94.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.53 94.00 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.00 94.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.00 94.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.97 94.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.38 94.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.38 94.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.35 94.00 Td (\(up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.66 94.00 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.40 94.00 Td ($500,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 94.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.88 94.00 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.61 94.00 Td (calendar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.45 94.00 Td (year\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.46 94.00 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.75 94.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.50 94.00 Td (setof) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.76 94.00 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.06 94.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.69 94.00 Td (PSMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.24 94.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.65 94.00 Td (ParT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.39 94.00 Td (ech, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.73 94.00 Td (Inc. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.00 Td (indemnification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.32 82.00 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.78 82.00 Td (thereunder ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.54 82.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.99 82.00 Td (unresolved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.87 82.00 Td (claims. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.27 82.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.83 82.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.72 82.00 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.59 82.00 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.60 82.00 Td (Earn-Out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.82 82.00 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.26 82.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.93 82.00 Td (calendar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.80 82.00 Td (year ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 70.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 70.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.71 70.00 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.35 70.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.39 70.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.43 70.00 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.23 70.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.23 70.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.44 70.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.37 70.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.96 70.00 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.45 70.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.93 70.00 Td (record ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.18 70.00 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.32 70.00 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.03 70.00 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.83 70.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.31 70.00 Td (calendar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.88 70.00 Td (years ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.69 70.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.69 70.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.40 70.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.54 70.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.54 70.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.75 70.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 70.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.39 58.00 Td (does ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.22 58.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.50 58.00 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.87 58.00 Td (achievement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.89 58.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.72 58.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.44 58.00 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.14 58.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.29 58.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.23 58.00 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.60 58.00 Td (tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.97 58.00 Td (gets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.58 58.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.75 58.00 Td (probable.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 22 0 R>> endobj 22 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.61 742.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.43 742.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.02 742.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.02 742.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.52 742.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.45 742.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.03 742.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.03 742.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.02 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.73 742.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.12 742.10 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.39 742.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.66 742.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.03 742.10 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.96 742.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.79 742.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.61 742.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.32 742.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.26 742.10 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.85 742.10 Td (operations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (Summarized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.04 718.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.52 718.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.79 718.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.39 718.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.55 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.27 718.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.94 718.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.33 718.10 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.93 718.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.09 718.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.26 718.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.09 718.10 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.59 718.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.20 718.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 640.60 388.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 640.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 640.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 640.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 612.60 388.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 612.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 612.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 612.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 582.60 388.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 582.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 582.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 582.60 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 670.6 m 498.5 670.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 670.6 m 502.5 670.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 670.6 m 562.5 670.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 655.6 m 498.5 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 655.6 m 562.5 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 626.6 m 498.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 624.6 m 498.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 626.6 m 562.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 624.6 m 562.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 582.6 m 498.5 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 582.6 m 562.5 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 568.6 m 498.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 566.6 m 498.5 566.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 582.6 m 562.5 582.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 568.6 m 562.5 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 566.6 m 562.5 566.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 686.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 685.27 Td (Three Months) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.40 675.27 Td (Ended March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 660.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.00 660.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 660.72 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 645.28 Td (Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 646.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 646.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 630.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 630.27 Td (otal revenues) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 630.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 630.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 630.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 630.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 602.27 Td (Income from discontinued operations before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 602.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 602.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 602.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 602.27 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 587.27 Td (Provision forincome taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 587.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 587.32 Td (\(101) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 587.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 572.27 Td (Income from discontinued operations, net of taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 572.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 572.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 572.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 572.27 Td (183) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.51 539.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.92 539.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.08 539.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.72 539.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.78 539.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.06 539.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.06 539.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.74 539.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.15 539.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.22 539.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.26 539.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.88 539.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.06 539.10 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.35 539.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.19 539.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.71 539.10 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.71 539.10 Td (0.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.39 539.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.28 539.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.47 539.10 Td (\(net ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.45 527.10 Td (tax\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.11 527.10 Td (mainly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.00 527.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.55 527.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.45 527.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.00 527.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.87 527.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.32 527.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.65 527.10 Td (note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.98 527.10 Td (receivable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.52 527.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.18 527.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.05 527.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.50 527.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.83 527.10 Td (note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.17 527.10 Td (receivable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.36 527.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.15 527.10 Td (reflected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.23 527.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.13 527.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.46 527.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.12 527.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.13 527.10 Td (earnings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.61 515.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.61 515.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.57 515.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.96 515.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.47 515.10 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.29 515.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.24 515.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.41 515.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.25 515.10 Td (on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.21 515.10 Td (May?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.49 515.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.49 515.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.95 515.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.17 515.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.12 515.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.07 515.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.58 515.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.51 515.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.12 515.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.30 515.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.24 515.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.64 515.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.47 515.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.52 515.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.52 515.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 474.10 Td (4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 474.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.49 474.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.44 474.10 Td (Accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.38 474.10 Td (Receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 450.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.05 450.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.71 450.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.10 450.10 Td (accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.59 450.10 Td (receivable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.67 450.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.38 450.10 Td (consists ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.55 450.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.38 450.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.99 450.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 379.60 371.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 421.50 379.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.50 379.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 379.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 351.60 371.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 421.50 351.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.50 351.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 351.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 323.60 371.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 421.50 323.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.50 323.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 323.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 393.6 m 486.5 393.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 393.6 m 555.5 393.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 351.6 m 486.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 351.6 m 555.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 337.6 m 486.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 351.6 m 555.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 337.6 m 555.5 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 309.6 m 486.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 309.6 m 555.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 296.6 m 486.5 296.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 294.6 m 486.5 294.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 309.6 m 555.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 296.6 m 555.5 296.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 294.6 m 555.5 294.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 398.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.95 408.27 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.50 398.27 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.45 408.27 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 398.27 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 384.17 Td (Government segment:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 384.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 384.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 370.17 Td (Billed) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 370.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 370.17 Td (10,442) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 370.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 370.17 Td (9,028) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 356.17 Td (Advanced billings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.80 356.22 Td (\(1,310) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.65 356.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 356.22 Td (\(1,977) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 356.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 342.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.15 342.17 Td (9,132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 342.17 Td (7,051) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 314.17 Td (Restaurant/Retail segment:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 314.17 Td (26,779) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.15 314.17 Td (23,026) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 300.17 Td (Accounts receivable - net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 300.17 Td (35,91) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.65 300.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.15 300.17 Td (30,077) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 272.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 272.10 Td (March?1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.10 272.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.54 272.10 Td (December?1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.12 272.10 Td (, the Company had recorded allowances for doubtful accounts of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.42 272.10 Td ($1.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.32 272.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.10 Td ($0.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.89 260.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.55 260.10 Td (, against Restaurant/Retail segment accounts receivable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 236.10 Td (5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 236.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 236.10 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 212.10 Td (Inventories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.27 212.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.76 212.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.25 212.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.86 212.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.92 212.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.42 212.10 Td (manufacture, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.17 212.10 Td (maintenance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.98 212.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.70 212.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.30 212.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.91 212.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.62 212.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.22 212.10 Td (products.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.85 212.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.68 212.10 Td (components ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 200.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 200.10 Td (inventories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.26 200.10 Td (net, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.48 200.10 Td (consist ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.76 200.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.59 200.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.31 200.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.69 200.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.30 200.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 152.60 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 152.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 152.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 152.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 122.60 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 122.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 122.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 122.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 92.60 373.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 92.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 92.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 92.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 152.60000000000002 m 488.5 152.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 152.60000000000002 m 557.5 152.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 152.60000000000002 m 488.5 152.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 152.60000000000002 m 557.5 152.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 92.60000000000002 m 488.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 92.60000000000002 m 557.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 78.60000000000002 m 488.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 423.5 76.60000000000002 m 488.5 76.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 78.60000000000002 m 557.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 76.60000000000002 m 557.5 76.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 168.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.95 167.27 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 157.27 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.45 167.27 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 157.27 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 142.27 Td (Finished goods) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 142.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.15 142.27 Td (10,129) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 142.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 142.27 Td (9,535) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 127.27 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 127.27 Td (ork in process) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.65 127.27 Td (649) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.65 127.27 Td (766) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 112.27 Td (Component parts) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 112.27 Td (5,772) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 112.27 Td (5,480) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 97.27 Td (Service parts) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 97.27 Td (5,844) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 97.27 Td (5,965) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 83.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 82.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.15 82.27 Td (22,394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 82.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 82.27 Td (21,746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 23 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 24 0 R>> endobj 24 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.84 742.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.77 742.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.77 742.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.61 742.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.88 742.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.81 742.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.81 742.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.14 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.20 742.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.92 742.10 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.20 742.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.01 742.10 Td (inventory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.17 742.10 Td (reserves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.77 742.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.93 742.10 Td ($10.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.27 742.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.16 742.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.00 742.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.27 742.10 Td ($10.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.61 742.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 742.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.66 730.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.66 730.10 Td (against ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.49 730.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.41 730.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.24 730.10 Td (inventories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.67 730.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.61 730.10 Td (relates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 730.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.91 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.19 730.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.01 730.10 Td (parts.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 706.10 Td (6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 706.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 706.10 Td (Identifiable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.44 706.10 Td (Intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.29 706.10 Td (Assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.45 706.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.08 706.10 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (Identifiable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.47 682.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.84 682.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.56 682.10 Td (represent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.59 682.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.96 682.10 Td (assetsacquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.60 682.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.98 682.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.58 682.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.85 682.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.01 682.10 Td (connection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.26 682.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.42 682.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.26 682.10 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.52 682.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.23 682.10 Td (Brink ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.83 670.10 Td (Inc. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.82 670.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.33 670.10 Td (2014 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.06 670.10 Td (\("Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.93 670.10 Td (Acquisition"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.74 670.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.90 670.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.06 670.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.44 670.10 Td (costs.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.83 670.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.10 670.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.72 670.10 Td (capitalizes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.64 670.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.57 670.10 Td (software ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.14 658.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.64 658.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.79 658.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.72 658.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 658.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.81 658.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.75 658.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.67 658.10 Td (segment. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.99 658.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.58 658.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.73 658.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.22 658.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.03 658.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.97 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.24 658.10 Td (establishing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (technological ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.18 646.10 Td (feasibility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.49 646.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.02 646.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.04 646.10 Td (ged ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.80 646.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.89 646.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.86 646.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.62 646.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.37 646.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.47 646.10 Td (research ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.09 646.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.84 646.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.81 646.10 Td (costs.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.96 646.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.82 646.10 Td (technological ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.01 646.10 Td (feasibility ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.81 634.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.73 634.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.64 634.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.66 634.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.81 634.10 Td (established ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.72 634.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.86 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.56 634.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.93 634.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.74 634.10 Td (completed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.87 634.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.34 634.10 Td (planning, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.32 634.10 Td (designing, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.18 634.10 Td (coding, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.38 634.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.30 634.10 Td (testing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.44 634.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.02 634.10 Td (that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.78 622.10 Td (necessary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.23 622.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.58 622.10 Td (establish ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.15 622.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.72 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.51 622.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.64 622.10 Td (meets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.54 622.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.56 622.10 Td (design ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.25 622.10 Td (specifications, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.30 622.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.65 622.10 Td (functionality) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.10 622.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.18 622.10 Td (features, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.90 622.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.91 622.10 Td (technical ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.20 610.10 Td (requirements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.59 610.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.37 610.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.70 610.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.38 610.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.38 610.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.38 610.10 Td (establishing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.83 610.10 Td (technologicalfeasibility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.87 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.22 610.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.33 610.10 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 610.10 Td (as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.70 598.10 Td (perpetual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.16 598.10 Td (license, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.68 598.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 598.10 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.51 598.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.83 598.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.54 598.10 Td (985-20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.13 598.10 Td (\(Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.81 598.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.07 598.10 Td (Costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.56 598.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.15 598.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.51 598.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.54 598.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.24 598.10 Td (sold, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.67 598.10 Td (Leased, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.74 598.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.33 598.10 Td (Marketed\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.24 598.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.70 598.10 Td (capitalized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.25 586.10 Td (amortized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.04 586.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.85 586.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.10 586.10 Td (product-by-product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.67 586.10 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.48 586.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.95 586.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.98 586.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.34 586.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.82 586.10 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.72 586.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.19 586.10 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.43 586.10 Td (release ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.99 586.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.58 586.10 Td (customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.44 586.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.35 586.10 Td (development ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.72 574.10 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.87 574.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 574.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.05 574.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.06 574.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.43 574.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.93 574.10 Td (350-40, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.81 574.10 Td (Intangibles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.73 574.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.11 574.10 Td (Goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.93 574.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.42 574.10 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.24 574.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.61 574.10 Td (Internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.75 574.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.13 574.10 Td (Use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.73 574.10 Td (Software,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.82 574.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.30 574.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.02 574.10 Td (amortized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.59 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.63 562.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.98 562.10 Td (benefit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.56 562.10 Td (period, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.43 562.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.69 562.10 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.71 562.10 Td (ranges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.63 562.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.89 562.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.87 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.69 562.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.29 562.10 Td (seven) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.06 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.88 562.10 Td (years. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.30 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.12 562.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.04 562.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.51 562.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.33 562.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.46 562.10 Td (within ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.72 550.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.33 550.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.39 550.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.56 550.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.54 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.49 550.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.89 550.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.72 550.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.77 550.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.77 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.72 550.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.11 550.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.16 550.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.16 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.11 550.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.49 550.10 Td ($1.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.94 550.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.83 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.78 550.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.17 550.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.62 550.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.51 550.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.66 538.10 Td (.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.50 514.10 Td (amortization, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.60 514.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.63 514.10 Td (ged ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.13 514.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.96 514.10 Td (cost ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.13 514.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.53 514.10 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.03 514.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.76 514.10 Td (computed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.25 514.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.98 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.26 514.10 Td (greater ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.08 514.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.47 514.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.63 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.91 514.10 Td (straight-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.29 514.10 Td (method ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.35 514.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.18 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 514.10 Td (remaining ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.90 502.10 Td (economic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.35 502.10 Td (life ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.25 502.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.96 502.10 Td (product, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.58 502.10 Td (generally ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.36 502.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.35 502.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.92 502.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.28 502.10 Td (seven) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.05 502.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.63 502.10 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.30 502.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.21 502.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.45 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.25 502.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.15 502.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.72 502.10 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.62 502.10 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.31 502.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.42 502.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.66 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 502.10 Td (product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (bear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.96 490.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.48 490.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.45 490.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.97 490.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.05 490.10 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.12 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.31 490.10 Td (anticipated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.92 490.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.55 490.10 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.41 490.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.70 490.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.11 490.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.07 490.10 Td (product.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.98 490.10 Td (Amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.05 490.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.13 490.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.19 490.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.37 490.10 Td (development ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.68 478.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.80 478.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.26 478.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.59 478.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.94 478.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.83 478.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.82 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.50 478.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.63 478.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.19 478.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.97 478.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.97 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.65 478.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.77 478.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.77 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.45 478.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.56 478.10 Td ($0.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.75 478.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.64 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.32 478.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.44 478.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.62 478.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.51 478.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.66 466.10 Td (.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (Amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.70 442.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.40 442.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.77 442.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.47 442.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.27 442.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.43 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.02 442.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.65 442.10 Td (Acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 442.10 Td (amounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.50 442.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 442.10 Td ($0.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.53 442.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.42 442.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.79 442.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.83 442.10 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.98 442.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.69 442.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.28 442.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.27 442.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.64 442.10 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.57 442.10 Td (periods ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.38 430.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.98 430.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.98 430.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.48 430.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.41 430.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.41 430.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.05 406.10 Td (components ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.87 406.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.70 406.10 Td (identifiable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.74 406.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.23 406.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.56 406.10 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.49 406.10 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.10 406.10 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.75 406.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.46 406.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.07 406.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 358.60 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.50 358.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 358.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 358.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 358.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 358.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 328.60 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.50 328.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 328.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 328.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 328.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 328.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 298.60 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.50 298.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 298.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 298.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 298.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 298.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 268.60 300.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.50 268.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 268.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 268.60 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 268.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 268.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 358.6 m 415.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 358.6 m 484.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 358.6 m 558.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 313.6 m 415.5 313.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 313.6 m 484.5 313.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 283.6 m 415.5 283.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 283.6 m 484.5 283.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 268.6 m 415.5 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 283.6 m 484.5 283.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 268.6 m 484.5 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 253.60000000000002 m 415.5 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 253.60000000000002 m 484.5 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 239.60000000000002 m 415.5 239.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 237.60000000000002 m 415.5 237.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 253.60000000000002 m 484.5 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 239.60000000000002 m 484.5 239.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 237.60000000000002 m 484.5 237.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 363.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.95 373.27 Td (March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 363.27 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.45 373.27 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 363.27 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 373.27 Td (Estimated) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.05 363.27 Td (Useful Life) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.27 Td (Acquired and internally developed software costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 348.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 348.27 Td (20,772) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 348.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 348.27 Td (19,670) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 348.27 Td (3 - 7 years) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 333.27 Td (Customer relationships) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 333.27 Td (160) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.65 333.27 Td (160) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 333.27 Td (7 years) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 318.27 Td (Non-competition agreements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.65 318.27 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.65 318.27 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 318.27 Td (1 year) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 303.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 303.27 Td (20,962) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 303.27 Td (19,860) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 303.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 288.27 Td (Less accumulated amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 288.32 Td (\(8,944) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 288.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 288.32 Td (\(8,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 288.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 288.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 274.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 273.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 273.27 Td (12,018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 273.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 273.27 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.15 273.27 Td (1,670) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 273.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 258.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.93 258.27 Td (rademarks, trade names \(non-amortizable\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 258.27 Td (400) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.65 258.27 Td (400) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 258.27 Td (N/A) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 244.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 243.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 243.27 Td (12,418) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 243.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 243.27 Td (12,070) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 243.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.47 215.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.93 215.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.73 215.10 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.19 215.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.44 215.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.36 215.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.11 215.10 Td (assuming ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.81 215.10 Td (straight-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.06 215.10 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.52 215.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.77 215.10 Td (capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.00 215.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.35 215.10 Td (development ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 203.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.44 203.10 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.82 203.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.52 203.10 Td (intangibles, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.40 203.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.57 203.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 203.10 Td (follows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.90 203.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.51 203.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 150.00 180.60 255.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 180.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 150.00 152.60 255.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 152.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 150.00 124.60 255.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 124.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 150.00 96.60 255.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 96.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 96.60000000000002 m 461 96.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 83.60000000000002 m 461 83.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 81.60000000000002 m 461 81.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 171.17 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 171.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 171.17 Td (2,927) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 157.17 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 157.17 Td (2,453) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 143.17 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 143.17 Td (1,953) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 129.17 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 129.17 Td (1,574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 115.17 Td (2022) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.15 115.17 Td (533) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 101.17 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 101.17 Td (2,578) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.50 87.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.91 87.17 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 87.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 87.17 Td (12,018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 59.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.95 59.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.23 59.10 Td (tests ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.41 59.10 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.37 59.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.43 59.10 Td (impairment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.93 59.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.33 59.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.17 59.10 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.22 59.10 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.12 59.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.85 59.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.80 59.10 Td (often ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.74 59.10 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.25 59.10 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.20 59.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.93 59.10 Td (circumstances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.97 59.10 Td (indicate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.02 59.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.41 59.10 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.80 59.10 Td (may ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 47.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.32 47.10 Td (impairment.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.02 47.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.45 47.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.21 47.10 Td (operates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.41 47.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.07 47.10 Td (two) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.07 47.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.95 47.10 Td (reportable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.36 47.10 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.14 47.10 Td (segments, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.73 47.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.04 47.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.36 47.10 Td (Government.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.22 47.10 Td (Goodwill ) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 26 0 R>> endobj 26 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (impairment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.80 742.10 Td (testing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.17 742.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.55 742.10 Td (performed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.90 742.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.82 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.74 742.10 Td (reportingunit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.15 742.10 Td (level.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.29 742.10 Td (Goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.77 742.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.15 742.10 Td (assigned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.29 742.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.77 742.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.92 742.10 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.71 742.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.07 742.10 Td (unit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.33 742.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.25 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.17 742.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.53 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.46 742.10 Td (goodwill ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.12 730.10 Td (initially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.69 730.10 Td (recorded.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.11 730.10 Td (Once ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.67 730.10 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.68 730.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.46 730.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.79 730.10 Td (assigned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.68 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.92 730.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.81 730.10 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.35 730.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.46 730.10 Td (unit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.97 730.10 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.98 730.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.44 730.10 Td (longer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.44 730.10 Td (retains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.55 730.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.45 730.10 Td (association ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.34 730.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.57 730.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (particular ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.51 718.10 Td (acquisition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 718.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.74 718.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.93 718.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.47 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 718.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.19 718.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.95 718.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.59 718.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.44 718.10 Td (unit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.70 718.10 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.11 718.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.74 718.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.27 718.10 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.42 718.10 Td (ganically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.27 718.10 Td (grown, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.53 718.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.93 718.10 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.23 718.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.87 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.95 706.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.47 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.67 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.75 706.10 Td (goodwill.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.97 706.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.38 706.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.24 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.44 706.10 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.86 706.10 Td (carried ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.48 706.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.35 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.43 706.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.72 706.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.02 706.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.88 706.10 Td (reportingunits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.34 706.10 Td (is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td ($10.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.00 694.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.89 694.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.39 694.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.33 694.10 Td ($0.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.33 694.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.22 694.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.22 694.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.88 694.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.88 694.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.60 694.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.20 694.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.20 694.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.70 694.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.64 694.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.22 694.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.22 694.10 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 670.10 Td (7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 670.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 670.10 Td (Stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.88 670.10 Td (Based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.94 670.10 Td (Compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.80 646.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.95 646.10 Td (applies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.53 646.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.00 646.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.14 646.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.05 646.10 Td (recognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.85 646.10 Td (provisions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.78 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.87 646.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.41 646.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.82 646.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.30 646.10 Td (718. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.89 646.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.70 646.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.84 646.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.07 646.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.44 646.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.46 646.10 Td (compensation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.36 634.10 Td ($0.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.89 634.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.78 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.81 634.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.49 634.10 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.30 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.66 634.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.90 634.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.89 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.92 634.10 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.50 634.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.97 634.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.87 634.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.00 634.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.02 634.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.49 634.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.62 634.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.62 634.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.50 634.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.07 634.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.10 634.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.10 634.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.79 634.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.03 634.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 622.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.74 622.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.05 622.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.05 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.26 622.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.91 622.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.22 622.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.22 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.43 622.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.19 622.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.61 622.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.15 622.10 Td (benefits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.02 622.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.56 622.10 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.77 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.98 622.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.62 622.10 Td ($13,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.12 622.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.83 622.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.49 622.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.20 622.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.74 622.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.39 622.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.82 622.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.36 622.10 Td (forfeitures ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.33 610.10 Td (unvested ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.88 610.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.99 610.10 Td (awards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.31 610.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.75 610.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.53 610.10 Td (completion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.53 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.86 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.08 610.10 Td (requisite ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.51 610.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.83 610.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.38 610.10 Td (and/or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.93 610.10 Td (failure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 610.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.80 610.10 Td (achieve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.34 610.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.86 610.10 Td (criteria. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.67 610.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.01 610.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.98 598.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.98 598.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.36 598.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.45 598.10 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.19 598.10 Td (unrecognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.93 598.10 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.35 598.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.44 598.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.52 598.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.18 598.10 Td (unvested ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.60 598.10 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.47 598.10 Td (awards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.67 598.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.10 598.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.48 598.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.37 598.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.25 598.10 Td (\(net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 598.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.82 586.10 Td (forfeitures\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.80 586.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.73 586.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.90 586.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.94 586.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.21 586.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.15 586.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.52 586.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.35 586.10 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.39 586.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.09 586.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.37 586.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.53 586.10 Td (years ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.13 586.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.13 586.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.63 586.10 Td (through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.24 586.10 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.24 586.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.35 562.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.02 562.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.01 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.46 562.10 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.48 562.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.37 562.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.71 562.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.26 562.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.26 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.72 562.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.61 562.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.61 562.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.57 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.24 562.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.58 562.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.90 562.10 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.90 562.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 562.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.22 562.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.02 550.10 Td (awards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.84 550.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.11 550.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.61 550.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.56 550.10 Td (estimate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.38 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.21 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.93 550.10 Td (probability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.31 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.14 550.10 Td (achievement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.17 550.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.44 550.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.91 550.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.63 550.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.40 550.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.81 550.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.53 550.10 Td (718.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 526.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.49 526.10 Td (8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.99 526.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.49 526.10 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.98 526.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.03 526.10 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.29 526.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.79 526.10 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.50 526.10 Td (e) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (Earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.45 502.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.12 502.10 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.12 502.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.23 502.10 Td (calculated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.66 502.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.34 502.10 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.20 502.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.46 502.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.68 502.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.09 502.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.21 502.10 Td (260, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.61 502.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.95 502.10 Td (specifies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.84 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.96 502.10 Td (computation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.35 502.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.12 502.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 502.10 Td (disclosure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.48 490.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.41 490.10 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.57 490.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.61 490.10 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.98 490.10 Td (\(EPS\).?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.15 490.10 Td (It ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.53 490.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.02 490.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.51 490.10 Td (presentation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.66 490.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.26 490.10 Td (basic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.08 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.80 490.10 Td (diluted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.85 490.10 Td (EPS.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.35 490.10 Td (Basic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.85 490.10 Td (EPS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.35 490.10 Td (excludes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.61 490.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.88 490.10 Td (dilution ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.95 478.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.13 478.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.41 478.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.92 478.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.64 478.10 Td (weighted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.81 478.10 Td (average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.40 478.10 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.46 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.30 478.10 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.80 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.64 478.10 Td (common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.14 478.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.76 478.10 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.94 478.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.55 478.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.28 478.10 Td (period.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.34 478.10 Td (Diluted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.84 478.10 Td (EPS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.58 478.10 Td (reflects ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.74 466.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.26 466.10 Td (dilution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.90 466.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.42 466.10 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.95 466.10 Td (occur ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.68 466.10 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.32 466.10 Td (convertible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.83 466.10 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.12 466.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.97 466.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.05 466.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.67 466.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.97 466.10 Td (issue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.50 466.10 Td (common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.02 466.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.66 466.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.61 466.10 Td (exercised.For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 466.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 454.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.43 454.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.31 454.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.81 454.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.41 454.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.41 454.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.91 454.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.85 454.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.45 454.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.45 454.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.45 454.10 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.93 454.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.86 454.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.86 454.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.36 454.10 Td (anti-dilutive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.74 454.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.35 454.10 Td (options ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.29 454.10 Td (outstanding. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.29 430.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.92 430.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.34 430.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.52 430.10 Td (reconciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.25 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.32 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.28 430.10 Td (weighted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.68 430.10 Td (average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.51 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.59 430.10 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.33 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.40 430.10 Td (common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.14 430.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.00 430.10 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.41 430.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.81 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.77 430.10 Td (basic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.07 430.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.25 430.10 Td (diluted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.77 430.10 Td (EPS ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.10 Td (computations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.38 418.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.99 418.10 Td (thousands, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.99 418.10 Td (except ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.58 418.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.85 418.10 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.45 418.10 Td (data\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 357.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 357.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 357.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 357.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 329.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 329.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 329.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 329.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 301.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 301.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 301.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 301.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 273.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 273.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 273.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 273.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 245.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 245.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 245.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 245.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 217.60 388.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 217.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 217.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 217.60 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 371.6 m 498.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 371.6 m 502.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 371.6 m 562.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 357.6 m 498.5 357.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 357.6 m 562.5 357.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 344.6 m 498.5 344.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 342.6 m 498.5 342.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 344.6 m 562.5 344.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 342.6 m 562.5 342.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 287.6 m 498.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 287.6 m 562.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 273.6 m 498.5 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 273.6 m 562.5 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 273.6 m 498.5 273.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 260.6 m 498.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 258.6 m 498.5 258.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 260.6 m 562.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 258.6 m 562.5 258.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 217.60000000000002 m 498.5 217.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 217.60000000000002 m 562.5 217.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 203.60000000000002 m 498.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 203.60000000000002 m 562.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 203.60000000000002 m 498.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 190.60000000000002 m 498.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 188.60000000000002 m 498.5 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 190.60000000000002 m 562.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 188.60000000000002 m 562.5 188.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 386.17 Td (Three Months) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.40 376.17 Td (Ended March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 362.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.00 362.17 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 362.17 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.17 Td (Net income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 348.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 348.17 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 348.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 348.17 Td (1,264) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 320.17 Td (Basic:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 320.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 320.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 306.17 Td (Shares outstanding at beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 306.17 Td (15,949) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 306.17 Td (15,771) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 292.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 292.17 Td (eighted average shares \(repurchased\)/issued during the period, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 292.22 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 292.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 292.17 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 278.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 278.17 Td (eighted average common shares, basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 278.17 Td (15,948) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 278.17 Td (15,781) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 264.17 Td (Net income from continuing operations per common share, basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 264.17 Td ($ 0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 264.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 264.17 Td (0.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 250.17 Td (Diluted:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 250.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 250.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 236.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 236.17 Td (eighted average common shares, basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 236.17 Td (15,948) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 236.17 Td (15,781) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 222.17 Td (Dilutive impact of stock options and restricted stock awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.65 222.17 Td (338) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 222.17 Td (197) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 208.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 208.17 Td (eighted average common shares, diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 208.17 Td (16,286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 208.17 Td (15,978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 194.17 Td (Net income from continuing operations per common share, diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 194.17 Td ($ 0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 194.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 194.17 Td (0.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.10 Td (Note 9 - Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.80 154.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.55 154.10 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 125.10 Td (On December 22, 2017, the SEC issued Staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.29 125.10 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.57 125.10 Td (Accounting Bulletin No. 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.30 125.10 Td (18 \(SAB 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.15 125.10 Td (18\), which provides guidance on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.10 Td (accounting for the tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.55 113.10 Td (fects of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.30 113.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.71 113.10 Td (ax Cuts and Jobs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.16 113.10 Td (Act \("T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.92 113.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.30 113.10 Td (Act"\). SAB 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.74 113.10 Td (18 provides a measurement period that should ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 101.10 Td (not extend beyond one year from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.49 101.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.90 101.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.29 101.10 Td (Act enactment date for companies to complete accounting under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.91 101.10 Td (ASC 740. In ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.10 Td (accordance with SAB 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.32 89.10 Td (18, a company must reflect the income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.35 89.10 Td (fects of those aspects of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.91 89.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.32 89.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.71 89.10 Td (Act for which accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.72 77.10 Td (Accounting Standards Codification 740, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.30 77.10 Td (Income T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.87 77.10 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.64 77.10 Td ( \("ASC 740"\) is complete. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.06 77.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.47 77.10 Td (o the extent a company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.99 77.10 Td (s accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 65.10 Td (for certain income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.10 65.10 Td (fects of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.84 65.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.25 65.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.64 65.10 Td (Act is incomplete, but the company is able to determine a reasonable estimate, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 53.10 Td (company must record a provisional estimate in its financial statements. If a company cannot determine a provisional estimate, it ) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 28 0 R>> endobj 28 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 54.63 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (should continue to apply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.55 742.10 Td (ASC 740 on the basis of the provision of the tax laws that were in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.93 742.10 Td (fect immediately before the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (enactment of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 730.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.37 730.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.75 730.10 Td (Act. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.01 730.10 Td (While we are able to make reasonable estimates of the impact of the reduction in the corporate tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (rate and the deemed repatriation transition tax, the final impact of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.43 718.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.84 718.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.23 718.10 Td (Act may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.81 718.10 Td (fer from our estimates due to, among ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (other things, changes in our interpretations and assumptions, additional guidance that may be issued by the I.R.S., and actions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (we may take. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.35 694.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.99 694.10 Td (e are continuing to gather additional information to determine the final impact.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 665.10 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.99 665.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 665.10 Td (Contingencies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.91 641.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.15 641.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.18 641.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.87 641.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.00 641.10 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.80 641.10 Td (proceedings, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.97 641.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.77 641.10 Td (arise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.01 641.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.14 641.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.72 641.10 Td (ordinary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.96 641.10 Td (course ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.41 641.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.10 641.10 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.11 641.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.02 641.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.88 641.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.02 641.10 Td (Government ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.12 629.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.04 629.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.17 629.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.41 629.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.11 629.10 Td (periodic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.80 629.10 Td (audit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.71 629.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.07 629.10 Td (adjustment. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.37 629.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.62 629.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.76 629.10 Td (fourth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.12 629.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.35 629.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.60 629.10 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.02 629.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.16 629.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.96 629.10 Td (voluntarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.77 629.10 Td (notified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 629.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.10 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.09 617.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.28 617.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.25 617.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.78 617.10 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.74 617.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.82 617.10 Td (Justice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.79 617.10 Td (\("DOJ"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.70 617.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.44 617.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.92 617.10 Td (Audit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.45 617.10 Td (Committee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.64 617.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.94 617.10 Td (overseeing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.01 617.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 617.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.49 617.10 Td (investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.90 617.10 Td (conducted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.94 605.10 Td (outside ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.77 605.10 Td (counsel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.25 605.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.75 605.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.89 605.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.93 605.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.08 605.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.35 605.10 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.18 605.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.56 605.10 Td (Singapore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.04 605.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.19 605.10 Td (fices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.01 605.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.73 605.10 Td (determine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.65 605.10 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.79 605.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.95 605.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.99 605.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.36 605.10 Td (improper ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.87 593.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.08 593.10 Td (violation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.07 593.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.83 593.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.49 593.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.70 593.10 Td (Foreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.25 593.10 Td (Corrupt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.79 593.10 Td (Practices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.78 593.10 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.65 593.10 Td (\("FCP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.94 593.10 Td (A"\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.01 593.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.88 593.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.86 593.10 Td (applicable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.38 593.10 Td (laws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.15 593.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.02 593.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.66 593.10 Td (company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.75 593.10 Td (policies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.78 593.10 Td (On ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 581.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.26 581.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.70 581.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.13 581.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.28 581.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.10 581.10 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.90 581.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.27 581.10 Td (subpoena ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.97 581.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.34 581.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.49 581.10 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.77 581.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.36 581.10 Td (documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.62 581.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.10 581.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.81 581.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.96 581.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.43 581.10 Td (investigation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.53 581.10 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 581.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 569.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.66 569.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.79 569.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.35 569.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.12 569.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.12 569.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.30 569.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.64 569.10 Td (recorded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.30 569.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.47 569.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.37 569.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.04 569.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.05 569.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.83 569.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.05 569.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.51 569.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.40 569.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.63 569.10 Td (investigation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.46 569.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.92 569.10 Td (expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 557.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.91 557.10 Td (outside ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.37 557.10 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.38 557.10 Td (counsel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.51 557.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.53 557.10 Td (forensic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.31 557.10 Td (accountants, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.59 557.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.59 557.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.95 557.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.03 557.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.92 557.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.50 557.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.74 557.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.53 557.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.09 557.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.12 557.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.58 557.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.25 557.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 557.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.14 557.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.78 557.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 557.10 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 545.10 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.63 545.10 Td (unable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.82 545.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.14 545.10 Td (predict ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.44 545.10 Td (what ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.42 545.10 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.28 545.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.03 545.10 Td (SEC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.41 545.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.17 545.10 Td (DOJ, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.54 545.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.41 545.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.49 545.10 Td (governmental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.01 545.10 Td (agencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.97 545.10 Td (\(including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.61 545.10 Td (foreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.03 545.10 Td (governmental ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 533.10 Td (agencies\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.13 533.10 Td (might ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.84 533.10 Td (take, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.38 533.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.09 533.10 Td (what ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 533.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.50 533.10 Td (likely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.65 533.10 Td (outcome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.46 533.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.17 533.10 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.98 533.10 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.69 533.10 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.40 533.10 Td (might ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.11 533.10 Td (be, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.42 533.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.13 533.10 Td (estimate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.83 533.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.43 533.10 Td (range ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.01 533.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.72 533.10 Td (reasonably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.41 533.10 Td (possible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.57 533.10 Td (fines ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 521.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 521.10 Td (penalties, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.16 521.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.00 521.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.61 521.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.44 521.10 Td (material. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.92 521.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.86 521.10 Td (SEC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.10 521.10 Td (DOJ, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.33 521.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.16 521.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.10 521.10 Td (governmental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.48 521.10 Td (authorities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.09 521.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.36 521.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.19 521.10 Td (broad ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.36 521.10 Td (range ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.96 521.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.68 521.10 Td (civil ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.85 521.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.68 521.10 Td (criminal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 509.10 Td (sanctions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.81 509.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.34 509.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.65 509.10 Td (imposition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.53 509.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.95 509.10 Td (sanctions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.76 509.10 Td (fines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.29 509.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.72 509.10 Td (remedial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.79 509.10 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.09 509.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.40 509.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.37 509.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.90 509.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.75 509.10 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.39 509.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.97 509.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.05 509.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.15 509.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.46 509.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.12 509.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 497.10 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.89 497.10 Td (prospects, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.66 497.10 Td (reputation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.20 497.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.68 497.10 Td (condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.46 497.10 Td (liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.70 497.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.70 497.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.31 497.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.14 497.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.29 497.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.12 497.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.39 497.10 Td (flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 473.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 473.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.94 473.10 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.44 473.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.94 473.10 Td (Segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.10 473.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.72 473.10 Td (Related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.99 473.10 Td (Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 449.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.17 449.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.69 449.10 Td (operates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.63 449.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.04 449.10 Td (two) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.04 449.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.66 449.10 Td (distinct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.73 449.10 Td (reportable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.89 449.10 Td (segments, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.24 449.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.29 449.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.35 449.10 Td (Government. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.27 449.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.45 449.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.11 449.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.63 449.10 Td (chief ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.24 449.10 Td (operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 437.10 Td (decision ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.02 437.10 Td (maker ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.69 437.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.06 437.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.96 437.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.63 437.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.21 437.10 Td (Chief ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.12 437.10 Td (Executive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.79 437.10 Td (Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.17 437.10 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.93 437.10 Td (.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.75 437.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.99 437.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.10 437.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.12 437.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.27 437.10 Td (fers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.95 437.10 Td (point-of-sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.74 437.10 Td (\("POS"\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.10 437.10 Td (food ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.12 437.10 Td (safety ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 425.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.26 425.10 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.17 425.10 Td (technology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.42 425.10 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.35 425.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.95 425.10 Td (restaurants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.09 425.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.34 425.10 Td (retail, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 425.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.80 425.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.39 425.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.43 425.10 Td (fast ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.69 425.10 Td (casual, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.99 425.10 Td (quick ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.03 425.10 Td (serve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.94 425.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.20 425.10 Td (table ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.45 425.10 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.59 425.10 Td (restaurant ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.10 Td (categories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.08 413.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.56 413.10 Td (specialty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.15 413.10 Td (retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.73 413.10 Td (outlets.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.22 413.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.04 413.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.41 413.10 Td (alsoof) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.17 413.10 Td (fers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.21 413.10 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.91 413.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.95 413.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.77 413.10 Td (field ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.14 413.10 Td (service, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.00 413.10 Td (installation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.98 413.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.47 413.10 Td (twenty-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.10 Td (four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.46 401.10 Td (-hour ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.42 401.10 Td (telephone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.59 401.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.88 401.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.62 401.10 Td (depot ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.13 401.10 Td (repair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.90 401.10 Td (.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.71 401.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.56 401.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.84 401.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.46 401.10 Td (performs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.86 401.10 Td (complex ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.59 401.10 Td (technical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.97 401.10 Td (studies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.55 401.10 Td (analysis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 401.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.10 Td (experiments, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.38 389.10 Td (develops ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.93 389.10 Td (innovative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.15 389.10 Td (solutions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.78 389.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.23 389.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.67 389.10 Td (on-site ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.90 389.10 Td (engineering ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.11 389.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.89 389.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.90 389.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.24 389.10 Td (advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.00 389.10 Td (defense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.05 389.10 Td (security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.05 389.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 389.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.10 Td (aerospace ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.32 377.10 Td (systems.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.68 377.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.37 377.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.60 377.10 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.61 377.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.96 377.10 Td (expert ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.85 377.10 Td (on-site ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.97 377.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.08 377.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.65 377.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.32 377.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.66 377.10 Td (maintaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.33 377.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.02 377.10 Td (Government-owned ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.10 Td (communication ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.71 365.10 Td (assets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.10 Td (Information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.26 341.10 Td (noted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.98 341.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.81 341.10 Td (Other?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.96 341.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.67 341.10 Td (relates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.26 341.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.54 341.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.26 341.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.92 341.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.31 341.10 Td (corporate, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.07 341.10 Td (home ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.78 341.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.93 341.10 Td (fice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.42 341.10 Td (operations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.10 Td (Information as to the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.75 317.10 Td (s segments is set forth below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.37 317.10 Td (, excluding discontinued operations \(in thousands\).) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 30 0 R>> endobj 30 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (12) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 696.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 696.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 696.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 696.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 668.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 668.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 668.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 668.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 640.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 640.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 640.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 640.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 612.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 612.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 612.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 612.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 584.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 584.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 584.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 584.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 556.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 556.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 556.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 556.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 528.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 528.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 528.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 528.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 500.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 500.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 500.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 500.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 472.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 472.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 472.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 472.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 444.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 444.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 444.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 444.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 416.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 416.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 416.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 416.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 388.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 388.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 388.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 388.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 360.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 360.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 360.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 360.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 332.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 332.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 332.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 332.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 304.50 398.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 304.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 304.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 304.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 724.5 m 503.5 724.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 724.5 m 507.5 724.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 724.5 m 562.5 724.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 710.5 m 503.5 710.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 710.5 m 562.5 710.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 668.5 m 503.5 668.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 668.5 m 562.5 668.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 655.5 m 503.5 655.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 653.5 m 503.5 653.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 668.5 m 562.5 668.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 655.5 m 562.5 655.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 653.5 m 562.5 653.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 584.5 m 503.5 584.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 584.5 m 562.5 584.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 584.5 m 562.5 584.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 542.5 m 503.5 542.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 542.5 m 562.5 542.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 529.5 m 503.5 529.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 527.5 m 503.5 527.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 542.5 m 562.5 542.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 529.5 m 562.5 529.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 527.5 m 562.5 527.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 458.5 m 503.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 458.5 m 562.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 445.5 m 503.5 445.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 443.5 m 503.5 443.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 458.5 m 562.5 458.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 445.5 m 562.5 445.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 443.5 m 562.5 443.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 374.5 m 503.5 374.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 374.5 m 562.5 374.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 361.5 m 503.5 361.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 359.5 m 503.5 359.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 374.5 m 562.5 374.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 361.5 m 562.5 361.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 359.5 m 562.5 359.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 304.5 m 503.5 304.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 304.5 m 562.5 304.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 291.5 m 503.5 291.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 289.5 m 503.5 289.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 304.5 m 562.5 304.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 291.5 m 562.5 291.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 289.5 m 562.5 289.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 739.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 739.07 Td (Three Months) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.40 729.07 Td (Ended March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 715.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 715.07 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 715.07 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 701.07 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 701.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 701.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 687.07 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 687.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 687.07 Td (39,520) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 687.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 687.07 Td (51,549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 673.07 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 673.07 Td (16,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 673.07 Td (14,316) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 659.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 659.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 659.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 659.07 Td (55,661) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 659.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 659.07 Td (65,865) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 631.07 Td (Operating\(loss\) income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 631.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 631.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 617.07 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 617.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 617.12 Td (\(608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 617.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 617.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 617.07 Td (2,362) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 603.07 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 603.07 Td (1,266) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 603.07 Td (1,51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 603.07 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 589.07 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 589.12 Td (\(520) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 589.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 589.12 Td (\(1,632) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 589.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 575.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 575.07 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 575.07 Td (2,241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 561.07 Td (Other income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 561.07 Td (49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 561.12 Td (\(248) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 561.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 547.07 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 547.12 Td (\(41) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 547.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 547.12 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 547.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.07 Td (Incomebefore provision for income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 533.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 533.07 Td (146) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 533.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 533.07 Td (1,961) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.07 Td (Depreciation, amortization and accretion:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 505.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 505.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 491.07 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 491.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 491.07 Td (908) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 491.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 491.07 Td (774) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 477.07 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 477.07 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 477.07 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 463.07 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 463.07 Td (149) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 463.07 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.65 463.07 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 449.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 449.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 449.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 449.07 Td (1,062) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 449.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 449.07 Td (898) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 421.07 Td (Capital expenditures including software costs:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 421.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 421.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 407.07 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 407.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 407.07 Td (1,139) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 407.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 407.07 Td (1,075) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.07 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 393.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 393.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.07 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 379.07 Td (531) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 379.07 Td (2,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 365.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 365.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 365.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 365.07 Td (1,670) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 365.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 365.07 Td (3,350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 337.07 Td (Revenues by country:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 337.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 337.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 323.07 Td (United States) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 323.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 323.07 Td (52,678) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 323.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 323.07 Td (61,567) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 309.07 Td (Other Countries) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 309.07 Td (2,983) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 309.07 Td (4,298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 295.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 295.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 295.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.15 295.07 Td (55,661) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 295.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 295.07 Td (65,865) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 267.00 Td (The following table represents identifiable assets by reporting segment, excluding discontinued operations \(in thousands\).) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 219.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 219.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 219.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 219.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 189.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 189.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 189.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 189.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 219.5 m 487.5 219.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 219.5 m 561.5 219.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 174.5 m 487.5 174.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 174.5 m 561.5 174.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 160.5 m 487.5 160.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 158.5 m 487.5 158.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 174.5 m 561.5 174.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 160.5 m 561.5 160.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 158.5 m 561.5 158.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 224.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.20 224.17 Td (March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 234.17 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 224.17 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 209.17 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 209.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 209.17 Td (81,436) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 209.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 209.17 Td (74,257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 194.17 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 194.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.15 194.17 Td (1,120) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 194.17 Td (8,714) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 179.17 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 179.17 Td (29,584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 179.17 Td (31,653) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 165.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.41 165.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 164.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 164.17 Td (122,140) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 164.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 164.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.15 164.17 Td (14,624) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.48 136.00 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.30 136.00 Td (table ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.66 136.00 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.13 136.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.40 136.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.33 136.00 Td (country ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.81 136.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.51 136.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.44 136.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.59 136.00 Td (location ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.73 136.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.99 136.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.14 136.00 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.91 136.00 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.27 136.00 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.31 136.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.89 136.00 Td (\(in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.00 Td (thousands\).) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 32 0 R>> endobj 32 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (13) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 723.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 723.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 723.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 723.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 693.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 693.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 693.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 693.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 723.5 m 487.5 723.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 723.5 m 561.5 723.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 693.5 m 487.5 693.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 693.5 m 561.5 693.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 679.5 m 487.5 679.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 677.5 m 487.5 677.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 679.5 m 561.5 679.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 677.5 m 561.5 677.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 728.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.20 728.17 Td (March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 738.17 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 728.17 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 713.17 Td (United States) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 713.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 713.17 Td (107,532) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 713.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 713.17 Td (99,284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 699.07 Td (Other Countries) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 698.17 Td (14,608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 698.17 Td (15,340) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 684.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.41 684.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 683.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 683.17 Td (122,140) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 683.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.15 683.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.15 683.17 Td (14,624) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 655.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.05 655.00 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.43 655.00 Td (table ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.37 655.00 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.40 655.00 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.46 655.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.96 655.00 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.12 655.00 Td (unit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.67 655.00 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.61 655.00 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.21 655.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.37 655.00 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.97 655.00 Td (thousands\).) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 607.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 607.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 607.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 607.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 577.50 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 417.50 577.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 577.50 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 577.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 607.5 m 487.5 607.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 607.5 m 561.5 607.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 577.5 m 487.5 577.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 577.5 m 561.5 577.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 563.5 m 487.5 563.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 417.5 561.5 m 487.5 561.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 563.5 m 561.5 563.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 561.5 m 561.5 561.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 612.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.20 612.17 Td (March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 622.17 Td (December 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 612.17 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 597.17 Td (Restaurant/Retail) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 597.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 597.17 Td (10,315) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 597.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 597.17 Td (10,315) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 583.07 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.65 582.17 Td (736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 582.17 Td (736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 568.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.41 568.07 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 567.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 567.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.15 567.17 Td (1,051) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 567.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 567.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.15 567.17 Td (1,051) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.00 Td (Customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.18 539.00 Td (comprising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.58 539.00 Td (10% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.31 539.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.04 539.00 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.98 539.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.72 539.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.33 539.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.00 539.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.29 539.00 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.47 539.00 Td (revenues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.90 539.00 Td (excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.74 539.00 Td (discontinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.24 539.00 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.80 539.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.41 539.00 Td (summarized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 539.00 Td (as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.00 Td (follows:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 452.50 386.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 452.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.50 452.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 452.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 424.50 386.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 424.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.50 424.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 424.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 396.50 386.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 396.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.50 396.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 396.50 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 480.5 m 496.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 480.5 m 500.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 480.5 m 560.5 480.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 466.5 m 496.5 466.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 466.5 m 560.5 466.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 382.5 m 496.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 369.5 m 496.5 369.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 367.5 m 496.5 367.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 382.5 m 560.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 369.5 m 560.5 369.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 367.5 m 560.5 367.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 495.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 495.07 Td (Three Months) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.40 485.07 Td (Ended March 31,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 471.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 471.07 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.00 471.07 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 457.18 Td (Restaurant/Retail segment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.59 457.18 Td (:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 457.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 457.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 443.07 Td (McDonald? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.82 443.07 Td (s Corporation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 443.07 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 443.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 443.07 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 443.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 429.07 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.67 429.07 Td (um! Brands, Inc.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 429.07 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.65 429.07 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 429.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 429.07 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 429.07 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 415.18 Td (Government segment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.37 415.18 Td (:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 415.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.07 Td (U.S. Department of Defense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 401.07 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 401.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 401.07 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 401.07 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 387.23 Td (All Others) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 387.07 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 387.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.65 387.07 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 387.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 373.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.65 373.07 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 373.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.65 373.07 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.65 373.07 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 345.00 Td (No ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.56 345.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.45 345.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.44 345.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.60 345.00 Td (All ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.72 345.00 Td (Others ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.71 345.00 Td (represented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.14 345.00 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.02 345.00 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.58 345.00 Td (10% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.25 345.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.92 345.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.47 345.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.14 345.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.37 345.00 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.48 345.00 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.46 345.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.46 345.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.02 345.00 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 345.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.34 345.00 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.13 345.00 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 333.00 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 333.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.60 333.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.10 333.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.04 333.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.04 333.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.00 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 309.00 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.99 309.00 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 309.00 Td (Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.63 309.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.95 309.00 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.26 309.00 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.54 309.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.37 309.00 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.87 309.00 Td (Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.05 285.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.72 285.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.12 285.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.61 285.00 Td (instruments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.78 285.00 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.17 285.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.55 285.00 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.03 285.00 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.76 285.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.14 285.00 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.31 285.00 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.48 285.00 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.08 285.00 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.35 285.00 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.07 285.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.02 285.00 Td (valuation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.74 285.00 Td (techniques.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.05 273.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.42 273.00 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.58 273.00 Td (hierarchy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.83 273.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.00 273.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.27 273.00 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.77 273.00 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.26 273.00 Td (levels ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.08 273.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.91 273.00 Td (input, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.47 273.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.41 273.00 Td (are:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.00 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.26 249.00 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.76 249.00 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.90 249.00 Td (quoted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.62 249.00 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.00 249.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.28 249.00 Td (active ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.65 249.00 Td (markets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.80 249.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.96 249.00 Td (identical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.89 249.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.72 249.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.55 249.00 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.27 249.00 Td (\(observable\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.00 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.72 237.00 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.67 237.00 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.26 237.00 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.66 237.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.16 237.00 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.33 237.00 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.05 237.00 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.00 237.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.95 237.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.11 237.00 Td (observable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.88 237.00 Td (either ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.60 237.00 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.09 237.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.38 237.00 Td (indirectly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.05 237.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.50 237.00 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.78 237.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.07 237.00 Td (quoted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.24 237.00 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.07 237.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.68 237.00 Td (similar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.41 237.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.69 237.00 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.00 Td (liabilities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.74 225.00 Td (quoted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.98 225.00 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.89 225.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.69 225.00 Td (inactive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.36 225.00 Td (markets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.54 225.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.90 225.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.47 225.00 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.94 225.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.96 225.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.20 225.00 Td (observable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.54 225.00 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.32 225.00 Td (data ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.00 225.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.69 225.00 Td (essentially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.93 225.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.17 225.00 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.08 225.00 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.43 225.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 225.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.00 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.94 213.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 213.00 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.38 213.00 Td (\(observable\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 201.00 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.47 201.00 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.18 201.00 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.53 201.00 Td (unobservable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.55 201.00 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.71 201.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.42 201.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.33 201.00 Td (supported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.48 201.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.19 201.00 Td (little ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.23 201.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.27 201.00 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.98 201.00 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.45 201.00 Td (activity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.79 201.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.00 201.00 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.49 201.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.40 201.00 Td (significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.32 201.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.81 201.00 Td (determining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.84 201.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.76 201.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.35 201.00 Td (value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 189.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 189.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.55 189.00 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 189.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.32 189.00 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.92 189.00 Td (\(unobservable\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.27 165.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.93 165.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.54 165.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.24 165.00 Td (instruments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.62 165.00 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.55 165.00 Td (consist ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.05 165.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.10 165.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.58 165.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.74 165.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.23 165.00 Td (equivalents, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.99 165.00 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.69 165.00 Td (receivables, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.88 165.00 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.58 165.00 Td (payables, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.79 165.00 Td (debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 153.00 Td (instruments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.58 153.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.93 153.00 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.16 153.00 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.61 153.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.86 153.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.21 153.00 Td (liabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.71 153.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.17 153.00 Td (carrying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.40 153.00 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.20 153.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.45 153.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.13 153.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.49 153.00 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.17 153.00 Td (equivalents, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.13 153.00 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.03 153.00 Td (receivables ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 141.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.05 141.00 Td (trade ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.65 141.00 Td (payables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.25 141.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.86 141.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.81 141.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.75 141.00 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.46 141.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.46 141.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.08 141.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.13 141.00 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.83 141.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.83 141.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.44 141.00 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.48 141.00 Td (considered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.41 141.00 Td (representative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.11 141.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.05 141.00 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.99 141.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.48 141.00 Td (values.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.52 141.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.68 141.00 Td (estimated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.43 129.00 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.64 129.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.52 129.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.29 129.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.96 129.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.40 129.00 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.39 129.00 Td (debt ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.16 129.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.15 129.00 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.69 129.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.58 129.00 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.89 129.00 Td (on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.45 129.00 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.10 129.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.10 129.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.65 129.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.64 129.00 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.28 129.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.28 129.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.83 129.00 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.94 129.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.26 129.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.81 129.00 Td (variable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 117.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.59 117.00 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.28 117.00 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.86 117.00 Td (rates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.89 117.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.03 117.00 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.51 117.00 Td (respective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.19 117.00 Td (dates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.88 117.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.47 117.00 Td (approximates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.49 117.00 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.96 117.00 Td (respective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.64 117.00 Td (carrying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.11 117.00 Td (values ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.80 117.00 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.16 117.00 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.41 117.00 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.41 117.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 117.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 105.00 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.58 105.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.58 105.00 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 81.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.85 81.00 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.46 81.00 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.31 81.00 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.95 81.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.69 81.00 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.22 81.00 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.73 81.00 Td (relate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.24 81.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.33 81.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.85 81.00 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.52 81.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.71 81.00 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.33 81.00 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.17 81.00 Td (plan, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.20 81.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.94 81.00 Td (allows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.36 81.00 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 69.00 Td (pre-tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.95 69.00 Td (salary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.47 69.00 Td (deferrals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.09 69.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.38 69.00 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.23 69.00 Td (key ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.30 69.00 Td (employees. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.21 69.00 Td (Changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.28 69.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.70 69.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.56 69.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.07 69.00 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.37 69.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.34 69.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.19 69.00 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.14 69.00 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.32 69.00 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.18 69.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.02 69.00 Td (derived ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.00 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.44 57.00 Td (quoted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.43 57.00 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.08 57.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.63 57.00 Td (active ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.27 57.00 Td (markets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.70 57.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.80 57.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.78 57.00 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.99 57.00 Td (selections ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.20 57.00 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.62 57.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.40 57.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.38 57.00 Td (participants. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.10 57.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.42 57.00 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.50 57.00 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.81 57.00 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 57.00 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.00 Td (classified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.83 45.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.46 45.00 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.29 45.00 Td (2, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.86 45.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.15 45.00 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.09 45.00 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.82 45.00 Td (classification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.65 45.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.05 45.00 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.10 45.00 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.94 45.00 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.76 45.00 Td (ASB ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.82 45.00 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.35 45.00 Td (820, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.92 45.00 Td ("Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.96 45.00 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.96 45.00 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.25 45.00 Td (Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.43 45.00 Td (ements") Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.40 45.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.97 45.00 Td (because ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.68 45.00 Td (their ) Tj ET Q endstream endobj 33 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 34 0 R>> endobj 34 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.32 742.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.40 742.10 Td (derived ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.26 742.10 Td (principally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.46 742.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.77 742.10 Td (observable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.96 742.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.59 742.10 Td (data ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.12 742.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.00 742.10 Td (correlation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.18 742.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.83 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.92 742.10 Td (hypothetical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.22 742.10 Td (investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.16 742.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.58 742.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.34 742.10 Td (holds ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (insurance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.29 730.10 Td (investments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.04 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.80 730.10 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.09 730.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.24 730.10 Td (fset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.66 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.85 730.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.51 730.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.38 730.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.57 730.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.32 730.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.74 730.10 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.02 730.10 Td (compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 730.10 Td (plan, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.24 730.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.65 730.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.83 730.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.79 730.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.38 718.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.53 718.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.35 718.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.39 718.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.56 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.28 718.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.55 718.10 Td (surrender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.81 718.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.96 718.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.79 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.51 718.10 Td (insurance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.33 718.10 Td (investments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.85 689.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.03 689.10 Td (owed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.99 689.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.07 689.10 Td (employees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.13 689.10 Td (participating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.97 689.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.04 689.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.56 689.10 Td (Deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.38 689.10 Td (Compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.46 689.10 Td (Plan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.53 689.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.05 689.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.45 689.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 689.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.75 689.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.60 689.10 Td ($3.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.40 689.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.29 689.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.59 689.10 Td (compared ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.28 677.10 Td ($3.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.28 677.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.17 677.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.67 677.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.39 677.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.97 677.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.97 677.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.47 677.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.41 677.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.58 677.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.51 677.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.79 677.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.84 677.10 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.77 677.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.49 677.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.99 677.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.71 677.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.75 677.10 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.78 677.10 Td (sheets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.10 Td (Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.88 648.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.99 648.10 Td (stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.98 648.10 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.41 648.10 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.94 648.10 Td (governing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.38 648.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.48 648.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.74 648.10 Td (Acquisition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.79 648.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.46 648.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.56 648.10 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.11 648.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.20 648.10 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.08 648.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.50 648.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.60 648.10 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.47 648.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.14 648.10 Td (have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.07 636.10 Td (achieved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.79 636.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.76 636.10 Td (2015, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.45 636.10 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.14 636.10 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.33 636.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.96 636.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.15 636.10 Td (\("contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.96 636.10 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.02 636.10 Td (period"\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.67 636.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.08 636.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.15 636.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.01 636.10 Td (obligated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.42 636.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.38 636.10 Td (pay ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.01 636.10 Td (additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.10 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.59 624.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.63 624.10 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.56 624.10 Td (\("Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.80 624.10 Td (Earn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.74 624.10 Td (Out"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.55 624.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.15 624.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.09 624.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.80 624.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.18 624.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.45 624.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.29 624.10 Td (Earn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.22 624.10 Td (Out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.27 624.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.88 624.10 Td (estimated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.25 624.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.98 624.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.47 624.10 Td (discounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.85 624.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.67 624.10 Td (flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.10 Td (method, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.64 612.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.57 612.10 Td (significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.93 612.10 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.53 612.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.68 612.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.03 612.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.96 612.10 Td (observable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.42 612.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.35 612.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.72 612.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.63 612.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.22 612.10 Td (thus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.04 612.10 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.73 612.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.31 612.10 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.23 612.10 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.38 612.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.40 612.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.21 612.10 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.67 612.10 Td (as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.10 Td (defined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.31 600.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.90 600.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.68 600.10 Td (820, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.51 600.10 Td (Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.77 600.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.88 600.10 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.87 600.10 Td (Measurements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.51 600.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.27 600.10 Td (Disclosures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.59 600.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.46 600.10 Td (significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.00 600.10 Td (inputs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.77 600.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.88 600.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.42 600.10 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.51 600.10 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.83 600.10 Td (measurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.47 600.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 600.10 Td (supported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.71 588.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.18 588.10 Td (activity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.88 588.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.03 588.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.95 588.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.62 588.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.22 588.10 Td (probability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.81 588.10 Td (assessments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.85 588.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.89 588.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.13 588.10 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.72 588.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.20 588.10 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.13 588.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.04 588.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.53 588.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.46 588.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.12 588.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.10 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.09 576.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.62 576.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.61 576.10 Td (Software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.91 576.10 Td (Inc. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.39 576.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.70 576.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.13 576.10 Td (contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.54 576.10 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.62 576.10 Td (period, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.87 576.10 Td (appropriately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.39 576.10 Td (discounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.92 576.10 Td (considering ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.78 576.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.10 Td (uncertainties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.13 564.10 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.26 564.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.08 564.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.33 564.10 Td (obligation.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.47 564.10 Td (Any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.73 564.10 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.09 564.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.90 564.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.16 564.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.07 564.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.77 564.10 Td (adjustment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.69 564.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.40 564.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.41 564.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.23 564.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.48 564.10 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.40 564.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.77 564.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.80 564.10 Td (contingent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.10 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.53 552.10 Td (period.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.73 552.10 Td (Changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.82 552.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.26 552.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.13 552.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.66 552.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.97 552.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.96 552.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.83 552.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.26 552.10 Td (Earn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.79 552.10 Td (Out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.45 552.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.32 552.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.19 552.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.29 552.10 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.15 552.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.58 552.10 Td (probability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.12 552.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.22 552.10 Td (with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 540.10 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.62 540.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.69 540.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.21 540.10 Td (likelihood ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.06 540.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.69 540.10 Td (achieving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.86 540.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.38 540.10 Td (various ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.12 540.10 Td (contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.63 540.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.36 540.10 Td (obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.61 540.10 Td (Significant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.79 540.10 Td (increases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.73 540.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.36 540.10 Td (decreases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.97 540.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.05 540.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.56 540.10 Td (inputs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.10 Td (noted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.72 528.10 Td (above ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.09 528.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.37 528.10 Td (isolation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.32 528.10 Td (would ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.82 528.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.53 528.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.81 528.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.75 528.10 Td (significantly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 528.10 Td (lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.51 528.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.34 528.10 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.38 528.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.76 528.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.92 528.10 Td (measurements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.71 504.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 504.10 Td (table ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.37 504.10 Td (presents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.30 504.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.91 504.10 Td (summary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.29 504.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.79 504.10 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.16 504.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.11 504.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.15 504.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.98 504.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.47 504.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.86 504.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.52 504.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.58 504.10 Td (Level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.51 504.10 Td (3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.68 504.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.17 504.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.78 504.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.16 504.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.33 504.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.70 504.10 Td (measured ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.48 492.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.62 492.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.53 492.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.79 492.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.49 492.10 Td (recurring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.40 492.10 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.16 492.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.86 492.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.33 492.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.56 492.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.15 492.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.85 492.10 Td (component ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.55 492.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.14 492.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.94 492.10 Td (long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.64 492.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.12 492.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.38 492.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.85 492.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.66 492.10 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.45 492.10 Td (sheet ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 480.10 Td (\(in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.61 480.10 Td (thousands\):) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 427.60 442.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 427.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 397.60 442.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 397.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 367.60 442.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 367.60 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 442.6 m 562.5 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 427.6 m 562.5 427.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 367.6 m 562.5 367.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 353.6 m 562.5 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 351.6 m 562.5 351.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 447.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 447.27 Td (Level 3 Inputs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 432.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.70 432.27 Td (Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 417.27 Td (Balance at December 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 417.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 417.27 Td (3,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 403.17 Td (New level 3 liability) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 402.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 388.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 388.17 Td (otal gains \(losses\) reported in earnings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 387.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 373.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.93 373.17 Td (ransfers into or out of Level 3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 372.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 358.17 Td (Balance at March 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 357.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 357.27 Td (3,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 329.10 Td (13 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.99 329.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 329.10 Td (Related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.76 329.10 Td (Party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.96 329.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.88 329.10 Td (ransactions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.21 305.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.77 305.10 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.42 305.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.54 305.10 Td (corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.96 305.10 Td (wellness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.06 305.10 Td (facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.05 305.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.49 305.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.36 305.10 Td (parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.69 305.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.57 305.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.67 305.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.33 305.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.32 305.10 Td ($9,775) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.82 305.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.49 305.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.93 305.10 Td (month. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.39 305.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.60 305.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.15 305.10 Td (received ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.10 Td (complimentary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.57 293.10 Td (memberships ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.92 293.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.73 293.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.21 293.10 Td (facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.57 293.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.04 293.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.50 293.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.07 293.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.88 293.10 Td (local ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.35 293.10 Td (employees.Expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.91 293.10 Td (incurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.26 293.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.29 293.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.54 293.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 293.10 Td (relating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.22 281.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.87 281.10 Td (facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.63 281.10 Td (amounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.50 281.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.72 281.10 Td ($55,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.22 281.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.66 281.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.54 281.10 Td ($63,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.04 281.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 281.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.02 281.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.68 281.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.10 281.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.99 281.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.31 281.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.85 281.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.85 281.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.28 281.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.16 281.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.16 281.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.10 281.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.76 281.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.45 281.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.96 269.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.90 269.10 Td (rental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.75 269.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.26 269.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.66 269.10 Td ($29,325) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.16 269.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.24 269.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.98 269.10 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.84 269.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.24 269.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.54 269.10 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.52 269.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.60 269.10 Td (month ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.24 269.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.75 269.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.71 269.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.88 269.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.88 269.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.96 269.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.48 269.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.48 269.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.83 269.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.46 269.10 Td (rent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.10 Td (receivable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.81 257.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.76 257.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.59 257.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.59 257.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.32 257.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.49 257.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.30 257.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.30 257.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.03 257.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.32 257.10 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.52 257.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.25 257.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.42 257.10 Td ($59,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.92 257.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.15 257.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.82 257.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.92 257.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.43 257.10 Td (arrangement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.13 257.10 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.18 257.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.13 257.10 Td (Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 245.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 245.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.36 245.10 Td (party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.40 245.10 Td (terminated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.66 245.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.61 245.10 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.22 245.10 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.22 245.10 Td (2018.) Tj ET Q endstream endobj 35 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 36 0 R>> endobj 36 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (15) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 739.23 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 739.23 Td (Management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.06 739.23 Td (s Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.04 739.23 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.00 Td (When ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.92 711.00 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.30 711.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.13 711.00 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.62 711.00 Td (Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.98 711.00 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.25 711.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.29 711.00 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.01 711.00 Td (10-Q ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.61 711.00 Td (\(Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.74 711.00 Td (Report\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.27 711.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.54 711.00 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.80 711.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.88 711.00 Td (AR? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.76 711.00 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.43 711.00 Td (,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.42 711.00 Td (we,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 711.00 Td (us?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.32 711.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.80 711.00 Td (our?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 699.00 Td (mean ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.68 699.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.33 699.00 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.95 699.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 699.00 Td (echnology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.05 699.00 Td (Corporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.40 699.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.87 699.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.34 699.00 Td (consolidatedsubsidiaries, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.13 699.00 Td (unless ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.15 699.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.40 699.00 Td (context ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.86 699.00 Td (indicates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.43 699.00 Td (otherwise. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.54 699.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.12 699.00 Td (following ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 687.00 Td (discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.00 687.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.76 687.00 Td (analysis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.31 687.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.96 687.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.62 687.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.93 687.00 Td (condition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.03 687.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.79 687.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.23 687.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.88 687.00 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.86 687.00 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.86 687.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.63 687.00 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.16 687.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.27 687.00 Td (conjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.80 687.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.91 687.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 687.00 Td (unaudited ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 675.00 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.13 675.00 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.15 675.00 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.61 675.00 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.73 675.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.42 675.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.88 675.00 Td (Notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.46 675.00 Td (thereto ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.47 675.00 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.15 675.00 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.16 675.00 Td (Part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.52 675.00 Td (I, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.59 675.00 Td (Item ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.16 675.00 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.41 675.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.99 675.00 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.68 675.00 Td (Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.24 675.00 Td (Report.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.70 675.00 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.39 675.00 Td (also, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 663.00 Td (Forward-Looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.04 663.00 Td (Statements?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.86 663.00 Td (below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.65 663.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.00 Td (Forward-Looking Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.00 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.20 610.00 Td (Quarterly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.94 610.00 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.58 610.00 Td (contains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.33 610.00 Td (forward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.73 610.00 Td (statements?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.81 610.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.79 610.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.43 610.00 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.29 610.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.04 610.00 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.46 610.00 Td (21E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.99 610.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.75 610.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.39 610.00 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.25 610.00 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 610.00 Td (Act ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.24 598.00 Td (1934, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.64 598.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.88 598.00 Td (amended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.88 598.00 Td (\(Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.33 598.00 Td (Act\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.94 598.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.29 598.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.41 598.00 Td (Private ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.64 598.00 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.98 598.00 Td (Litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.32 598.00 Td (Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.13 598.00 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.48 598.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.71 598.00 Td (1995. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.12 598.00 Td (Forward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.79 598.00 Td (statements ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.15 586.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.87 586.00 Td (historical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.02 586.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.75 586.00 Td (nature, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.17 586.00 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.89 586.00 Td (rather ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.15 586.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.30 586.00 Td (predictive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.22 586.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.50 586.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.77 586.00 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.59 586.00 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.69 586.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.61 586.00 Td (condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.82 586.00 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.66 586.00 Td (strategies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.36 586.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.75 586.00 Td (prospects. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.00 Td (Forward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.55 574.00 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.54 574.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.53 574.00 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.51 574.00 Td (identified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.61 574.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.39 574.00 Td (words ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.62 574.00 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.73 574.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.84 574.00 Td (anticipate? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.87 574.00 Td (believe,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.90 574.00 Td (belief,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.82 574.00 Td (continue,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.41 574.00 Td (could? ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.00 Td (expect,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.40 562.00 Td (estimate,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.02 562.00 Td (intend,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.32 562.00 Td (may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.32 562.00 Td (,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.19 562.00 Td (opportunity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.64 562.00 Td (,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.51 562.00 Td (plan,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.03 562.00 Td (should,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.00 562.00 Td (will,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.86 562.00 Td (would,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.16 562.00 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.08 562.00 Td (likely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.78 562.00 Td (result,?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.86 562.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.23 562.00 Td (similar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.00 Td (expressions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.76 550.00 Td (Forward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.14 550.00 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.95 550.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.77 550.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.14 550.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.74 550.00 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.66 550.00 Td (expectations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.25 550.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.29 550.00 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.34 550.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.94 550.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.75 550.00 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.68 550.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.07 550.00 Td (risks ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 550.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.00 Td (uncertainties, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 538.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.16 538.00 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.44 538.00 Td (cause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.71 538.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.10 538.00 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.04 538.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.21 538.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.06 538.00 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.98 538.00 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.15 538.00 Td (materially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.75 538.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.25 538.00 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.42 538.00 Td (expressed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.92 538.00 Td (in, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.26 538.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.65 538.00 Td (implied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.27 538.00 Td (by) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.62 538.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.19 538.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.47 538.00 Td (forward-looking ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.00 Td (statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.40 526.00 Td (Factors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.53 526.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.22 526.00 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.12 526.00 Td (cause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.02 526.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.04 526.00 Td (contribute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.27 526.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.74 526.00 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.76 526.00 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.69 526.00 Td (ferences ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.69 526.00 Td (include, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.31 526.00 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.78 526.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.68 526.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.15 526.00 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.17 526.00 Td (to: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.41 526.00 Td (delays ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.65 526.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.12 526.00 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.47 526.00 Td (product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.00 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.28 514.00 Td (and/or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.47 514.00 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.65 514.00 Td (introduction; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.94 514.00 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.78 514.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.20 514.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.48 514.00 Td (base ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.89 514.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.96 514.00 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.14 514.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.21 514.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.16 514.00 Td (demands; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.12 514.00 Td (risks ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.65 514.00 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.38 514.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 514.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.00 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.02 502.00 Td (investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.15 502.00 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.19 502.00 Td (conduct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.32 502.00 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.01 502.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.81 502.00 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.18 502.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.09 502.00 Td (Singapore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.11 502.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.26 502.00 Td (fices, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.12 502.00 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.36 502.00 Td (sanctions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.06 502.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.97 502.00 Td (fines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.88 502.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.36 502.00 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.05 502.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.96 502.00 Td (imposed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.32 502.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 502.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.00 490.00 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.42 490.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.97 490.00 Td (Justice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.40 490.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.95 490.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.38 490.00 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.03 490.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.69 490.00 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.33 490.00 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.11 490.00 Td (\(SEC\); ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 490.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.64 490.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.07 490.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.83 490.00 Td (risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.05 490.00 Td (factors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.47 490.00 Td (discussed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.02 490.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.02 490.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.56 490.00 Td (most ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.00 Td (recent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.24 478.00 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.01 478.00 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.55 478.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 478.00 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.88 478.00 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.76 478.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.53 478.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.40 478.00 Td (filings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.29 478.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.40 478.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.94 478.00 Td (SEC. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.94 478.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.58 478.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.35 478.00 Td (undertake ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.10 478.00 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.43 478.00 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.31 478.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.42 478.00 Td (update ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.40 478.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.06 478.00 Td (revise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.27 478.00 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.04 478.00 Td (forward-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.00 Td (looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.40 466.00 Td (statements, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 466.00 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.00 466.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.17 466.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.44 466.00 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.50 466.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.67 466.00 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.17 466.00 Td (information, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.72 466.00 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.44 466.00 Td (events, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.33 466.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.50 466.00 Td (otherwise, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.71 466.00 Td (except ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.65 466.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.82 466.00 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.87 466.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.15 466.00 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.31 466.00 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.91 466.00 Td (applicable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.00 Td (securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.26 454.00 Td (law) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.05 454.00 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 437.00 Td (Overview) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.60 413.00 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.74 413.00 Td (technology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.23 413.00 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.40 413.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.11 413.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.37 413.00 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.85 413.00 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.22 413.00 Td (features ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.92 413.00 Td (cloud ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.19 413.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.68 413.00 Td (on-premise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.71 413.00 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.19 413.00 Td (applications, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.00 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.47 401.00 Td (platforms, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.57 401.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.28 401.00 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.75 401.00 Td (installation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.97 401.00 Td (technical, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.83 401.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.54 401.00 Td (maintenance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.34 401.00 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.61 401.00 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.09 401.00 Td (tailored ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.91 401.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.84 401.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.33 401.00 Td (needs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.37 401.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.98 401.00 Td (restaurants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 401.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.00 Td (retailers.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.85 389.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.05 389.00 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 389.00 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.65 389.00 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.74 389.00 Td (technical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.48 389.00 Td (expertise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.22 389.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.64 389.00 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.49 389.00 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.79 389.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.77 389.00 Td (advanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.17 389.00 Td (systems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.49 389.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.57 389.00 Td (software ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.00 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.26 377.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.05 377.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.41 377.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.33 377.00 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.67 377.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.14 377.00 Td (Defense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.03 377.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.61 377.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.29 377.00 Td (federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.19 377.00 Td (agencies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.25 377.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.71 377.00 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.07 377.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.54 377.00 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.76 377.00 Td (technology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.33 377.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.91 377.00 Td (communications ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.00 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.50 365.00 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.21 365.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.49 365.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.20 365.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.49 365.00 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.19 365.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.02 365.00 Td (Defense.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.76 341.00 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.41 341.00 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.29 341.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.28 341.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.71 341.00 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.34 341.00 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.88 341.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.30 341.00 Td (utilized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.50 341.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.49 341.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.14 341.00 Td (wide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.79 341.00 Td (range ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.21 341.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.75 341.00 Td (applications ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.28 341.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.49 341.00 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.25 341.00 Td (worldwide.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.07 341.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.70 341.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.35 341.00 Td (face ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.00 Td (competition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.15 329.00 Td (across ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.52 329.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.90 329.00 Td (categories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.81 329.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.97 329.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.56 329.00 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.37 329.00 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.07 329.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.23 329.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.05 329.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.09 329.00 Td (compete ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.34 329.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.49 329.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.87 329.00 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.80 329.00 Td (design, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.79 329.00 Td (innovative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.00 Td (features ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.20 317.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.20 317.00 Td (functionality) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.65 317.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.70 317.00 Td (quality ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.03 317.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.03 317.00 Td (reliability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.25 317.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.31 317.00 Td (price, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.35 317.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.56 317.00 Td (service, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.93 317.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.93 317.00 Td (delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.25 317.00 Td (capability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.03 317.00 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.58 317.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.69 317.00 Td (strategy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.90 317.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.13 317.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.46 317.00 Td (provide ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.00 Td (complete ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.98 305.00 Td (integrated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.29 305.00 Td (management ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.71 305.00 Td (technology ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.48 305.00 Td (solutions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.43 305.00 Td (supported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.20 305.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.53 305.00 Td (industry ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.64 305.00 Td (leading ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.41 305.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.39 305.00 Td (service.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.04 305.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.92 305.00 Td (research ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 305.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.00 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.84 293.00 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.42 293.00 Td (forts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.94 293.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.33 293.00 Td (focused ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.61 293.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.80 293.00 Td (timely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.54 293.00 Td (identifying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.60 293.00 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.00 293.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.96 293.00 Td (customer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.80 293.00 Td (needs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.75 293.00 Td (and/or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.48 293.00 Td (relevant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.87 293.00 Td (technologies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.10 293.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.06 293.00 Td (rapidly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.57 293.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.00 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 281.00 Td (fectively ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 281.00 Td (develop ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.94 281.00 Td (innovative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.02 281.00 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.54 281.00 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 281.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.13 281.00 Td (enhancements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.63 281.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.27 281.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.46 281.00 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.99 281.00 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.28 281.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.14 281.00 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.43 281.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.73 281.00 Td (exceed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.34 281.00 Td (customer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.00 Td (requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.00 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.07 245.00 Td (strategy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.25 245.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.44 245.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.74 245.00 Td (expand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.14 245.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.99 245.00 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.93 245.00 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.35 245.00 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.87 245.00 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.16 245.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.46 245.00 Td (invest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.87 245.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.17 245.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.02 245.00 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.20 245.00 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.16 245.00 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.02 245.00 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.31 245.00 Td (POS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.18 245.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.14 245.00 Td (SureCheck ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.00 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.72 233.00 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.89 233.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.50 233.00 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.54 233.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.26 233.00 Td (enhancements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.30 233.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.47 233.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.19 233.00 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.25 233.00 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.07 233.00 Td (applications ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.78 233.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.61 233.00 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.20 233.00 Td (platforms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.92 233.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.75 233.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.36 233.00 Td (development ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 221.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.42 221.00 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.18 221.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.71 221.00 Td (innovative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.02 221.00 Td (cloud ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.33 221.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.19 221.00 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.72 221.00 Td (applications. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.48 221.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.89 221.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.99 221.00 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.08 221.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.39 221.00 Td (growth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.82 221.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.24 221.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.67 221.00 Td (products, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.70 221.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.46 221.00 Td (continue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.98 221.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.86 221.00 Td (expand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.83 221.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.25 221.00 Td (direct ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 209.00 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.94 209.00 Td (force ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.98 209.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.91 209.00 Td (third-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.18 209.00 Td (channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.77 209.00 Td (partners.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 185.00 Td (Currently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.68 185.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.04 185.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 185.00 Td (AR? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.35 185.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.11 185.00 Td (primary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.62 185.00 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.25 185.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.78 185.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.86 185.00 Td (quick ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.94 185.00 Td (serve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.90 185.00 Td (restaurant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.19 185.00 Td (category ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 185.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.78 185.00 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.84 185.00 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.14 185.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.78 185.00 Td (tier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.97 185.00 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.83 185.00 Td (customers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.24 185.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.88 185.00 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.74 185.00 Td (category) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 559.52 185.00 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 173.00 Td (Consistent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.07 173.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.69 173.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.86 173.00 Td (strategy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.36 173.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 173.00 Td (expand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.70 173.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.87 173.00 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.26 173.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.41 173.00 Td (ferings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 173.00 Td (beyond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.30 173.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.36 173.00 Td (restaurant/retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.95 173.00 Td (markets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.94 173.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.45 173.00 Td (continue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.72 173.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.34 173.00 Td (focus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.85 173.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.69 173.00 Td (growing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 161.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.45 161.00 Td (expanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.12 161.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.47 161.00 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.91 161.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.06 161.00 Td (ferings, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.34 161.00 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.13 161.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.47 161.00 Td (cloud ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.70 161.00 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.15 161.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.49 161.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.94 161.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.27 161.00 Td (\(SaaS\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.95 161.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.40 161.00 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.62 161.00 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.83 161.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.28 161.00 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.29 161.00 Td (services. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 149.00 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.05 149.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.64 149.00 Td (implement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.35 149.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.61 149.00 Td (strategies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.81 149.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.40 149.00 Td (continuously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.00 149.00 Td (monitor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.60 149.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.75 149.00 Td (trends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.13 149.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.84 149.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.99 149.00 Td (markets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.58 149.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.07 149.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.45 149.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.04 149.00 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.07 149.00 Td (operate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.43 149.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 149.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 137.00 Td (markets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.16 137.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.43 137.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.37 137.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.53 137.00 Td (intend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.03 137.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.31 137.00 Td (operate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.68 113.00 Td (strategy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.46 113.00 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.25 113.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.71 113.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.35 113.00 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.37 113.00 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.49 113.00 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.94 113.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.74 113.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.65 113.00 Td (build ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.33 113.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.46 113.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.92 113.00 Td (sustained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.27 113.00 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.06 113.00 Td (performance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.71 113.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.17 113.00 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.96 113.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.41 113.00 Td (contracts, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 101.00 Td (coupled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.99 101.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.10 101.00 Td (investments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.20 101.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.31 101.00 Td (enhanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.40 101.00 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.62 101.00 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.60 101.00 Td (capabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.80 101.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.44 101.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.21 101.00 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.41 101.00 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.41 101.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.94 101.00 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.49 101.00 Td (positioned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.49 101.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.60 101.00 Td (realize ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 101.00 Td (continued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.00 Td (renewals ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.23 89.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.26 89.00 Td (expiring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.28 89.00 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.06 89.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.20 89.00 Td (extensions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.11 89.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.13 89.00 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.49 89.00 Td (contracts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.78 89.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.91 89.00 Td (secure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.14 89.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.15 89.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.29 89.00 Td (solution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.21 89.00 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.00 89.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.47 89.00 Td (expanded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.48 89.00 Td (areas ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.00 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.48 77.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.61 77.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.32 77.00 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.44 77.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.69 77.00 Td (Defense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.37 77.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.73 77.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.20 77.00 Td (federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.87 77.00 Td (agencies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.43 77.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.07 77.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.43 77.00 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.22 77.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 77.00 Td (highly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.95 77.00 Td (relevant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.07 77.00 Td (technical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.08 77.00 Td (competencies, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 65.00 Td (intellectual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.20 65.00 Td (property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.42 65.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.69 65.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.90 65.00 Td (investments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.45 65.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.00 65.00 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.43 65.00 Td (technologies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.74 65.00 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.06 65.00 Td (opportunities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.61 65.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.16 65.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.31 65.00 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.18 65.00 Td (systems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.62 65.00 Td (integration, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.21 65.00 Td (products, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.92 65.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.13 65.00 Td (highly-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 53.00 Td (specialized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.03 53.00 Td (service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.96 53.00 Td (solutions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 53.00 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.07 53.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.90 53.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.29 53.00 Td (Department ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.11 53.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.05 53.00 Td (Defense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.42 53.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.46 53.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.62 53.00 Td (federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.99 53.00 Td (agencies.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.90 53.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.06 53.00 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.09 53.00 Td (uncertainty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.69 53.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.07 53.00 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.47 53.00 Td (defense ) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 38 0 R>> endobj 38 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.46 742.10 Td (workforce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.23 742.10 Td (policies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.02 742.10 Td (\(military) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.36 742.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.54 742.10 Td (civilian, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.72 742.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.84 742.10 Td (contract\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.56 742.10 Td (procurement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.78 742.10 Td (cycles, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.95 742.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.07 742.10 Td (spending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.86 742.10 Td (levels ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.87 742.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.22 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.12 742.10 Td (next ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.02 742.10 Td (several ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.02 742.10 Td (years ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 742.10 Td (are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (factors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.71 730.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.87 730.10 Td (monitor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.03 730.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.86 730.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.02 730.10 Td (develop ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.18 730.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.12 730.10 Td (implement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.38 730.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.21 730.10 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.61 730.10 Td (strategy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.76 730.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.92 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.64 730.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.28 730.10 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.67 730.10 Td (Government ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.16 730.10 Td (segment.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (Internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.50 706.10 Td (Investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.56 706.10 Td (Update) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.69 682.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.27 682.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.62 682.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.43 682.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.67 682.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.13 682.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.13 682.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.99 682.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.01 682.10 Td (recorded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.35 682.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.21 682.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.11 682.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.47 682.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.16 682.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.62 682.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.53 682.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.67 682.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.84 682.10 Td (Audit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.98 682.10 Td (Committee's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.47 682.10 Td (internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.38 670.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.66 670.10 Td (conduct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.04 670.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.98 670.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.03 670.10 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.64 670.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.80 670.10 Td (Singapore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.07 670.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.22 670.10 Td (fices, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.32 670.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.82 670.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.64 670.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.69 670.10 Td (outside ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.30 670.10 Td (legal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.46 670.10 Td (counsel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.73 670.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.89 670.10 Td (forensic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.82 670.10 Td (accountants ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.64 658.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.64 658.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.36 658.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.25 658.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.47 658.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.35 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.78 658.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.98 658.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.65 658.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.75 658.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.06 658.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.06 658.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.78 658.10 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.44 658.10 Td (note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.87 658.10 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.09 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.09 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.52 658.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.17 658.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.27 658.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.03 658.10 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.71 646.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.87 646.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.36 646.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.07 646.10 Td (concerning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.00 646.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.60 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.43 646.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.14 646.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.19 646.10 Td (investigation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.85 646.10 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (Results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.61 622.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.44 622.10 Td (Operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 622.10 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.49 598.10 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.87 598.10 Td (Months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.15 598.10 Td (Ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.44 598.10 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.14 598.10 Td (ch?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.64 598.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.64 598.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.14 598.10 Td (Compar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.51 598.10 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.01 598.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.66 598.10 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.15 598.10 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.53 598.10 Td (Months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.81 598.10 Td (Ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.10 598.10 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.80 598.10 Td (ch?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.30 598.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 598.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 574.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.89 574.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 574.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.38 574.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.53 574.10 Td ($55.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.85 574.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.74 574.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.55 574.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.03 574.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.07 574.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.20 574.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.89 574.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.81 574.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.81 574.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.13 574.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.38 574.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.61 574.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.76 574.10 Td (15.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.59 574.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.41 574.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.67 574.10 Td ($65.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.98 574.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.87 574.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.69 574.10 Td (reported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.52 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.60 562.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.78 562.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.51 562.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.47 562.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.47 562.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.34 562.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.75 562.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.83 562.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.12 562.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.42 562.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.06 562.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.57 562.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.99 562.10 Td ($0.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.35 562.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.24 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.10 562.10 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.29 562.10 Td ($0.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.79 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.65 562.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.28 562.10 Td (diluted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.92 562.10 Td (share ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.16 550.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.88 550.10 Td (first) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.99 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 550.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.30 550.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.13 550.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.13 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.63 550.10 Td (versusnet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.40 550.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.33 550.10 Td (of? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.16 550.10 Td ($1.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.16 550.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.05 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.55 550.10 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.38 550.10 Td ($0.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.88 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.38 550.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.65 550.10 Td (diluted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.93 550.10 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.53 550.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.69 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.40 550.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.45 550.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.50 550.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.77 550.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.77 550.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (Product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.44 526.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.32 526.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.08 526.10 Td ($26.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.92 526.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.81 526.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.15 526.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.14 526.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.70 526.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.35 526.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.56 526.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.00 526.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 526.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.83 526.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.61 526.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.36 526.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.03 526.10 Td (29.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.86 526.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.19 526.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.97 526.10 Td ($37.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.80 526.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.70 526.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.03 526.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.34 526.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.90 514.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.13 514.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.37 514.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.83 514.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.83 514.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.02 514.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.91 514.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 514.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.50 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 514.10 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.20 514.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.89 514.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.01 514.10 Td (lapping ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.69 514.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.71 514.10 Td (major ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.72 514.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.60 514.10 Td (project ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.05 514.10 Td (installations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.07 514.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.53 514.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.66 514.10 Td (tier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.67 514.10 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.35 514.10 Td (customer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.28 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.00 502.10 Td (first ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 502.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.42 502.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.25 502.10 Td (2017. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (Service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.73 478.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.02 478.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.19 478.10 Td ($13.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.44 478.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.33 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.08 478.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.48 478.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.45 478.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.51 478.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.13 478.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.98 478.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.98 478.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.22 478.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.41 478.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.57 478.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 478.10 Td (8.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.48 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.22 478.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.41 478.10 Td ($14.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.65 478.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.55 478.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.29 478.10 Td (reported ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.35 478.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.83 466.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.98 466.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.14 466.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.53 466.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.53 466.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.64 466.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.46 466.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.51 466.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.90 466.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.94 466.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.97 466.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.36 466.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.16 466.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.77 466.10 Td (services ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 466.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.64 466.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.45 466.10 Td (installations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.89 466.10 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.82 466.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.97 466.10 Td (fset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.01 466.10 Td (by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.94 454.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.19 454.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.47 454.10 Td (deployments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.07 454.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.90 454.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.73 454.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.01 454.10 Td (POS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.86 454.10 Td (software.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (Contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.27 430.10 Td (revenues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.64 430.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.91 430.10 Td ($16.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.24 430.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.13 430.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.97 430.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.47 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.52 430.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.67 430.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.38 430.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.32 430.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.32 430.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.65 430.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.93 430.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.52 430.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.68 430.10 Td (12.7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.51 430.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.35 430.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.63 430.10 Td ($14.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.96 430.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.85 430.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.69 430.10 Td (reported ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.61 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.78 418.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.27 418.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.77 418.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.50 418.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.50 418.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.16 418.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.65 418.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.36 418.10 Td (reflects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.73 418.10 Td (growth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.01 418.10 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.05 418.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.78 418.10 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.51 418.10 Td (Mission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.69 418.10 Td (Systems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.98 418.10 Td (\(MS\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.92 418.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.31 418.10 Td (Intelligence, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (Surveillance, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.98 406.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.92 406.10 Td (Reconnaissance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.28 406.10 Td (\(ISR\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.88 406.10 Td (lines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.27 406.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.10 406.10 Td (business.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (Product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.24 382.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.61 382.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.41 382.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.21 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.56 382.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.01 382.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.02 382.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.25 382.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 382.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.38 382.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.95 382.10 Td (26.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.78 382.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.41 382.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.97 382.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.88 382.10 Td (25.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.71 382.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.84 382.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.64 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.99 382.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.67 382.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.35 382.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.26 382.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.26 382.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.89 382.10 Td (Product ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.37 370.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.54 370.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.70 370.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.41 370.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.23 370.10 Td (improved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.05 370.10 Td (slightly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.56 370.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.50 370.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.78 370.10 Td (favorable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.03 370.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.08 370.10 Td (mix.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 346.10 Td (Service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.98 346.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.34 346.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.00 346.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.65 346.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 346.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.16 346.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.03 346.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.12 346.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.12 346.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.11 346.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.53 346.10 Td (27.7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.36 346.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.85 346.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.26 346.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.03 346.10 Td (27.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.86 346.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.85 346.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.81 346.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.46 346.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.67 346.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.21 346.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.74 346.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.51 346.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.51 346.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.10 Td (Service ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.49 334.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.85 334.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.02 334.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.18 334.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.90 334.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.71 334.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.09 334.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.69 334.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.69 334.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.19 334.10 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.44 334.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.38 334.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.66 334.10 Td (better ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.92 334.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.97 334.10 Td (mix ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.03 334.10 Td (driven ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.07 334.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.57 334.10 Td (SaaS.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.10 Td (Contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.86 310.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 310.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.31 310.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.40 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.03 310.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.77 310.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.07 310.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.59 310.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.59 310.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.01 310.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.86 310.10 Td (8.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.69 310.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.62 310.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.46 310.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.66 310.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.29 310.10 Td (1.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.12 310.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.54 310.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.62 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.26 310.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.23 310.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.20 310.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.40 310.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.40 310.10 Td (.Lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.37 298.10 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.26 298.10 Td (vs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.38 298.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.05 298.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.49 298.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.15 298.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.16 298.10 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.39 298.10 Td (profitability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.38 298.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.39 298.10 Td (ISR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.18 298.10 Td (contract ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.61 298.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.28 298.10 Td (favorable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.26 298.10 Td (MS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.94 298.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.26 298.10 Td (closed-out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.14 298.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.15 298.10 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.38 298.10 Td (replaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.47 298.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.70 298.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.58 298.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.10 Td (rebid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.05 286.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.64 286.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.36 286.10 Td (lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.63 286.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.99 286.10 Td (gins.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.10 Td (Selling, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.56 262.10 Td (general ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.71 262.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.87 262.10 Td (administrative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.80 262.10 Td (\(SG&A\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.97 262.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.80 262.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 262.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.12 262.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.16 262.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.77 262.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.59 262.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.59 262.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.32 262.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.47 262.10 Td ($8.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.69 262.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.59 262.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.81 262.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.97 262.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.11 262.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.17 262.10 Td (10.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 562.00 262.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.31 250.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.97 250.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.07 250.10 Td ($9.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.45 250.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.34 250.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.22 250.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 250.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.86 250.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.06 250.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.82 250.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.80 250.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.80 250.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.05 250.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.48 250.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.77 250.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.33 250.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.42 250.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.74 250.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.40 250.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.72 250.10 Td (reduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.37 250.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.03 250.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.91 250.10 Td (associated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.38 238.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.19 238.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.33 238.10 Td (investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.58 238.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.74 238.10 Td (conduct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 238.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.80 238.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.73 238.10 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.21 238.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.25 238.10 Td (Singapore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.39 238.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.54 238.10 Td (fices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.01 238.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.05 238.10 Td (savings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.65 238.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.02 238.10 Td (personnel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.50 238.10 Td (costs.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.09 238.10 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.32 238.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.92 238.10 Td (expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.10 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.31 226.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.31 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.74 226.10 Td (internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.50 226.10 Td (investigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.38 226.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.26 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.70 226.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.23 226.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.32 226.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.64 226.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.64 226.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.86 226.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.51 226.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.23 226.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.12 226.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.33 226.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.88 226.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.53 226.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.52 226.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.24 226.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.13 226.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.35 226.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 214.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.72 214.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.53 214.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.91 214.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.51 214.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.51 214.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 202.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.10 Td (Research ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.53 190.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.85 190.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.38 190.10 Td (\(R&D\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.60 190.10 Td (expenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.58 190.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.89 190.10 Td ($2.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.27 190.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.17 190.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.05 190.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.59 190.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.69 190.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.89 190.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 190.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.63 190.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.63 190.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.02 190.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.34 190.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.64 190.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.85 190.10 Td (3.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.68 190.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.56 190.10 Td (from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.10 Td ($3.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.12 178.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.02 178.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 178.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.92 178.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.76 178.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.93 178.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.10 178.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.51 178.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.51 178.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.44 178.10 Td (While ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.50 178.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.78 178.10 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.16 178.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.11 178.10 Td (spending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.84 178.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.24 178.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.30 178.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.57 178.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.64 178.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.45 178.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.57 178.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.41 178.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.81 178.10 Td (expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.17 166.10 Td (lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.44 166.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.38 166.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.66 166.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.59 166.10 Td (lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.86 166.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.36 166.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.19 166.10 Td (hardware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.88 166.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.04 166.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.54 166.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.81 166.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.53 166.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.02 166.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.96 166.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.34 166.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.94 166.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.94 166.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.10 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.69 142.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.36 142.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.04 142.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.61 142.10 Td (quarters ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.17 142.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.41 142.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.86 142.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.86 142.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.21 142.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.01 142.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.46 142.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.46 142.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.32 142.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.33 142.10 Td (recorded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.66 142.10 Td ($0.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.52 142.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.41 142.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.76 142.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.45 142.10 Td (amortization ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.34 142.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.90 142.10 Td (associated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 130.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.28 130.10 Td (identifiable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.32 130.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.81 130.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.64 130.10 Td (acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.56 130.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.84 130.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.55 130.10 Td (Brink ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.28 130.10 Td (Acquisition.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.08 106.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.82 106.10 Td (\(expense\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.49 106.10 Td (net, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.51 106.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.37 106.10 Td ($49,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.87 106.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.18 106.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.15 106.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.67 106.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.29 106.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.48 106.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.88 106.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.88 106.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.69 106.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.42 106.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.51 106.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.36 106.10 Td (expense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.38 106.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.90 106.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.54 106.10 Td ($248,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.04 106.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.34 106.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.70 94.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.72 94.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.75 94.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.01 94.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.01 94.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.49 94.10 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.73 94.10 Td (income/expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.63 94.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.32 94.10 Td (includes, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.63 94.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.99 94.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.23 94.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.36 94.10 Td (fluctuations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.05 94.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.86 94.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.67 94.10 Td (deferred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.46 94.10 Td (compensation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.10 Td (plan, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.22 82.10 Td (rental ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.48 82.10 Td (income, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.91 82.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.85 82.10 Td (foreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.23 82.10 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.71 82.10 Td (fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.08 82.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.24 82.10 Td (adjustments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.10 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.19 58.10 Td (expense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.11 58.10 Td (net, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.03 58.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.79 58.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.43 58.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.84 58.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.38 58.10 Td ($41,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.88 58.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.09 58.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.96 58.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.38 58.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.90 58.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.99 58.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.29 58.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.29 58.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.50 58.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.13 58.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.11 58.10 Td ($32,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.61 58.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.82 58.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.69 58.10 Td (quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 46.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.38 46.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.98 46.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.98 46.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.48 46.10 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.41 46.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.69 46.10 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.95 46.10 Td (borrowings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.00 46.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.50 46.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.21 46.10 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.71 46.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.54 46.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.80 46.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.07 46.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.90 46.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.40 46.10 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.30 46.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 40 0 R>> endobj 40 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (Liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.52 730.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.14 730.10 Td (Capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.31 730.10 Td (Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.68 730.10 Td (ces) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.06 706.10 Td (primary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.22 706.10 Td (sources ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.72 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.56 706.10 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.96 706.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.35 706.10 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.73 706.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 706.10 Td (flow ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.85 706.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.80 706.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.96 706.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.91 706.10 Td (borrowings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.97 706.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.25 706.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.09 706.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.59 706.10 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.65 706.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.94 706.10 Td (JP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.02 706.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.53 706.10 Td (Mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.57 706.10 Td (gan ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (Chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.91 694.10 Td (Bank, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.99 694.10 Td (N.A.Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.41 694.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.21 694.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.46 694.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.70 694.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.27 694.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.18 694.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.43 694.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.56 694.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.58 694.10 Td ($2.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.56 694.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.45 694.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.92 694.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.06 694.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.75 694.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.20 694.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.13 694.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 682.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.58 682.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.56 682.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.46 682.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.72 682.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.97 682.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.78 682.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.04 682.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.29 682.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.86 682.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.78 682.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.04 682.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.17 682.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.98 682.10 Td ($1.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.96 682.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.86 682.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.34 682.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.48 682.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.17 682.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.20 682.10 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.23 682.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 670.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.33 670.10 Td (Thisincrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.88 670.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.18 670.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.47 670.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 670.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.61 670.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.89 670.10 Td (activitieswas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.56 670.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.29 670.10 Td (driven ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.35 670.10 Td (bya ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.80 670.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.74 670.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.03 670.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.77 670.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.72 670.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.87 670.10 Td (fset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.82 670.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.34 670.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.29 670.10 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.22 670.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.72 658.10 Td (working ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.55 658.10 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.70 658.10 Td (requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.42 634.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.16 634.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 634.10 Td (investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.44 634.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.95 634.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.81 634.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.00 634.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.07 634.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.04 634.10 Td ($1.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.95 634.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.84 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.26 634.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.33 634.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.97 634.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.37 634.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.23 634.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.11 634.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.53 634.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.04 634.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.04 634.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.46 634.10 Td (versus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td ($3.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.89 622.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.78 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.18 622.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.23 622.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.84 622.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.22 622.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.06 622.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.93 622.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.33 622.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.82 622.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.82 622.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.21 622.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.93 622.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.54 622.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.92 622.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.76 622.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.64 622.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.03 622.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.52 622.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.52 622.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.42 622.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.14 622.10 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.18 622.10 Td (expenditures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.67 622.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td ($0.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.19 610.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.08 610.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.77 610.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.88 610.10 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.78 610.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.67 610.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.04 610.10 Td (implementation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.49 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.51 610.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.52 610.10 Td (enterprise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.63 610.10 Td (resource ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.19 610.10 Td (planning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.87 610.10 Td (system ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.34 610.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.46 610.10 Td (capital ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.80 610.10 Td (improvements ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.63 598.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.38 598.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 598.10 Td (owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.32 598.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.73 598.10 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.69 598.10 Td (properties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.65 598.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.05 598.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 598.10 Td ($2.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.27 598.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.16 598.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.14 598.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.89 598.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.08 598.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.04 598.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.46 598.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.31 598.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.38 598.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.38 598.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.64 598.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.28 598.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 598.10 Td (capitalized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td ($1.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.43 586.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.32 586.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.24 586.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.95 586.10 Td (costs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.88 586.10 Td (associated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.90 586.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.60 586.10 Td (investments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.30 586.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.00 586.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.26 586.10 Td (Restaurant/Retail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.61 586.10 Td (segment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.86 586.10 Td (software ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.22 586.10 Td (platforms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.47 586.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.50 586.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.65 586.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.56 586.10 Td (months ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.38 574.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.98 574.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.98 574.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.48 574.10 Td (compared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.40 574.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.68 574.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.68 574.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.57 574.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.07 574.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.23 574.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.95 574.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.43 574.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.38 574.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.76 574.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.36 574.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.36 574.10 Td (.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.85 550.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.25 550.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.11 550.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.72 550.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.67 550.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.97 550.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.59 550.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.10 550.10 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.51 550.10 Td ($3.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.86 550.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 550.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.60 550.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.12 550.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.19 550.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.02 550.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.33 550.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.20 550.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.06 550.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.01 550.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (versus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.83 538.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.88 538.10 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.70 538.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.98 538.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.02 538.10 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.40 538.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.00 538.10 Td (continuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.06 538.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.99 538.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.60 538.10 Td ($1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.37 538.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.27 538.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.54 538.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.48 538.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.98 538.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.24 538.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.97 538.10 Td (ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.84 538.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.12 538.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.50 538.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 538.10 Td (.?) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.28 526.10 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.09 526.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.15 526.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.08 526.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.80 526.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.63 526.10 Td (borrowings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.68 526.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.18 526.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.01 526.10 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.51 526.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.34 526.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.60 526.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.87 526.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.70 526.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.20 526.10 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.10 526.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.57 502.10 Td (November ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.13 502.10 Td (29, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.99 502.10 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.84 502.10 Td (we, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.35 502.10 Td (together ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.47 502.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.60 502.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.15 502.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.84 502.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.52 502.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.65 502.10 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.22 502.10 Td (entered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.00 502.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.91 502.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.70 502.10 Td (three-year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.58 502.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.69 502.10 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.68 502.10 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.58 502.10 Td (Credit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (Agreement\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.90 490.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 490.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.88 490.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.02 490.10 Td (Chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.16 490.10 Td (Bank, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.48 490.10 Td (N.A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.62 490.10 Td (\(JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.89 490.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.03 490.10 Td (Chase\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.25 490.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.50 490.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.60 490.10 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.73 490.10 Td (provides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.87 490.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.24 490.10 Td (revolving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.27 490.10 Td (loans ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.08 490.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.57 490.10 Td (an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.60 478.10 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.87 478.10 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.60 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.67 478.10 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.40 478.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.91 478.10 Td ($15.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.15 478.10 Td (million, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.27 478.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.79 478.10 Td (availability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.51 478.10 Td (thereunder ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.00 478.10 Td (equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.38 478.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.90 478.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.85 478.10 Td (lesser ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.35 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.42 478.10 Td (\(i\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.59 478.10 Td ($15.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.82 478.10 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.45 478.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.62 478.10 Td (\(ii\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.57 478.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (borrowing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.75 466.10 Td (base ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.60 466.10 Td (\(equal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.67 466.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.54 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.84 466.10 Td (sum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.60 466.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.01 466.10 Td (80% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.43 466.10 Td (eligible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.51 466.10 Td (accounts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.08 466.10 Td (50% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.50 466.10 Td (eligible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.57 466.10 Td (raw ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.65 466.10 Td (materials ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.39 466.10 Td (inventory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.80 466.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.32 466.10 Td (35% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.74 466.10 Td (eligible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.82 466.10 Td (finished ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.12 466.10 Td (goods ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (inventory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.68 454.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.40 454.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.40 454.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.62 454.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.39 454.10 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.83 454.10 Td (50% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.39 454.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.94 454.10 Td (total ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.94 454.10 Td (eligible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.15 454.10 Td (inventory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.70 454.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.35 454.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.36 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.80 454.10 Td (borrowing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.68 454.10 Td (base\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.50 454.10 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.72 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.16 454.10 Td (aggregate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.25 454.10 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.02 454.10 Td (amount ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.71 442.10 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.31 442.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.79 442.10 Td (Facility\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.66 442.10 Td (Interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.69 442.10 Td (accrues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.71 442.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.76 442.10 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.47 442.10 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.06 442.10 Td (balances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.53 442.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.80 442.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.28 442.10 Td (applicable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.42 442.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.45 442.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.27 442.10 Td (annum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.53 442.10 Td (determined, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.03 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.05 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.96 430.10 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.10 430.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.12 430.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.14 430.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.49 430.10 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.40 430.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.60 430.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.29 430.10 Td (reference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.17 430.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.65 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.56 430.10 Td (CBFR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.83 430.10 Td (Spread ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.29 430.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.32 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.23 430.10 Td (Eurodollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.69 430.10 Td (Spread ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.15 430.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.62 430.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.31 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.23 430.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.89 430.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.48 430.10 Td (consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.10 Td (indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.69 418.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.04 418.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.41 418.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.66 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.91 418.10 Td (determination ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.47 418.10 Td (date. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.44 418.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.02 418.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.38 418.10 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.84 418.10 Td (contains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.19 418.10 Td (customary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.88 418.10 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.47 418.10 Td (firmative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.15 418.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.62 418.10 Td (negative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.53 418.10 Td (covenants, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 406.10 Td (covenants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.84 406.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.38 406.10 Td (restrict ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.68 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.44 406.10 Td (ability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.53 406.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.16 406.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.58 406.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.56 406.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.55 406.10 Td (subsidiaries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.31 406.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.63 406.10 Td (incur ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.72 406.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.25 406.10 Td (indebtedness, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.94 406.10 Td (incur ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.03 406.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.90 406.10 Td (permit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.10 394.10 Td (exist ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.32 394.10 Td (liens ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.53 394.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.85 394.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.01 394.10 Td (make ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.99 394.10 Td (investments, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.59 394.10 Td (loans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.52 394.10 Td (advances, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.00 394.10 Td (guarantees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.08 394.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.84 394.10 Td (acquisitions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.44 394.10 Td (consolidate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.31 394.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.96 394.10 Td (mer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.33 394.10 Td (ge, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.59 394.10 Td (pay ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.36 394.10 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.57 394.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (make ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.32 382.10 Td (distributions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.50 382.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.60 382.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.25 382.10 Td (covenants, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.40 382.10 Td (requiring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.72 382.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.39 382.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.27 382.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.94 382.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.50 382.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.71 382.10 Td (indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.03 382.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.02 382.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.47 382.10 Td (exceed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.89 382.10 Td (3.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.06 382.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.50 382.10 Td (1.0 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.20 370.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 370.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.70 370.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.73 370.10 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.43 370.10 Td (coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.77 370.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.36 370.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.95 370.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.98 370.10 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.24 370.10 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.72 370.10 Td (1.25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.48 370.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.52 370.10 Td (1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.28 370.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.20 370.10 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.77 370.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.69 370.10 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.45 370.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.21 370.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.30 370.10 Td (August ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.45 370.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.21 370.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.13 370.10 Td (entered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.82 370.10 Td (into ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.63 370.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.33 370.10 Td (Omnibus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (Amendment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.05 358.10 Td (Number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.43 358.10 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.04 358.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.43 358.10 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.59 358.10 Td (Documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.75 358.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.14 358.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.63 358.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.68 358.10 Td (Chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.73 358.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.13 358.10 Td (provide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.28 358.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.11 358.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.61 358.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.00 358.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.16 358.10 Td (flexibility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.21 358.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.60 358.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.66 358.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.61 358.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.55 358.10 Td (its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 346.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.86 346.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.83 346.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.81 346.10 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.55 346.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.41 346.10 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 346.10 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.68 346.10 Td (relating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.75 346.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.07 346.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.82 346.10 Td (location ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.56 346.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.42 346.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.16 346.10 Td (collateral. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.39 346.10 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.14 346.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.78 346.10 Td (14, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.81 346.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.84 346.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.34 346.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.31 346.10 Td (Chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.28 346.10 Td (granted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 346.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.31 334.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 334.10 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.93 334.10 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.56 334.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.31 334.10 Td (event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.39 334.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.14 334.10 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.33 334.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.52 334.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.16 334.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.04 334.10 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.89 334.10 Td (necessitated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.62 334.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.05 334.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.69 334.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.35 334.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.67 334.10 Td (failure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.19 334.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.39 334.10 Td (maintain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 334.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 564.52 334.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.18 322.10 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.93 322.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.33 322.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.36 322.10 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.66 322.10 Td (coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.60 322.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.79 322.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.31 322.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.39 322.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.56 322.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.30 322.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.25 322.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.61 322.10 Td (2017; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.24 322.10 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.04 322.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.56 322.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.64 322.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.82 322.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.55 322.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.51 322.10 Td (31, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.55 310.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.05 310.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.54 310.10 Td (Chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.04 310.10 Td (granted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.08 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.35 310.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.29 310.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.78 310.10 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.17 310.10 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.43 310.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.81 310.10 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.41 310.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.80 310.10 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.62 310.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.00 310.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.50 310.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.77 310.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.15 310.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.42 310.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.09 310.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.03 310.10 Td (failure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.18 310.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.02 310.10 Td (maintain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.56 298.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.22 298.10 Td (indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.99 298.10 Td (ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.43 298.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.88 298.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.78 298.10 Td (greater ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.65 298.10 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.99 298.10 Td (3.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.60 298.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.50 298.10 Td (1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.12 298.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.67 298.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.57 298.10 Td (maintain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.68 298.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.01 298.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.45 298.10 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.46 298.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.12 298.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.15 298.10 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.71 298.10 Td (coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.91 298.10 Td (ratio; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.99 286.10 Td (waiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.80 286.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.84 286.10 Td (dated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.04 286.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.92 286.10 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.96 286.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.50 286.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.72 286.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.31 286.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.05 286.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.70 286.10 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.58 286.10 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.62 286.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.17 286.10 Td (\(any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.48 286.10 Td (extension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.35 286.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.45 286.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.43 286.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.19 286.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.69 286.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.67 286.10 Td (Chase? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.88 286.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.32 286.10 Td (sole ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.97 286.10 Td (discretion\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.78 286.10 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 274.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.64 274.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 274.10 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.25 274.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.12 274.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.85 274.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.04 274.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.46 274.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.54 274.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.30 274.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.37 274.10 Td (refinanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.76 274.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.18 274.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.37 274.10 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.27 274.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.97 274.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.61 274.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.47 274.10 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.54 274.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.96 274.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.04 274.10 Td (can ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.12 274.10 Td (do, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.82 274.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.34 274.10 Td (we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.63 262.10 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.15 262.10 Td (negotiating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.56 262.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.42 262.10 Td (documenting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.06 262.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.92 262.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.00 262.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.19 262.10 Td (facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.93 262.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.13 262.10 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.77 262.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.85 262.10 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.15 262.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.78 262.10 Td (more ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.75 262.10 Td (aligned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.60 262.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.81 262.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.45 262.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.11 262.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.16 250.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.09 250.10 Td (strategies.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.10 Td (On ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.41 226.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.70 226.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.70 226.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.39 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.79 226.10 Td (applicable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.07 226.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.25 226.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.20 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.61 226.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.79 226.10 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.53 226.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.27 226.10 Td (3.25% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.29 226.10 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.15 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.56 226.10 Td (CBFR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.32 226.10 Td (Spread ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.28 226.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.79 226.10 Td (LIBOR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.98 226.10 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.84 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.25 226.10 Td (Eurodollar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 214.10 Td (Spread ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.53 214.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 214.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.81 214.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.79 214.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.45 214.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.10 214.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.40 214.10 Td (indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.81 214.10 Td (ratio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.20 214.10 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.27 214.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.58 214.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.77 214.10 Td ($4.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.03 214.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.92 214.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.68 214.10 Td (outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.10 214.10 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 214.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.59 214.10 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.35 214.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.89 214.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.51 214.10 Td (1.0 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 202.10 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.39 202.10 Td (available ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.98 202.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.25 202.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.97 202.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.46 202.10 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.51 202.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.34 202.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.17 202.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.77 202.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.77 202.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.06 178.10 Td (addition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.56 178.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.06 178.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.01 178.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.73 178.10 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.63 178.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.86 178.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.80 178.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.42 178.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.47 178.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.64 178.10 Td (mortgage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.13 178.10 Td (loan, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.57 178.10 Td (collateralized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.15 178.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.88 178.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.81 178.10 Td (real ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.52 178.10 Td (estate, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.51 178.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.02 178.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.18 178.10 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.44 178.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.50 178.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 166.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.41 166.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.36 166.10 Td ($0.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.38 166.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.27 166.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.79 166.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.64 166.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.48 166.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.10 166.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.10 166.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.62 166.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.57 166.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.57 166.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.59 166.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.25 166.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.09 166.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.38 166.10 Td (loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.12 166.10 Td (matures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.29 166.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.80 166.10 Td (November ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.53 166.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.55 166.10 Td (2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.38 166.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.44 166.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.11 166.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.38 154.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.32 154.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.93 154.10 Td (fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.43 154.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.59 154.10 Td (4.00% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.37 154.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.43 154.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.59 154.10 Td (maturity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.42 154.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.03 154.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.31 154.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.47 154.10 Td (loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.00 154.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.49 154.10 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.09 154.10 Td (loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.26 154.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.64 154.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.36 154.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.74 154.10 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.80 154.10 Td (November ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.00 142.10 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.50 142.10 Td (totals ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.67 142.10 Td ($0.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.67 142.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.56 142.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 118.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 118.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.52 118.10 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.07 118.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.39 118.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.05 118.10 Td (intent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.28 118.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.16 118.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.27 118.10 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.59 118.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.70 118.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.70 118.10 Td (refinance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.34 118.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.01 118.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.45 118.10 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.35 118.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.20 118.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.83 118.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.72 118.10 Td (expect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.26 118.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.04 118.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.25 118.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.47 118.10 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.14 118.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.02 118.10 Td (availability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.05 106.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.55 106.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.82 106.10 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.65 106.10 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.87 106.10 Td (subsequently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.44 106.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.22 106.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.72 106.10 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.53 106.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.47 106.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.51 106.10 Td (facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.18 106.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.96 106.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.80 106.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.52 106.10 Td (suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.56 106.10 Td (ficient ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.38 106.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.44 106.10 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.16 106.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.77 106.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.81 106.10 Td (needs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.86 106.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.80 106.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.10 Td (next ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.98 94.10 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.74 94.10 Td (months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.45 94.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.76 94.10 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.39 94.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.92 94.10 Td (needs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.45 94.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.76 94.10 Td (depend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.40 94.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.16 94.10 Td (many ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.14 94.10 Td (factors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.61 94.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.14 94.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.23 94.10 Td (rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.98 94.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.07 94.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.47 94.10 Td (growth, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.06 94.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.60 94.10 Td (growth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.69 94.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.94 82.10 Td (SaaS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.54 82.10 Td (revenues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.19 82.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.01 82.10 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.73 82.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.77 82.10 Td (extent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.81 82.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.75 82.10 Td (spending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.47 82.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.85 82.10 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.46 82.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.39 82.10 Td (product ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.55 82.10 Td (development ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.80 82.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.39 82.10 Td (forts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.83 82.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.65 82.10 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.37 82.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.31 82.10 Td (introductions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.69 82.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 70.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.27 70.10 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.32 70.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.37 70.10 Td (enhancements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.62 70.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.01 70.10 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.29 70.10 Td (products, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.84 70.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.21 70.10 Td (acceptance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.67 70.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.61 70.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.56 70.10 Td (products, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.11 70.10 Td (and?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.66 70.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.26 70.10 Td (fines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.31 70.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.36 70.10 Td (penalties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.51 70.10 Td (that, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.10 Td (while ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.98 58.10 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.84 58.10 Td (inestimable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.20 58.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.18 58.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.38 58.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.91 58.10 Td (\(see ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.77 58.10 Td (Item ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.86 58.10 Td (1A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.53 58.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.29 58.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.05 58.10 Td (Risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.60 58.10 Td (Factors?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.24 58.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.78 58.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.26 58.10 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.46 58.10 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.44 58.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.21 58.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.64 58.10 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.96 58.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.38 58.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.36 58.10 Td (fiscal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 46.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.23 46.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.12 46.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.23 46.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.23 46.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.25 46.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.93 46.10 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.15 46.10 Td (discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.84 46.10 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.08 46.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.31 46.10 Td (potential ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.32 46.10 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.88 46.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 46.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.47 46.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.82 46.10 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.17 46.10 Td (fines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.63 46.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.09 46.10 Td (penalties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.65 46.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.67 46.10 Td (our ) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 42 0 R>> endobj 42 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (business\).? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.04 742.10 Td (While ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.28 742.10 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.64 742.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.12 742.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.25 742.10 Td (expectation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.15 742.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.95 742.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.08 742.10 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.76 742.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.33 742.10 Td (availability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.12 742.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.48 742.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.72 742.10 Td (determined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.51 742.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.08 742.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.33 742.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 742.10 Td (credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.36 742.10 Td (facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.03 742.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.34 742.10 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.13 742.10 Td (can ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.41 730.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.39 730.10 Td (assurances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.12 730.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.09 730.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.73 730.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.26 730.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.67 730.10 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.30 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.06 730.10 Td (consummate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.57 730.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.99 730.10 Td (refinancing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.50 730.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.80 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.99 730.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.96 730.10 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.49 730.10 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.90 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.66 730.10 Td (expiration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.17 730.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.48 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.67 730.10 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.16 730.10 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.58 730.10 Td (Chase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (waiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.81 718.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.44 718.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.01 718.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.36 718.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.36 718.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.93 718.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.82 718.10 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.49 718.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.08 718.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.20 718.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.33 718.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.79 718.10 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.31 718.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.42 718.10 Td (condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.83 718.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.07 718.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.53 718.10 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.82 718.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.72 718.10 Td (flows, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.57 718.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.24 706.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (Critical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.71 682.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.10 682.10 Td (Policies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.82 682.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.44 682.10 Td (Estimates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.33 658.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.53 658.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.19 658.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.51 658.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.26 658.10 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.25 658.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.23 658.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.77 658.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.55 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.54 658.10 Td (application ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.74 658.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.85 658.10 Td (U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.40 658.10 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.38 658.10 Td (accepted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.13 658.10 Td (accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.83 646.10 Td (\(GAAP\).?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.00 646.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.85 646.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.25 646.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.86 646.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.48 646.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.21 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 646.10 Td (estimates, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.05 646.10 Td (assumptions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.40 646.10 Td (judgments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.46 646.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.30 646.10 Td (subjective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.24 646.10 Td (interpretations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.40 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.13 646.10 Td (accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.06 634.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.68 634.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.18 634.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.24 634.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.07 634.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.70 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.54 634.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.99 634.10 Td (liabilities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.33 634.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.60 634.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.66 634.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.49 634.10 Td (amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.00 634.10 Td (reported.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.75 634.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.39 634.10 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.45 634.10 Td (believe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.95 634.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.90 634.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.85 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.81 634.10 Td (estimates ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.31 622.10 Td (underlying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.50 622.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.24 622.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.55 622.10 Td (adhere ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.07 622.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.71 622.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.57 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.44 622.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.74 622.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.82 622.10 Td (consistently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.46 622.10 Td (applied.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.63 622.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.74 622.10 Td (aluations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.71 622.10 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.35 622.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.21 622.10 Td (estimates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.29 622.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.37 622.10 Td (reviewed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.40 610.10 Td (reasonableness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.11 610.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.29 610.10 Td (adequacy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.78 610.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.51 610.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.69 610.10 Td (consistent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.42 610.10 Td (basis.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.16 610.10 Td (Primary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.11 610.10 Td (areas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.39 610.10 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.55 610.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.27 610.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.22 610.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.63 610.10 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.69 610.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.21 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.16 610.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.23 610.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.30 610.10 Td (estimates, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (assumptions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.97 598.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.93 598.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.67 598.10 Td (application ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.63 598.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.48 598.10 Td (judgment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.78 598.10 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.73 598.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.90 598.10 Td (recognition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.47 598.10 Td (accounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 598.10 Td (receivable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.08 598.10 Td (inventories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.54 598.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.93 598.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.12 598.10 Td (business ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (combinations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 586.10 Td (contingent ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.37 586.10 Td (consideration, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.13 586.10 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.51 586.10 Td (compensation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.94 586.10 Td (goodwill ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.88 586.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.71 586.10 Td (intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.08 586.10 Td (assets, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.30 586.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.12 586.10 Td (taxes.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.06 586.10 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.00 586.10 Td (critical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.14 586.10 Td (accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (policies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.72 574.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.22 574.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.62 574.10 Td (changed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.56 574.10 Td (materially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.71 574.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.77 574.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.61 574.10 Td (discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.90 574.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.85 574.10 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.58 574.10 Td (policies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.31 574.10 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.36 574.10 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.75 574.10 Td (Critical ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.00 574.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.27 574.10 Td (Policies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.56 574.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (Estimates?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.68 562.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.81 562.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.98 562.10 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.78 562.10 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.35 562.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.71 562.10 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.74 562.10 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.64 562.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.66 562.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 562.10 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.80 562.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.04 562.10 Td (December?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.48 562.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.48 562.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.83 562.10 Td (except ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.29 562.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.97 562.10 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.89 562.10 Td (relates ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.34 562.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.47 562.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.48 562.10 Td (recognition ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 550.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 550.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.32 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.03 550.10 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.53 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.81 550.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.76 550.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.26 550.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.09 550.10 Td (disclosed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.81 550.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.08 550.10 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 550.10 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.52 550.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.35 550.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.07 550.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.00 550.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.38 550.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.43 550.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.91 550.10 Td (statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (Recently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.71 526.10 Td (Issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.89 526.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.28 526.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.65 526.10 Td (onouncements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.26 526.10 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.94 526.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 526.10 Td (et ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.77 526.10 Td (Adopted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.87 502.10 Td (February ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.51 502.10 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.55 502.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.30 502.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.49 502.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.69 502.10 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.66 502.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.64 502.10 Td (\(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.79 502.10 Td (ASB\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.11 502.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.09 502.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.64 502.10 Td (2016-02, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 502.10 Td ("Leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.96 502.10 Td (\(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.94 502.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.69 502.10 Td (842\)") Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.22 502.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.26 502.10 Td (impacting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 502.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.51 490.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.81 490.10 Td (leases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.33 490.10 Td (intending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.75 490.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.16 490.10 Td (increase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.56 490.10 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.28 490.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.36 490.10 Td (comparability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.54 490.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.51 490.10 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.66 490.10 Td (ganizations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.84 490.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.48 490.10 Td (requiring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.78 490.10 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.95 490.10 Td (sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.14 490.10 Td (presentation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.54 478.10 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.74 478.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.29 478.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.94 478.10 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 478.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.10 478.10 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.63 478.10 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 478.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.94 478.10 Td (leasing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.47 478.10 Td (arrangements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.89 478.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.65 478.10 Td (revised ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.74 478.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.83 478.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.60 478.10 Td (require ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.13 478.10 Td (entities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.23 478.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (recognize ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.36 466.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.29 466.10 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.90 466.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.06 466.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.00 466.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.48 466.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.42 466.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.36 466.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.29 466.10 Td (corresponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.00 466.10 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.93 466.10 Td (representing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.85 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.56 466.10 Td (right ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.95 466.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.22 466.10 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.05 466.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.76 466.10 Td (underlying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.58 466.10 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.52 466.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 466.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.18 454.10 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.19 454.10 Td (Lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 454.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.33 454.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.73 454.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.69 454.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.32 454.10 Td (measured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 454.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.23 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.64 454.10 Td (present ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.71 454.10 Td (value ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.55 454.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.07 454.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.25 454.10 Td (payments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.76 454.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.39 454.10 Td (accounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.11 454.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.96 454.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.82 454.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.23 454.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.82 454.10 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.33 442.10 Td (method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.50 442.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.94 442.10 Td (accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.71 442.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.26 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.37 442.10 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.25 442.10 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.58 442.10 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.02 442.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.95 442.10 Td (fer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.94 442.10 Td (slightly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.84 442.10 Td (depending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.39 442.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.28 442.10 Td (whether ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.38 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.49 442.10 Td (agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.02 442.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.58 442.10 Td (deemed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.57 442.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.24 442.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.57 442.10 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.76 430.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.08 430.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.84 430.10 Td (lease. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.32 430.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.20 430.10 Td (finance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.62 430.10 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.99 430.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.20 430.10 Td (leased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.18 430.10 Td (asset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.61 430.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.27 430.10 Td (depreciated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.34 430.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.34 430.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.77 430.10 Td (straight-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.08 430.10 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.07 430.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.51 430.10 Td (recorded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.47 430.10 Td (separately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.12 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.02 418.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.14 418.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.03 418.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.49 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.39 418.10 Td (income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.51 418.10 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.51 418.10 Td (resulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.19 418.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.65 418.10 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.88 418.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.77 418.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.23 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.13 418.10 Td (earlier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.35 418.10 Td (part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.58 418.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.59 418.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.49 418.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.16 418.10 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.67 418.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.24 418.10 Td (operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.09 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.02 406.10 Td (depreciation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.15 406.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.30 406.10 Td (interest ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.45 406.10 Td (expense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 406.10 Td (components ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.41 406.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.33 406.10 Td (combined, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.97 406.10 Td (recognized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.55 406.10 Td (evenly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.92 406.10 Td (over ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.40 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.33 406.10 Td (term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.37 406.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.41 406.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.34 406.10 Td (lease, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.54 406.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.69 406.10 Td (presented ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.48 394.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.07 394.10 Td (reduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.98 394.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.91 394.10 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.82 394.10 Td (income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.75 394.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.97 394.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.13 394.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.49 394.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.63 394.10 Td (assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.11 394.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.70 394.10 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.07 394.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.65 394.10 Td (presented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.12 394.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.60 394.10 Td (disclosed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.97 394.10 Td (separately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.65 394.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.24 394.10 Td (classified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (appropriately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.50 382.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.02 382.10 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.53 382.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.15 382.10 Td (noncurrent. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.93 382.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.96 382.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.16 382.10 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.55 382.10 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.95 382.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.13 382.10 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.87 382.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.39 382.10 Td (certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.78 382.10 Td (qualitative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.18 382.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.80 382.10 Td (quantitative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.39 370.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.76 370.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.72 370.10 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.88 370.10 Td (agreements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.92 370.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.65 370.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.48 370.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.53 370.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.38 370.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.96 370.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.34 370.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.17 370.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.57 370.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.63 370.10 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.80 370.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.75 370.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.14 370.10 Td (first ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.42 370.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.91 370.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.42 370.10 Td (2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.93 370.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.57 370.10 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.71 358.10 Td (currently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.30 358.10 Td (evaluating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.45 358.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.17 358.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.88 358.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.71 358.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.66 358.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.04 358.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.54 358.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.37 358.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.41 358.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.89 358.10 Td (statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.10 Td (In January 2017, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.96 329.10 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.87 329.10 Td (ASU 2017-04, ? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.14 329.10 Td (Intangibles - Goodwill and Other \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.50 329.10 Td (opic 350\) - Simplifying the T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.28 329.10 Td (est for ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.10 Td (Goodwill Impairment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.39 317.10 Td (.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.27 317.10 Td (ASU 2017-04 eliminates Step 2 from the goodwill impairment test which required entities to compute ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.10 Td (the implied fair value of goodwill. Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.63 305.10 Td (ASU 2017-04, an entity should perform its annual or interim goodwill impairment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.10 Td (test by comparing the fair value of a reporting unit with its carrying amount. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.87 293.10 Td (An entity should recognize an impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.96 293.10 Td (ge ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.10 Td (for the amount by which the carrying amount exceeds the reporting unit? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.19 281.10 Td (s fair value; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.92 281.10 Td (, the loss recognized should not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.10 Td (exceed the total amount of goodwill allocated to that reporting unit. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.15 269.10 Td (ASU 2017-04 will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.07 269.10 Td (fective for us on January 1, 2020, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.10 Td (with earlier adoption permitted; it is not expected to have a material impact on the Company's Consolidated Financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.10 Td (Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.10 Td (Recently ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.16 228.10 Td (Adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.78 228.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.17 228.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.54 228.10 Td (onouncements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 199.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.63 199.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.25 199.10 Td (2014, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 199.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.56 199.10 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 199.10 Td (ASB ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.13 199.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.92 199.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.22 199.10 Td (2014-09, ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.35 199.10 Td ("Revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.71 199.10 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.01 199.10 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.52 199.10 Td (Contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.27 199.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.79 199.10 Td (Customers") Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.77 199.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.57 199.10 Td (codified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.63 199.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.75 199.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.33 199.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.74 199.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.26 199.10 Td (606. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.89 199.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.73 199.10 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.55 199.10 Td (ASB ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 187.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.76 187.10 Td (amendments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.05 187.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.98 187.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.99 187.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.40 187.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.37 187.10 Td (606 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.13 187.10 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.00 187.10 Td (2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.05 187.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.36 187.10 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.21 187.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.28 187.10 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.02 187.10 Td (disclosures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.22 187.10 Td (regarding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.29 187.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.26 187.10 Td (nature, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.51 187.10 Td (amount, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 175.10 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.60 175.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.53 175.10 Td (uncertainty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.99 175.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.81 175.10 Td (revenue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.94 175.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.87 175.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.56 175.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.81 175.10 Td (flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.52 175.10 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.22 175.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.15 175.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.73 175.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.99 175.10 Td (customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.35 175.10 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.61 175.10 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.19 175.10 Td (became ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.21 175.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.80 175.10 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.36 163.10 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.71 163.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.85 163.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.43 163.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.78 163.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.92 163.10 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.61 163.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.62 163.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.40 163.10 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.60 163.10 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.30 163.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.44 163.10 Td (allows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.24 163.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.60 163.10 Td (either ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.06 163.10 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.65 163.10 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.98 163.10 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.68 163.10 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 151.10 Td (modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.60 151.10 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.74 151.10 Td (adoption. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 134.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.99 134.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.31 134.10 Td (adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.87 134.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.31 134.10 Td (2014-09 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.08 134.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.67 134.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.31 134.10 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.85 134.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.79 134.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.23 134.10 Td (using ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.33 134.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.99 134.10 Td (modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.53 134.10 Td (retrospective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.61 134.10 Td (method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.55 134.10 Td (Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.98 134.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.41 134.10 Td (method, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.34 134.10 Td (we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.10 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.01 122.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.79 122.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.24 122.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.59 122.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.16 122.10 Td (contracts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.83 122.10 Td (existing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.07 122.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.97 122.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.87 122.10 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.54 122.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.61 122.10 Td (2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.50 122.10 Td (There ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.39 122.10 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.51 122.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.08 122.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.87 122.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.22 122.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.01 122.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.67 122.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.14 122.10 Td (retained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.91 122.10 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.36 122.10 Td (for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.72 110.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.53 110.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.91 110.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.51 110.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.51 110.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.01 110.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.84 110.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.78 110.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.49 110.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.32 110.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.04 110.10 Td (adoption ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.54 110.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.81 110.10 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.77 110.10 Td (606.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.10 93.10 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.53 93.10 Td (assessed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.97 93.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.96 93.10 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.84 93.10 Td (framework ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.26 93.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.14 93.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.13 93.10 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.89 93.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.77 93.10 Td (adopting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.32 93.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.09 93.10 Td (new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.30 93.10 Td (standard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.72 93.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.71 93.10 Td (notes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.37 93.10 Td (minimal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.25 93.10 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.01 93.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.34 93.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.34 93.10 Td (systems ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 81.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 81.10 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 81.10 Td (control ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.81 81.10 Td (processes. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.27 57.10 Td (August ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 57.10 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.65 57.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.36 57.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.51 57.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.66 57.10 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.59 57.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.52 57.10 Td (\(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.67 57.10 Td (ASB\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.95 57.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.89 57.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.39 57.10 Td (2016-15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.71 57.10 Td (") Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.79 57.10 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.72 57.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.99 57.10 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.04 57.10 Td (Flows ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.99 57.10 Td (\(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.96 57.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.67 57.10 Td (230\) ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.05 45.10 Td (Classification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.33 45.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 45.10 Td (Certain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 45.10 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.38 45.10 Td (Receipts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.97 45.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.69 45.10 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.97 45.10 Td (Payments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.35 45.10 Td (" ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.55 45.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.27 45.10 Td (2016-15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.32 45.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.71 45.10 Td (intended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.86 45.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.36 45.10 Td (reduce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.72 45.10 Td (diversity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.44 45.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.94 45.10 Td (practice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.29 45.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.79 45.10 Td (how ) Tj ET Q endstream endobj 43 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 44 0 R>> endobj 44 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (eight ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.61 742.10 Td (particular ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.54 742.10 Td (transactions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.92 742.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.75 742.10 Td (classified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.13 742.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.52 742.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.36 742.10 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.29 742.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.24 742.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.63 742.10 Td (flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.39 742.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.01 742.10 Td (2016-15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.96 742.10 Td (became ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.11 742.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.69 742.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.51 742.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.79 742.10 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.29 742.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.35 742.10 Td (annual ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (reporting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.41 730.10 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.59 730.10 Td (beginning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.34 730.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.41 730.10 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.24 730.10 Td (15, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.49 730.10 Td (2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.74 730.10 Td (Entities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.04 730.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.00 730.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.07 730.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.60 730.10 Td (apply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.56 730.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.53 730.10 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.38 730.10 Td (retrospectively; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.32 730.10 Td (however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.35 730.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.60 730.10 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 556.46 730.10 Td (it ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.86 718.10 Td (impracticable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.47 718.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.45 718.10 Td (apply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.86 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.27 718.10 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.56 718.10 Td (retrospectively ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.17 718.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.03 718.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.66 718.10 Td (issue, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.36 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.77 718.10 Td (amendments ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.50 718.10 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.90 718.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.87 718.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.06 718.10 Td (issue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.26 718.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.66 718.10 Td (applied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.29 718.10 Td (prospectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 559.51 718.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.74 706.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.82 706.10 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 706.10 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.96 706.10 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.54 706.10 Td (fects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.05 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.90 706.10 Td (classification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.29 706.10 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.48 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.33 706.10 Td (statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.28 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.24 706.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.64 706.10 Td (flows, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.41 706.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.04 706.10 Td (2016-15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.00 706.10 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.41 706.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.82 706.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.33 706.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 706.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.79 706.10 Td (impact ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.50 694.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.22 694.10 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.30 694.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.23 694.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.27 694.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.75 694.10 Td (statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.50 670.10 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.00 670.10 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 670.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.05 670.10 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.73 670.10 Td (Accounting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.56 670.10 Td (Standards ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.17 670.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.77 670.10 Td (\(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 670.10 Td (ASB\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.88 670.10 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.34 670.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.52 670.10 Td (2017-09, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.52 670.10 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.96 670.10 Td (Compensation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.90 670.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.40 670.10 Td (Stock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.23 670.10 Td (Compensation ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (\(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.97 658.10 Td (opic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.21 658.10 Td (718\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.56 658.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.91 658.10 Td (Scope ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.81 658.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.61 658.10 Td (Modification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.14 658.10 Td (Accounting.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.19 658.10 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.20 658.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.22 658.10 Td (2017-09 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.57 658.10 Td (clarifies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.80 658.10 Td (when ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.48 658.10 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.70 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.50 658.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.74 658.10 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.98 658.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.33 658.10 Td (conditions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.01 658.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.36 658.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.82 658.10 Td (share-based ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.11 646.10 Td (award ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.22 646.10 Td (must ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.34 646.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.46 646.10 Td (accounted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.67 646.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.00 646.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.01 646.10 Td (modifications. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.18 646.10 Td (Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.26 646.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.94 646.10 Td (2017-09, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.45 646.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.56 646.10 Td (entity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.01 646.10 Td (does ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.02 646.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.47 646.10 Td (apply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.37 646.10 Td (modification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.14 646.10 Td (accounting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.32 634.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.31 634.10 Td (share-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.05 634.10 Td (payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.03 634.10 Td (award ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.00 634.10 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.66 634.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.20 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.07 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.84 634.10 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.27 634.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.02 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.78 634.10 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.87 634.10 Td (immediately ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.41 634.10 Td (before ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.49 634.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.47 634.10 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.33 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.09 634.10 Td (change: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.73 634.10 Td (\(i\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.72 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.48 634.10 Td (award's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.15 634.10 Td (fair ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (value, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.38 622.10 Td (\(ii\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.83 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.28 622.10 Td (award's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.63 622.10 Td (vesting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.74 622.10 Td (conditions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.64 622.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.30 622.10 Td (\(iii\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.53 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.97 622.10 Td (award's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.33 622.10 Td (classification ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.31 622.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.87 622.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.54 622.10 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.76 622.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.32 622.10 Td (liability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.66 622.10 Td (instrument. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.45 622.10 Td (ASU ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.68 622.10 Td (2017-09 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (became ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.66 610.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.25 610.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.57 610.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.36 610.10 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.38 610.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.50 610.10 Td (January ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.73 610.10 Td (1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.35 610.10 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.48 610.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.04 610.10 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.94 610.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.85 610.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.85 610.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.41 610.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.30 610.10 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.64 610.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.76 610.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.10 610.10 Td (Company's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.81 610.10 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.37 610.10 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.04 610.10 Td (financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 554.33 Td (Item 3.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 554.33 Td (Quantitative and Qualitative Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.10 554.33 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.38 554.33 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (Not Required.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 482.28 Td (Item 4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.49 482.28 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 482.33 Td (Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.37 482.33 Td (ols and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.53 482.33 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.79 482.33 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (Evaluation of Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.83 454.10 Td (e Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.14 454.10 Td (ols and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.30 454.10 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.56 454.10 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 425.10 Td (Our management, with the participation of our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.40 425.10 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.96 425.10 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.87 425.10 Td (, evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.99 425.10 Td (fectiveness ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.10 Td (of our disclosure controls and procedures \(as defined in Rule 13a-15\(e\) and Rule 15d-15\(e\) under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.02 413.10 Td (Act\) as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.10 Td (March?1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.60 401.10 Td (. Based on that evaluation, our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.58 401.10 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.13 401.10 Td (ficer concluded that our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.70 Td (disclosure controls and procedures were ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.59 386.70 Td (fective as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.95 386.70 Td (March?1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.55 386.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.05 386.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 357.70 Td (Changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.17 357.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.01 357.70 Td (Internal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.51 357.70 Td (Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.89 357.70 Td (ols ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.06 357.70 Td (Over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.53 357.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.03 357.70 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.54 357.70 Td (Reporting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.87 357.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.70 Td (There were no changes in internal control over financial reporting during the quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.52 328.70 Td (March?1, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.12 328.70 Td ( that have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.70 Td (materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.63 316.70 Td (fected, or are reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.58 316.70 Td (fect, our internal control over financial reporting.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.20 275.70 Td (Part II - Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.06 275.70 Td ( Information) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 243.93 Td (Item 1.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 243.93 Td (Legal Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.75 243.93 Td (oceedings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.84 215.70 Td (information ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.35 215.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.42 215.70 Td (Note ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.15 215.70 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.45 215.70 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.74 215.70 Td (Contingencies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.75 215.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.82 215.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.33 215.70 Td (unaudited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.06 215.70 Td (interim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.23 215.70 Td (consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.07 215.70 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.34 215.70 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.85 215.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.81 215.70 Td (responsive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.87 215.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.95 215.70 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.69 215.70 Td (Item ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 203.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.11 203.70 Td (incorporated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.14 203.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.64 203.70 Td (reference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.32 203.70 Td (herein.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 171.93 Td (Item 1A.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 171.93 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 143.70 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.43 143.70 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.96 143.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.27 143.70 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.13 143.70 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.11 143.70 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.20 143.70 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.40 143.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.05 143.70 Td (various ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.37 143.70 Td (risks ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.13 143.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.45 143.70 Td (uncertainties, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.91 143.70 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.56 143.70 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.55 143.70 Td (described ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.74 143.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.39 143.70 Td (Part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.38 143.70 Td (I, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.08 143.70 Td (Item ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.29 143.70 Td (1A, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 131.70 Td (Risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.04 131.70 Td (Factors?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 131.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.23 131.70 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.32 131.70 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.03 131.70 Td (Report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 131.70 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.77 131.70 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.71 131.70 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.52 131.70 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.45 131.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.93 131.70 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.85 131.70 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.32 131.70 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.46 131.70 Td (December ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.81 131.70 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.58 131.70 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.34 131.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.93 131.70 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.52 131.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.57 131.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.05 131.70 Td (SEC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.65 131.70 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.92 131.70 Td (March ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 119.70 Td (16, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.90 119.70 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.80 119.70 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.64 119.70 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.26 119.70 Td (adversely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.97 119.70 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.56 119.70 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.95 119.70 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.68 119.70 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.47 119.70 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.85 119.70 Td (condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.52 119.70 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.03 119.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.76 119.70 Td (operations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.32 119.70 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 119.70 Td (flows, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.61 119.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.45 119.70 Td (liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.69 119.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.28 119.70 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.80 119.70 Td (disclosed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.70 Td (above ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.62 107.70 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.12 107.70 Td (Management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.54 107.70 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.17 107.70 Td (Discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.80 107.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.37 107.70 Td (Analysis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.11 107.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.18 107.70 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.13 107.70 Td (Condition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.87 107.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.05 107.70 Td (Results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.24 107.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.30 107.70 Td (Operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.92 107.70 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.99 107.70 Td (Liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.95 107.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.13 107.70 Td (Capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 95.70 Td (Resources? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.11 95.70 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.50 95.70 Td (current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.89 95.70 Td (lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.47 95.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.04 95.70 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.54 95.70 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.04 95.70 Td (Chase, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.05 95.70 Td (granted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.11 95.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.39 95.70 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.35 95.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.85 95.70 Td (limited ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.25 95.70 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.53 95.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.93 95.70 Td (events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.54 95.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.94 95.70 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.78 95.70 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.61 95.70 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.01 95.70 Td (Credit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 83.70 Td (Agreement; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.02 83.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.06 83.70 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.09 83.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.58 83.70 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.17 83.70 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.19 83.70 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.12 83.70 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.27 83.70 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.59 83.70 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.42 83.70 Td (\(any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.01 83.70 Td (extension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.15 83.70 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.53 83.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.79 83.70 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.83 83.70 Td (JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.32 83.70 Td (gan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.58 83.70 Td (Chase? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.80 83.70 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.51 83.70 Td (sole ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.44 83.70 Td (discretion\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.53 83.70 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.56 83.70 Td (which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 71.70 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.30 71.70 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.50 71.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.81 71.70 Td (expected ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.99 71.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.63 71.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.49 71.70 Td (Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.02 71.70 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.22 71.70 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.74 71.70 Td (refinanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.58 71.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.44 71.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.08 71.70 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.98 71.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.93 71.70 Td (While ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.01 71.70 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.32 71.70 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.17 71.70 Td (optimistic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.81 71.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.45 71.70 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.75 71.70 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.96 71.70 Td (refinance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.79 71.70 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 59.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.16 59.70 Td (Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.06 59.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.72 59.70 Td (there ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.86 59.70 Td (can ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.90 59.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.50 59.70 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.66 59.70 Td (assurance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.69 59.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.85 59.70 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.67 59.70 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.38 59.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.98 59.70 Td (successful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.24 59.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.18 59.70 Td (refinancing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.87 59.70 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.36 59.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.52 59.70 Td (Facility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.23 59.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.17 59.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.77 59.70 Td (timely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.48 59.70 Td (manner ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.63 59.70 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.79 59.70 Td (terms ) Tj ET Q endstream endobj 45 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 46 0 R>> endobj 46 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (acceptable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.85 742.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.29 742.10 Td (us, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.34 742.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.33 742.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.21 742.10 Td (all, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.36 742.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.46 742.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.34 742.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.87 742.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.97 742.10 Td (material ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.39 742.10 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.59 742.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.18 742.10 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.82 742.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.48 742.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.47 742.10 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.52 742.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.16 742.10 Td (condition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.10 742.10 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.87 742.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.86 742.10 Td (operations, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.27 730.10 Td (flows, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.49 730.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.43 730.10 Td (liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.67 730.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 686.33 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 686.33 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.04 686.33 Td (egister) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.18 686.33 Td (ed Sales of Equity Securities and Use Of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.88 686.33 Td (oceeds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (Under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.24 658.10 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.82 658.10 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.06 658.10 Td (incentive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.96 658.10 Td (plans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.81 658.10 Td (employees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.82 658.10 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.29 658.10 Td (elect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.41 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.43 658.10 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.56 658.10 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.70 658.10 Td (withhold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.50 658.10 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.74 658.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.76 658.10 Td (satisfy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.12 658.10 Td (minimum ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.26 658.10 Td (statutory ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.50 658.10 Td (federal, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.00 658.10 Td (state ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.58 658.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (local ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 646.10 Td (tax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.46 646.10 Td (withholding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.70 646.10 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.05 646.10 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.17 646.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.51 646.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.63 646.10 Td (vesting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.42 646.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 646.10 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.89 646.10 Td (restricted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.99 646.10 Td (stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.37 646.10 Td (When ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.15 646.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.71 646.10 Td (withhold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.17 646.10 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.63 646.10 Td (shares, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.02 646.10 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.58 646.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.70 646.10 Td (required ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.01 634.10 Td (remit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.35 634.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.36 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.81 634.10 Td (appropriate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.58 634.10 Td (taxing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.81 634.10 Td (authorities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.25 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.70 634.10 Td (market ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.70 634.10 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.92 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.48 634.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.94 634.10 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.16 634.10 Td (withheld, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.89 634.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.56 634.10 Td (could ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.01 634.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.68 634.10 Td (deemed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.01 634.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.68 634.10 Td (purchase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.46 634.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.02 634.10 Td (shares ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.71 622.10 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.31 622.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.02 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.94 622.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.31 622.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.35 622.10 Td (withholding. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.89 622.10 Td (For ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.49 622.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.42 622.10 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.11 622.10 Td (months ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.27 622.10 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.86 622.10 Td (March?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.66 622.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.66 622.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.87 622.10 Td (1,419) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.37 622.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.08 622.10 Td (shares ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.78 622.10 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.92 622.10 Td (purchased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.16 622.10 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.09 622.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.24 622.10 Td (average ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.03 622.10 Td (price ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.83 610.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.46 610.10 Td (1.25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.96 610.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.46 610.10 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.73 610.10 Td (share.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 573.33 Td (Item 5.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.00 573.33 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.37 573.33 Td ( Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.10 Td (\(i\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.76 552.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.40 552.10 Td (aiver of Events of Default. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 535.10 Td (On May 8, 2018, JPMor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.05 535.10 Td (gan Chase Bank, N.A. granted the Company a limited waiver of its failure to meet the required ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 523.10 Td (consolidated indebtedness ratio and fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.03 523.10 Td (ge coverage ratio for the fiscal quarter ended March 31, 2018, which constitute ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.10 Td (events of default under the Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.07 511.10 Td (Agreement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.31 511.10 Td (The preceding description of the waiver is subject to, and qualified in its entirety ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 499.10 Td (by reference to, the waiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.48 499.10 Td (, which is attached as Exhibit 10.1 to this Quarterly Report and is incorporated herein by reference. ) Tj ET Q endstream endobj 47 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 48 0 R>> endobj 48 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (21) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 739.23 Td (Item 6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.49 739.23 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 739.23 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 724.00 Td (? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 651.50 58.00 -55.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 651.50 243.00 -55.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 651.50 86.00 -55.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 651.50 55.00 -55.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 651.50 70.00 -55.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 579.50 58.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 579.50 243.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 579.50 86.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 579.50 55.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 579.50 70.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 527.50 58.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 527.50 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 527.50 86.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 527.50 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 527.50 70.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 485.50 58.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 485.50 243.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 485.50 86.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 485.50 55.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 485.50 70.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 436.50 58.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 436.50 243.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 436.50 86.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 436.50 55.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 436.50 70.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 387.50 58.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 387.50 243.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 387.50 86.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 387.50 55.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 387.50 70.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 338.50 58.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 338.50 243.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 338.50 86.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 338.50 55.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 338.50 70.00 -35.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 289.50 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 289.50 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 289.50 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 289.50 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 289.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 260.50 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 260.50 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 260.50 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 260.50 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 260.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 231.50 58.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 231.50 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 231.50 86.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 231.50 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 231.50 70.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 192.50 58.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 192.50 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 192.50 86.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 192.50 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 192.50 70.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 153.50 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 153.50 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 153.50 86.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 153.50 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 153.50 70.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 124.50 58.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 108.50 124.50 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 124.50 86.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 124.50 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 124.50 70.00 -25.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 679.5 m 437.5 679.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 679.5 m 492.5 679.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 665.5 m 108.5 665.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 665.5 m 351.5 665.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 665.5 m 437.5 665.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 665.5 m 492.5 665.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 665.5 m 562.5 665.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 665.5 m 50.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 665.5 m 562.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 651.5 m 50.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 651.5 m 108.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 596.5 m 108.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 651.5 m 351.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 596.5 m 351.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 651.5 m 437.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 596.5 m 437.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 651.5 m 492.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 596.5 m 492.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 651.5 m 562.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 651.5 m 562.5 651.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 596.5 m 562.5 596.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 596.5 m 50.5 579.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 596.5 m 562.5 579.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 579.5 m 50.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 544.5 m 108.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 544.5 m 351.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 544.5 m 437.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 544.5 m 492.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 579.5 m 562.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 544.5 m 562.5 544.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 544.5 m 50.5 527.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 544.5 m 562.5 527.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 527.5 m 50.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 502.5 m 108.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 502.5 m 351.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 502.5 m 437.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 502.5 m 492.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 527.5 m 562.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 502.5 m 562.5 502.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 502.5 m 50.5 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 502.5 m 562.5 485.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 485.5 m 50.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 450.5 m 108.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 450.5 m 351.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 450.5 m 437.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 450.5 m 492.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 485.5 m 562.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 450.5 m 562.5 450.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 450.5 m 50.5 436.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 450.5 m 562.5 436.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 436.5 m 50.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 401.5 m 108.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 401.5 m 351.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 401.5 m 437.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 401.5 m 492.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 436.5 m 562.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 401.5 m 562.5 401.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 401.5 m 50.5 387.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 401.5 m 562.5 387.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 387.5 m 50.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 352.5 m 108.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 352.5 m 351.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 352.5 m 437.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 352.5 m 492.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 387.5 m 562.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 352.5 m 562.5 352.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 352.5 m 50.5 338.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 352.5 m 562.5 338.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 338.5 m 50.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 303.5 m 108.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 303.5 m 351.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 303.5 m 437.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 303.5 m 492.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 338.5 m 562.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 303.5 m 562.5 303.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 303.5 m 50.5 289.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 303.5 m 562.5 289.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 289.5 m 50.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 274.5 m 108.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 274.5 m 351.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 274.5 m 437.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 274.5 m 492.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 289.5 m 562.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 274.5 m 562.5 274.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 274.5 m 50.5 260.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 274.5 m 562.5 260.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 260.5 m 50.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 245.5 m 108.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 245.5 m 351.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 245.5 m 437.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 245.5 m 492.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 260.5 m 562.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 245.5 m 562.5 245.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 245.5 m 50.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 245.5 m 562.5 231.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 231.5 m 50.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 206.5 m 108.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 206.5 m 351.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 206.5 m 437.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 206.5 m 492.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 231.5 m 562.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 206.5 m 562.5 206.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 206.5 m 50.5 192.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 206.5 m 562.5 192.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 192.5 m 50.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 167.5 m 108.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 167.5 m 351.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 167.5 m 437.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 167.5 m 492.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 192.5 m 562.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 167.5 m 562.5 167.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 167.5 m 50.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 167.5 m 562.5 153.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 153.5 m 50.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 138.5 m 108.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 138.5 m 351.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 138.5 m 437.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 138.5 m 492.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 153.5 m 562.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 138.5 m 562.5 138.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 138.5 m 50.5 124.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 138.5 m 562.5 124.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 124.5 m 50.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 99.5 m 108.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 108.5 99.5 m 351.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 99.5 m 437.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 99.5 m 492.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 562.5 124.5 m 562.5 99.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 99.5 m 562.5 99.5 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.15 680.18 Td (Exhibit) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.30 670.18 Td (Number) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 684.17 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 704.18 Td (Incorporated by r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.48 704.18 Td (efer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.94 704.18 Td (ence into) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 694.18 Td (this Quarterly Report on Form ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.90 684.18 Td (10-Q) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.01 684.18 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 690.18 Td (Date) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.25 680.18 Td (Filed or) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 670.18 Td (Furnished) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.65 670.18 Td (Exhibit Description) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.05 670.18 Td (Form) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 670.18 Td (Exhibit No.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 642.07 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 640.7333984375 m 319.7451171875 640.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 642.07 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 119.64 642.07 Td (aiver dated May 8, 2018 among P) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 253.97 642.07 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 270.18 642.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 275.59 642.07 Td (echnology ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 630.7333984375 m 341.01953125 630.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 632.07 Td (Corporation, ParT) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 183.07 632.07 Td (ech, Inc., ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 221.66 632.07 Td (Ausable Solutions, Inc., P) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 324.63 632.07 Td (AR ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 620.7333984375 m 318.1826171875 620.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 622.07 Td (Government Systems Corporation, Rome Research ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 610.7333984375 m 335.7802734375 610.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 612.07 Td (Corporation, Brink Software, Inc. and JPMor) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 291.90 612.07 Td (gan Chase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 600.7333984375 m 156.5517578125 600.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 602.07 Td (Bank, N.A.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 642.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 568.68 Td (10.2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.75 568.68 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 567.8333984375 m 346.6884765625 567.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 569.17 Td (Restricted Stock ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 178.77 569.17 Td (A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 185.07 569.17 Td (ward ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 207.01 569.17 Td (Agreement, dated March 20, 2018 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 557.8333984375 m 329.1591796875 557.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 559.17 Td (between P) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 151.46 559.17 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 167.67 559.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 173.08 559.17 Td (echnology Corporation and Donald H. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 547.8333984375 m 133.7783203125 547.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 549.17 Td (Foley) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 570.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 516.68 Td (10.3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.75 516.68 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 515.8333984375 m 340.2578125 515.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 517.17 Td (Employment Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 175.53 517.17 Td (fer Letter) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 212.60 517.17 Td (, dated ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 241.21 517.17 Td (April 1) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 269.44 517.17 Td (1, 2018, between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 505.8333984375 m 316.1220703125 505.8333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 507.17 Td (Donald H. Foley and P) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 202.02 507.17 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 218.23 507.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 223.64 507.17 Td (echnology Corporation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 518.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 476.07 Td (31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 474.7333984375 m 334.3544921875 474.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 476.07 Td (Certification of Principal Executive Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 266.32 476.07 Td (ficer pursuant to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 464.7333984375 m 346.205078125 464.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 466.07 Td (Rule 13a-14\(a\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 282.61 466.07 Td (Act of 1934, as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 454.7333984375 m 147.09375 454.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 456.07 Td (amended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 476.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 476.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 476.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 427.07 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 425.7333984375 m 331.5859375 425.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 427.07 Td (Certification of Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 263.55 427.07 Td (ficer pursuant to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 415.7333984375 m 346.205078125 415.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 417.07 Td (Rule 13a-14\(a\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 282.61 417.07 Td (Act of 1934, as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 405.7333984375 m 147.09375 405.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 407.07 Td (amended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 427.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 427.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 427.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 378.07 Td (32.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 376.7333984375 m 331.5859375 376.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 378.07 Td (Certification of Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 263.55 378.07 Td (ficer pursuant to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 366.7333984375 m 346.7666015625 366.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 368.07 Td (Rule 13a-14\(b\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 283.17 368.07 Td (Act of 1934, as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 356.7333984375 m 263.48046875 356.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 358.07 Td (amended, and 18 U.S.C. Section 1350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 378.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 378.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 378.07 Td (Furnished) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 368.07 Td (herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 329.07 Td (32.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 327.7333984375 m 331.5859375 327.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 329.07 Td (Certification of Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 263.55 329.07 Td (ficer pursuant to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 317.7333984375 m 346.7666015625 317.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 319.07 Td (Rule 13a-14\(b\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 283.17 319.07 Td (Act of 1934, as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 111 307.7333984375 m 263.48046875 307.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 111.00 309.07 Td (amended, and 18 U.S.C. Section 1350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 329.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 329.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 329.07 Td (Furnished) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.50 319.07 Td (herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.15 280.07 Td (101.INS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 280.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 280.07 Td ( Instance Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 280.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 280.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 280.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.50 251.07 Td (101.SCH) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 251.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 251.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.71 251.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 251.07 Td (axonomy Extension Schema Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 251.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 251.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 251.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.40 222.07 Td (101.CAL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 222.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 222.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.71 222.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 222.07 Td (axonomy Extension Calculation Linkbase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 212.07 Td (Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 222.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 222.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 222.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.80 183.07 Td (101.DEF) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 183.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 183.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.71 183.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 183.07 Td (axonomy Extension Definition Linkbase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 173.07 Td (Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 183.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 183.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 183.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.25 144.07 Td (101.LAB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 144.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 144.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.71 144.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 144.07 Td (axonomy Extension Label Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 144.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 144.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 144.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.05 115.07 Td (101.PRE) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 115.07 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.30 115.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.62 115.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.03 115.07 Td (axonomy Extension Presentation Linkbase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 105.07 Td (Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 115.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 115.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 115.07 Td (Filed herewith) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 90.40 Td ( Indicates management contract or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.94 90.40 Td ( compensatory plan or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.46 90.40 Td ( arrangement.) Tj ET Q endstream endobj 49 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 50 0 R>> endobj 50 0 obj <> stream BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 771.2669921875 m 120.1953125 771.2669921875 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 772.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.64 772.60 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 31.60 Td (22) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 742.10 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.96 742.10 Td (TURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (Pursuant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.33 718.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.44 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.99 718.10 Td (requirements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.52 718.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.18 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.73 718.10 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.49 718.10 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.73 718.10 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.50 718.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.16 718.10 Td (1934, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.99 718.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.54 718.10 Td (registrant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.63 718.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.29 718.10 Td (duly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.40 718.10 Td (caused ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.94 718.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.72 718.10 Td (report ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.93 718.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.04 718.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.80 718.10 Td (signed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.24 718.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.57 718.10 Td (its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.49 706.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.70 706.10 Td (undersigned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.08 706.10 Td (thereunto ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.34 706.10 Td (duly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.62 706.10 Td (authorized.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 623.6 m 562.5 623.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 674.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.30 674.17 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.40 674.17 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.24 674.17 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 674.17 Td ( CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.29 674.17 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 659.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.10 659.17 Td (\(Registrant\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 644.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 629.17 Td (Date:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 628.27 Td (May 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 629.17 Td (/s/ Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.61 629.17 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 614.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 614.17 Td (Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.66 614.17 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 599.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 599.17 Td (Chief Financial and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.09 599.17 Td (Accounting Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.43 599.17 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 584.17 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 584.17 Td (\(Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.02 584.17 Td (ficer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 51 0 obj <> endobj 52 0 obj <> stream BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.30 715.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.97 715.90 Td (AIVER) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 687.70 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.22 687.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 687.70 Td (aiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.08 687.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.19 687.70 Td (dated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.29 687.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.39 687.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.50 687.70 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.60 687.70 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.71 687.70 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.82 687.70 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 301.140625 686.100390625 m 335.48828125 686.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 301.14 687.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.51 687.70 Td (aiver) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.49 687.70 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.92 687.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.03 687.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.14 687.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.57 687.70 Td (among ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.34 687.70 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.92 687.70 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.47 687.70 Td (TECHNOLOGY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.01 687.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 673.30 Td (CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.35 673.30 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.16 673.30 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.97 673.30 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 190.296875 671.700390625 m 236.28125 671.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 190.30 673.30 Td (Borrower) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.28 673.30 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.75 673.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.23 673.30 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.80 673.30 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.75 673.30 Td (TECH, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.24 673.30 Td (INC. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.05 673.30 Td (\(Partech\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.83 673.30 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.40 673.30 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.22 673.30 Td (GOVERNMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.00 673.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 658.90 Td (SYSTEMS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.47 658.90 Td (CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.83 658.90 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.94 658.90 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 234.265625 657.300390625 m 323.947265625 657.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 234.27 658.90 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.84 658.90 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.96 658.90 Td (Government) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.95 658.90 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.73 658.90 Td (ROME ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.85 658.90 Td (RESEARCH ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.99 658.90 Td (CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.34 658.90 Td (TION ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 644.50 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 81.322265625 642.900390625 m 156.1728515625 642.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 81.32 644.50 Td (Rome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.20 644.50 Td (Research) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.17 644.50 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 644.50 Td (AUSABLE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.77 644.50 Td (SOLUTIONS, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.65 644.50 Td (INC. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.52 644.50 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 334.8466796875 642.900390625 m 374.1689453125 642.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 334.85 644.50 Td (Ausable) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.17 644.50 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.70 644.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.24 644.50 Td (BRINK ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.79 644.50 Td (SOFTW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.13 644.50 Td (ARE, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.34 644.50 Td (INC. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 630.10 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 81.322265625 628.500390625 m 108.65625 628.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 81.32 630.10 Td (Brink) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.66 630.10 Td (? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.88 630.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.11 630.10 Td (together ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.32 630.10 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.56 630.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.12 630.10 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.62 630.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.52 630.10 Td (Partech, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.40 630.10 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.98 630.10 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.55 630.10 Td (Government, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.43 630.10 Td (Rome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.99 630.10 Td (Research, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.87 630.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.67 630.10 Td (Ausable, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 615.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.66 615.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 94.986328125 614.100390625 m 155.302734375 614.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 94.99 615.70 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.64 615.70 Td (Parties) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.30 615.70 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 615.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.95 615.70 Td (JPMORGAN ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.63 615.70 Td (CHASE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.97 615.70 Td (BANK, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.97 615.70 Td (N.A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.31 615.70 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 376.62890625 614.100390625 m 410.607421875 614.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 376.63 615.70 Td (Lender) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.61 615.70 Td (\).) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 586.70 Td (RECIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.70 586.70 Td (ALS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 557.90 Td (A. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 557.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.65 557.90 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.31 557.90 Td (Parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.96 557.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.29 557.90 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.26 557.90 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.91 557.90 Td (parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.89 557.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.22 557.90 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.54 557.90 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.09 557.90 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.40 557.90 Td (dated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.38 557.90 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.37 557.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.37 557.90 Td (November ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 543.50 Td (29, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 543.50 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.97 543.50 Td (\(as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.95 543.50 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.61 543.50 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.25 543.50 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.57 543.50 Td (amended, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.87 543.50 Td (restated, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.17 543.50 Td (supplemented ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.80 543.50 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.79 543.50 Td (otherwise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.43 543.50 Td (modified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.74 543.50 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.05 543.50 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.36 543.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.69 543.50 Td (time, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 529.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.42 529.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 95.74951171875 527.500390625 m 181.98486328125 527.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 95.75 529.10 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.68 529.10 Td (Agreement) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.98 529.10 Td (\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.07 529.10 Td (\(capitalized ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.80 529.10 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.22 529.10 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.98 529.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.08 529.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.91 529.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.27 529.10 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.02 529.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.11 529.10 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.52 529.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.61 529.10 Td (otherwise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.03 529.10 Td (defined ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 514.70 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.66 514.70 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.32 514.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.98 514.70 Td (meanings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.97 514.70 Td (given ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.63 514.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.96 514.70 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.29 514.70 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.95 514.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.29 514.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.95 514.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.28 514.70 Td (Agreement.\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 485.90 Td (B. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 485.90 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.81 485.90 Td (6.12\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.95 485.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.76 485.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 485.90 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.32 485.90 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.45 485.90 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.92 485.90 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.72 485.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.87 485.90 Td (maintain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.67 485.90 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 471.50 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.40 471.50 Td (Indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.11 471.50 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.18 471.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.24 471.50 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.31 471.50 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.37 471.50 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.10 471.50 Td (3.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.17 471.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.57 471.50 Td (1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.63 471.50 Td (measured ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.68 471.50 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.41 471.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.13 471.50 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.53 471.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.59 471.50 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.63 471.50 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.69 471.50 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.00 471.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 457.10 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.97 457.10 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.29 457.10 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.61 457.10 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.91 457.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.56 457.10 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.52 457.10 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.84 457.10 Td (Indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.47 457.10 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.45 457.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.43 457.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.08 457.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.04 457.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.68 457.10 Td (March ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 442.70 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.00 442.70 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.00 442.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.33 442.70 Td (violation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.00 442.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.99 442.70 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.99 442.70 Td (6.12\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.30 442.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.30 442.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.96 442.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.29 442.70 Td (Agreement.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 413.50 Td (C. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 413.50 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.49 413.50 Td (6.12\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.97 413.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.46 413.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.62 413.50 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.12 413.50 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.92 413.50 Td (requires ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.06 413.50 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.54 413.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.37 413.50 Td (maintain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.85 413.50 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.67 413.50 Td (Fixed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 399.10 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.11 399.10 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.25 399.10 Td (Coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.04 399.10 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.86 399.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.67 399.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.49 399.10 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.30 399.10 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.78 399.10 Td (1.25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.59 399.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.74 399.10 Td (1.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.56 399.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.36 399.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.84 399.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.63 399.10 Td (ending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.11 399.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 399.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.06 399.10 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.87 399.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.02 399.10 Td (each ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 384.70 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.78 384.70 Td (thereafter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.54 384.70 Td (\(to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.67 384.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.79 384.70 Td (tested ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.58 384.70 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.05 384.70 Td (regard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.49 384.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.62 384.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.08 384.70 Td (level ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.20 384.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.00 384.70 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.43 384.70 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.76 384.70 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.23 384.70 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.36 384.70 Td (Indebtedness\). ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 370.30 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.79 370.30 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.93 370.30 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.06 370.30 Td (meet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.19 370.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.65 370.30 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.43 370.30 Td (Fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.57 370.30 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.68 370.30 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.81 370.30 Td (Coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.59 370.30 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.39 370.30 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.19 370.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.65 370.30 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.44 370.30 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.89 370.30 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.01 370.30 Td (31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 355.90 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 355.90 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.33 355.90 Td (violation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.00 355.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.99 355.90 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.99 355.90 Td (6.12\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.98 355.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.97 355.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.63 355.90 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.97 355.90 Td (Agreement.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 327.10 Td (D. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 327.10 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.31 327.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.62 327.10 Td (requested ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.92 327.10 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.22 327.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.88 327.10 Td (waive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.85 327.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.84 327.10 Td (Events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.82 327.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.14 327.10 Td (Default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.44 327.10 Td (created ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.40 327.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.72 327.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.70 327.10 Td (failure ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 312.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.79 312.70 Td (comply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.24 312.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.04 312.70 Td (Sections ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.16 312.70 Td (6.12\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.93 312.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.72 312.70 Td (6.12\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.17 312.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.62 312.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.74 312.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.65 312.70 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.42 312.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.87 312.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.33 312.70 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.10 312.70 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.56 312.70 Td (2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.02 312.70 Td (Lender ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 298.30 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.00 298.30 Td (willing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.01 298.30 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.34 298.30 Td (waive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.99 298.30 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.99 298.30 Td (Event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.98 298.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.97 298.30 Td (Default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.96 298.30 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.96 298.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.62 298.30 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.28 298.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.60 298.30 Td (conditions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.60 298.30 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.93 298.30 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.26 298.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.26 298.30 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.59 298.30 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.71 298.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.08 298.30 Td (aiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.40 298.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 269.50 Td (NOW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.56 269.50 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.30 269.50 Td (THEREFORE, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.52 269.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.73 269.50 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.26 269.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.14 269.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.68 269.50 Td (promises ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.89 269.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.09 269.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.64 269.50 Td (mutual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.84 269.50 Td (agreements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.36 269.50 Td (contained ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 255.10 Td (herein, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.20 255.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.75 255.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.30 255.10 Td (reliance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.48 255.10 Td (upon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.70 255.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.58 255.10 Td (representations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.44 255.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.98 255.10 Td (warranties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.18 255.10 Td (contained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.04 255.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.59 255.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.47 255.10 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.35 255.10 Td (Documents ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 240.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.33 240.70 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 240.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.65 240.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.31 240.70 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.97 240.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.30 240.70 Td (conditions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.29 240.70 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.28 240.70 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.61 240.70 Td (forth, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.93 240.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.59 240.70 Td (parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.58 240.70 Td (agree ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.55 240.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.89 240.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.55 240.70 Td (following:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 211.90 Td (1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 211.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 210.30039062499998 m 178.0166015625 210.30039062499998 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 211.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.37 211.90 Td (aiver) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.69 211.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.03 211.90 Td (Subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.36 211.90 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.04 211.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.04 211.90 Td (terms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.04 211.90 Td (hereof, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.02 211.90 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.34 211.90 Td (waives ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.01 211.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.01 211.90 Td (Events ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.01 211.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.34 211.90 Td (Default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.67 211.90 Td (arising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.67 211.90 Td (out ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 197.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.82 197.50 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.25 197.50 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.58 197.50 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.07 197.50 Td (failure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.21 197.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.36 197.50 Td (comply ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.18 197.50 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.33 197.50 Td (Sections ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.82 197.50 Td (6.12\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.96 197.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.10 197.50 Td (6.12\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.92 197.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.74 197.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.22 197.50 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.41 197.50 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.54 197.50 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.35 197.50 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 183.10 Td (fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.90 183.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.80 183.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.37 183.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.61 183.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.53 183.10 Td (2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.16 183.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.74 183.10 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.30 183.10 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.55 183.10 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.80 183.10 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.70 183.10 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.28 183.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.53 183.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.63 183.10 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.19 183.10 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.44 183.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.36 183.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 168.70 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.25 168.70 Td (violations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.52 168.70 Td (listed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.46 168.70 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.38 168.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.65 168.70 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.92 168.70 Td (through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 168.70 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.13 168.70 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.07 168.70 Td (2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.01 168.70 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.93 168.70 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.53 168.70 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.13 168.70 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.07 168.70 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.67 168.70 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 154.30 Td (extend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 154.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.90 154.30 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.17 154.30 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.13 154.30 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.08 154.30 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.68 154.30 Td (past ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.64 154.30 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.26 154.30 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.88 154.30 Td (2018 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.51 154.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.13 154.30 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.09 154.30 Td (grant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.37 154.30 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.32 154.30 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.60 154.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.22 154.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.50 154.30 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.78 154.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.40 154.30 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.36 154.30 Td (other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 139.90 Td (violation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.04 139.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.42 139.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 139.90 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.10 139.90 Td (Agreement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.79 139.90 Td (thereafter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.08 139.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.47 139.90 Td (Furthermore, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.83 139.90 Td (except ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.53 139.90 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.91 139.90 Td (specifically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.59 139.90 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.31 139.90 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.02 139.90 Td (herein, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 125.50 Td (nothing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.92 125.50 Td (contained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.81 125.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.39 125.50 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.98 125.50 Td (letter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.88 125.50 Td (nor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.12 125.50 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.70 125.50 Td (communications ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.27 125.50 Td (between ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.49 125.50 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.72 125.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.29 125.50 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.53 125.50 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.77 125.50 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.35 125.50 Td (other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 111.10 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.66 111.10 Td (Party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.99 111.10 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.65 111.10 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.98 111.10 Td (deemed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.29 111.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.62 111.10 Td (constitute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.28 111.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.61 111.10 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.26 111.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.25 111.10 Td (nor ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.25 111.10 Td (shall) Tj ET Q endstream endobj 53 0 obj <> endobj 54 0 obj <> stream BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 715.70 Td (waive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.81 715.70 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.29 715.70 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.10 715.70 Td (violations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.59 715.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.74 715.70 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.55 715.70 Td (exist, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.37 715.70 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.85 715.70 Td (violations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.34 715.70 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.49 715.70 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.30 715.70 Td (defaults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.45 715.70 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.59 715.70 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.41 715.70 Td (arise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.22 715.70 Td (after ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.35 715.70 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 701.30 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.84 701.30 Td (specified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.01 701.30 Td (above, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.52 701.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.37 701.30 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.55 701.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.40 701.30 Td (Lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.82 701.30 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.16 701.30 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.68 701.30 Td (rights ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.87 701.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.72 701.30 Td (remedies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.89 701.30 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.40 701.30 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.59 701.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.10 701.30 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.32 701.30 Td (Agreement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.49 701.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.34 701.30 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 686.90 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.52 686.90 Td (documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.37 686.90 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.87 686.90 Td (thereto, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.05 686.90 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.90 686.90 Td (applicable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.07 686.90 Td (law) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.62 686.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.07 686.90 Td (All ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.26 686.90 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.12 686.90 Td (rights ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.31 686.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.50 686.90 Td (remedies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.67 686.90 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.18 686.90 Td (hereby ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.69 686.90 Td (expressly ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 672.50 Td (reserved ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.64 672.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.64 672.50 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.62 672.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.95 672.50 Td (remain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.26 672.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.60 672.50 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.26 672.50 Td (force ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.90 672.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.23 672.50 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.34 672.50 Td (fect.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 643.70 Td (2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 643.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 642.100390625 m 296.7255859375 642.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 643.70 Td (Representations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.32 643.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.05 643.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.42 643.70 Td (arranties) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.73 643.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.40 643.70 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.05 643.70 Td (represents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.37 643.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.37 643.70 Td (warrants ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.36 643.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.36 643.70 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.01 643.70 Td (that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 629.30 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.66 629.30 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.32 629.30 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.98 629.30 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.63 629.30 Td (true, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.28 629.30 Td (correct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.59 629.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.91 629.30 Td (complete:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 600.50 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 600.50 Td (Based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.95 600.50 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.57 600.50 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.17 600.50 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.77 600.50 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.04 600.50 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.32 600.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.94 600.50 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.55 600.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.50 600.50 Td (Lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.00 600.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 586.10 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.43 586.10 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.76 586.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.69 586.10 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.27 586.10 Td (Indebtedness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.17 586.10 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.42 586.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.66 586.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.57 586.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.80 586.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.71 586.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.28 586.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.53 586.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.78 586.10 Td (calculated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.67 586.10 Td (in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 571.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.08 571.70 Td (manner ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.48 571.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.88 571.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.29 571.70 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.71 571.70 Td (6.12\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.44 571.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.86 571.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.94 571.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.82 571.70 Td (Agreement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.54 571.70 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.62 571.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.04 571.70 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.79 571.70 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.53 571.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.28 571.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.36 571.70 Td (Preliminary ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 557.30 Td (Covenant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.99 557.30 Td (Calculation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.31 557.30 Td (Certificate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.95 557.30 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.92 557.30 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.25 557.30 Td (27, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.25 557.30 Td (2018.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 528.50 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 528.50 Td (Based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.95 528.50 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.57 528.50 Td (preliminary ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.17 528.50 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.77 528.50 Td (statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.04 528.50 Td (provided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.32 528.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.94 528.50 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.55 528.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.50 528.50 Td (Lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.00 528.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 514.10 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.43 514.10 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.76 514.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.48 514.10 Td (Fixed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.85 514.10 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.96 514.10 Td (ge ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.33 514.10 Td (Coverage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.35 514.10 Td (Ratio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.39 514.10 Td (for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.43 514.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.13 514.10 Td (quarter ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.15 514.10 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.85 514.10 Td (March ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.21 514.10 Td (31, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.25 514.10 Td (2018, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.29 514.10 Td (calculated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.97 514.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.34 514.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 499.70 Td (manner ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.51 499.70 Td (required ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.02 499.70 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.54 499.70 Td (Section ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.06 499.70 Td (6.12\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.58 499.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.11 499.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.29 499.70 Td (Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.04 499.70 Td (Agreement, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.87 499.70 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.06 499.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.59 499.70 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.44 499.70 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.30 499.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.16 499.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.35 499.70 Td (Preliminary ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 485.30 Td (Covenant ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.99 485.30 Td (Calculation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.31 485.30 Td (Certificate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.95 485.30 Td (received ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.92 485.30 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.25 485.30 Td (27, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.25 485.30 Td (2018.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 456.50 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 456.50 Td (Each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.74 456.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.49 456.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.90 456.50 Td (representations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.29 456.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.38 456.50 Td (warranties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.10 456.50 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.85 456.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.60 456.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.01 456.50 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.42 456.50 Td (Parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.84 456.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.93 456.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.34 456.50 Td (Loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 442.10 Td (Documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.66 442.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.66 442.10 Td (true ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.32 442.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.64 442.10 Td (correct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.95 442.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.95 442.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.27 442.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.27 442.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.27 442.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.93 442.10 Td (date ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.91 442.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.91 442.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.03 442.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.39 442.10 Td (aiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.71 442.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 413.30 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 413.30 Td (After ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.34 413.30 Td (giving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.04 413.30 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.14 413.30 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.15 413.30 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.51 413.30 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.66 413.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.02 413.30 Td (aiver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.53 413.30 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.55 413.30 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.58 413.30 Td (Default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.59 413.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.61 413.30 Td (Event ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.63 413.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.65 413.30 Td (Default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.66 413.30 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.68 413.30 Td (occurred ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.68 413.30 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 398.90 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.00 398.90 Td (continuing.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 370.10 Td (\(e\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 370.10 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.99 370.10 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.99 370.10 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.99 370.10 Td (defense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.63 370.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.41 370.10 Td (fset ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.74 370.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.74 370.10 Td (counterclaim ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.38 370.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.38 370.10 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.71 370.10 Td (kind ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.04 370.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.04 370.10 Td (nature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.03 370.10 Td (against ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.02 370.10 Td (Lender ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 355.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.33 355.70 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.31 355.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.65 355.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.31 355.70 Td (Obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.30 355.70 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.30 355.70 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.63 355.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.62 355.70 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.28 355.70 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.94 355.70 Td (Documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.60 355.70 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.93 355.70 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.26 355.70 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.92 355.70 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.93 355.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.25 355.70 Td (party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.13 355.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 326.90 Td (3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 326.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 325.300390625 m 200.173828125 325.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 326.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.37 326.90 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.85 326.90 Td (Fee) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.17 326.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.67 326.90 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.17 326.90 Td (consideration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.32 326.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.81 326.90 Td (Lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.24 326.90 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.57 326.90 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.74 326.90 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.89 326.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.38 326.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.54 326.90 Td (default ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.36 326.90 Td (set ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.19 326.90 Td (forth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.02 326.90 Td (herein, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 312.50 Td (Borrower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.84 312.50 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.37 312.50 Td (pay ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.55 312.50 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.73 312.50 Td (waiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.24 312.50 Td (fee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.75 312.50 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 312.50 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.78 312.50 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.97 312.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.49 312.50 Td (amount ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.34 312.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.20 312.50 Td (Five ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.11 312.50 Td (Thousand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.29 312.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.48 312.50 Td (00/100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.67 312.50 Td (Dollars ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 298.10 Td (\($5,000.00\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.76 298.10 Td (\(? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 142.08447265625 296.500390625 m 198.5283203125 296.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 142.08 298.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.45 298.10 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.20 298.10 Td (Fee) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.53 298.10 Td (\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.62 298.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.72 298.10 Td (hereby ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.14 298.10 Td (authorizes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.22 298.10 Td (Lender ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.97 298.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.07 298.10 Td (pay ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.17 298.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.25 298.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.62 298.10 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.37 298.10 Td (Fee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.47 298.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.24 298.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.67 298.10 Td (ging ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 283.70 Td (Borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.43 283.70 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.76 283.70 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.43 283.70 Td (account ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.75 283.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.08 283.70 Td (Lender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.40 283.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 254.90 Td (4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 254.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 253.30039062499998 m 211.08984375 253.30039062499998 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 254.90 Td (Reaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.44 254.90 Td (firmation) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.09 254.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.68 254.90 Td (Except ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.58 254.90 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.16 254.90 Td (waived ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.40 254.90 Td (hereby) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.27 254.90 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.86 254.90 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.44 254.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.02 254.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.27 254.90 Td (terms, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.52 254.90 Td (covenants, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.09 254.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.00 254.90 Td (conditions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 240.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.73 240.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.13 240.50 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.52 240.50 Td (Documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.91 240.50 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.29 240.50 Td (ratified, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.67 240.50 Td (reaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.10 240.50 Td (firmed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.82 240.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.88 240.50 Td (confirmed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.93 240.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.67 240.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.06 240.50 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.45 240.50 Td (Parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.85 240.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.91 240.50 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.62 240.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.35 240.50 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 226.10 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.37 226.10 Td (Parties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 226.10 Td (acknowledges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.43 226.10 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.14 226.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.52 226.10 Td (Loan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.89 226.10 Td (Documents ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.26 226.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.31 226.10 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.35 226.10 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.73 226.10 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.45 226.10 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.49 226.10 Td (party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.86 226.10 Td (remain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.89 226.10 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.94 226.10 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.32 226.10 Td (force ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.68 226.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 211.70 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.11 211.70 Td (fect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.09 211.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.42 211.70 Td (accordance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.38 211.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.71 211.70 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.05 211.70 Td (terms.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 182.90 Td (5.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 182.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 181.30039062499998 m 205.986328125 181.30039062499998 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 182.90 Td (Counterparts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.99 182.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.58 182.90 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.50 182.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.87 182.90 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.65 182.90 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.10 182.90 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.22 182.90 Td (executed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.65 182.90 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.78 182.90 Td (any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.90 182.90 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.35 182.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.14 182.90 Td (counterparts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.24 182.90 Td (each ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.01 182.90 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 168.50 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.88 168.50 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.11 168.50 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.99 168.50 Td (deemed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.86 168.50 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.74 168.50 Td (original ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.63 168.50 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.52 168.50 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.07 168.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.62 168.50 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.51 168.50 Td (taken ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.05 168.50 Td (together ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.92 168.50 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.15 168.50 Td (constitute ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.36 168.50 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.25 168.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.13 168.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.35 168.50 Td (same ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 154.10 Td (instrument. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.46 154.10 Td (Delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.58 154.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.70 154.10 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.16 154.10 Td (executed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.93 154.10 Td (signature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.05 154.10 Td (page ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.84 154.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.30 154.10 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 154.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.84 154.10 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.95 154.10 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.09 154.10 Td (facsimile ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.20 154.10 Td (transmission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.00 154.10 Td (or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 139.70 Td (scanned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.86 139.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.40 139.70 Td (electronically ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.91 139.70 Td (mailed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.78 139.70 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.66 139.70 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.20 139.70 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.30 139.70 Td (fective ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.16 139.70 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.37 139.70 Td (delivery ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.90 139.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.11 139.70 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.65 139.70 Td (manually ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.51 139.70 Td (executed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.37 139.70 Td (counterpart.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 110.50 Td (6.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 110.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 144 108.900390625 m 218.525390625 108.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 144.00 110.50 Td (Governing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.59 110.50 Td (Law) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.14 110.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.24 110.50 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.68 110.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.05 110.50 Td (aiver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.30 110.50 Td (shall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.24 110.50 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.83 110.50 Td (governed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.75 110.50 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.02 110.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.95 110.50 Td (laws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.22 110.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.49 110.50 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.42 110.50 Td (State ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.68 110.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.95 110.50 Td (New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.54 110.50 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.00 110.50 Td (ork ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 96.10 Td (\(without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.66 96.10 Td (regard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.31 96.10 Td (to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 96.10 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.98 96.10 Td (conflicts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.30 96.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.30 96.10 Td (law ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.62 96.10 Td (provisions\).) Tj ET Q endstream endobj 55 0 obj <> endobj 56 0 obj <> stream /GS0 gs q 609.00 0 0 754.00 0.00 29.00 cm /I15 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 57 0 obj <> endobj 58 0 obj <> stream /GS0 gs q 600.95 0 0 771.95 3.00 11.05 cm /I16 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 720.40 Td (April 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 679.15 Td (Mr) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 86.84 679.15 Td (. Donald H. Foley ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 665.50 Td (10919 Martingale Court ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 651.90 Td (Potomac ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 115.24 651.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 120.74 651.90 Td (Maryland 20854) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 108.00 610.45 Td (Re: ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 142.00 610.45 Td (Of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 153.41 610.45 Td (fer of Employment \("Of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 259.42 610.45 Td (fer Letter"\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 582.85 Td (Dear Don,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 108.00 569.75 Td (W) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 117.50 569.75 Td (e are pleased to extend you an of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 261.77 569.75 Td (fer to continue to serve as Chief Executive Of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 463.16 569.75 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 555.00 Td (\("CEO"\) and President of P) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 194.40 555.00 Td (AR ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 212.23 555.00 Td (T) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 218.18 555.00 Td (echnology Corporation \(the "Company"\), reporting directly to the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 541.25 Td (Company's Board of Directors \("Board"\).) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 107.00 513.70 Td (Y) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 113.84 513.70 Td (our principal of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 182.07 513.70 Td (fice will be located in Potomac, Maryland, with such additional travel as may ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 499.95 Td (be reasonably required from time to time to properly fulfill your employment duties and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 486.20 Td (responsibilities. ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 144.50 486.20 Td (As CEO and President of the Company you will perform those duties and shall have ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 472.45 Td (such authority) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 134.91 472.45 Td (, duties, and responsibilities normally consistent and incident to the of) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 442.66 472.45 Td (fices of CEO and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 458.70 Td (President, and you shall perform such additional duties and shall have such additional authority and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 444.95 Td (responsibilities as the Board may prescribe ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 264.84 444.95 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 107.00 417.55 Td (Y) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 113.84 417.55 Td (ou will devote all of your business time, ener) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 311.91 417.55 Td (gy) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 322.19 417.55 Td (, business judgment, knowledge and skill ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 403.90 Td (and your best ef) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 143.36 403.90 Td (forts to the performance of your duties with the Company) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 396.50 403.90 Td (, provided that the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 390.25 Td (foregoing shall not prevent you from \(a\) continuing to serve on the boards of directors of ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 466.86 390.25 Td (Thomas ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 376.60 Td (Somerville Co., Government Secure Solutions GCI \(GSSC\), Inc., and ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 382.60 376.60 Td (T) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 388.50 376.60 Td (.S. Realty Co. and, with the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 362.95 Td (prior written approval of the Board, serving on the boards of directors \(and board committees\) of ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 349.35 Td (non-profit or) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 129.32 349.35 Td (ganizations and other for profit companies, ) Tj ET Q BT /F4 10.50 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 321.45 349.35 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 337.20 349.35 Td (participating in charitable, civic, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 335.70 Td (educational, professional, community or industry af) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 300.39 335.70 Td (fairs, and \(c\) managing your passive personal ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 322.05 Td (investments ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 128.30 322.05 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 133.80 322.05 Td (so long as, in the reasonable discretion and good faith of the Board, such activities, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 308.40 Td (individually or in the aggregate) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 211.07 308.40 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 216.57 308.40 Td (do not interfere or conflict with your duties and responsibilities to ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 73.00 294.75 Td (the Company or create a potential business or fiduciary conflict.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 108.00 267.80 Td (Y) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 114.84 267.80 Td (our initial base salary will be $18,21) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 274.82 267.80 Td (1.54 bi-weekly) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 340.08 267.80 Td (, equivalent to an annualized base ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 254.05 Td (salary of $473,500, paid in accordance with the Company's regular payroll practices, for your full) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 503.32 254.05 Td (-) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 240.30 Td (time ef) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 104.65 240.30 Td (forts, of at least 40 hours per week. ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 261.86 240.30 Td (Y) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 268.70 240.30 Td (our base salary will be subject to annual review ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 480.38 240.30 Td (by the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 226.55 Td (Board \(or Committee thereof\) and may be adjusted from time to time in the Board's \(or ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 212.80 Td (Committee's\) sole discretion.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 109.00 185.25 Td (Y) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 115.84 185.25 Td (ou will be eligible to participate in the P) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 291.40 185.25 Td (AR ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 309.23 185.25 Td (T) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 315.19 185.25 Td (echnology Corporation Incentive ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 171.50 Td (Compensation Plan as in ef) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 195.17 171.50 Td (fect from time to time for certain of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 351.66 171.50 Td (ficers and employees of the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 157.75 Td (Company and its subsidiaries:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 109.00 130.20 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 143 128.73369140625005 m 166.8369140625 128.73369140625005 l s q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 143.00 130.20 Td (Short) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0.22745098039215686 0.22745098039215686 0.22745098039215686 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 166.8369140625 128.73369140625005 m 170.5 128.73369140625005 l s q 0.22745098039215686 0.22745098039215686 0.22745098039215686 rg BT 166.84 130.20 Td (-) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 170.5 128.73369140625005 m 237.22509765625 128.73369140625005 l s q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 170.50 130.20 Td (T) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 176.45 130.20 Td (erm Incentive) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 237.23 130.20 Td ( \("STI"\). For each Company fiscal year ending during your ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 116.45 Td (employment, you will have the opportunity to earn, on an annual basis, a cash bonus subject to the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 102.70 Td (achievement of Company performance goals \("STI"\) for the applicable fiscal year) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 435.39 102.70 Td (, as established by ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 88.95 Td (the Board \(or Committee thereof\). ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 227.93 88.95 Td (Y) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 234.77 88.95 Td (our annual STI bonus tar) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 343.94 88.95 Td (get for any fiscal year performance is ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 75.20 Td (75% of your then base salary earned in such fiscal year; provided the performance goals established ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 61.45 Td (by the Board are met or exceeded. ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 227.71 61.45 Td (Annual STI bonus tar) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 322.53 61.45 Td (gets for subsequent fiscal years are subject ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 47.70 Td (to approval and adjustment by the Board. ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 258.91 47.70 Td (Any annual STI bonus earned will be paid in the fiscal ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 33.95 Td (year immediately following the fiscal year to which such annual STI bonus relates at the same time ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 20.20 Td (annual STI bonuses are paid to other senior executives of the Company) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 388.01 20.20 Td (. ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 393.10 20.20 Td (Y) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 399.94 20.20 Td (ou must remain ) Tj ET Q endstream endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 720.40 Td (continuously employed with the Company through the date of the bonus payment for a fiscal year ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 706.65 Td (ended to receive such payment for that fiscal year; provided, in the event your employment is ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 692.90 Td (terminated by you for "good reason" \(as described herein, including the Company's right to cure\) or ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 679.15 Td (the Company terminates your employment for reasons other than \(i\) "for cause" \(as defined in the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 665.40 Td (P) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 80.11 665.40 Td (AR ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 97.94 665.40 Td (T) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 103.89 665.40 Td (echnology Corporation 2015 Equity Incentive Plan \(the "Plan"\)\) or \(ii\) on account of a breach ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 651.65 Td (by you of the terms and conditions of this Of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 272.47 651.65 Td (fer Letter \(including the terms of the Non-Disclosure; ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 637.90 Td (Non-Solicitation ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 150.47 637.90 Td (Agreement, attached to this Of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 285.58 637.90 Td (fer Letter as ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 341.16162109375 636.43369140625 m 397.07763671875 636.43369140625 l s q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 340.86 637.90 Td (Appendix ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 386.38 637.90 Td (A,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 397.08 637.90 Td ( and which forms a part of ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 624.15 Td (this of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 102.61 624.15 Td (fer \(the "NDA"\)\), you will be paid your annual STI bonus earned but unpaid with respect to ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 610.40 Td (the fiscal year ending or preceding the date of termination; such annual STI bonus to be paid at the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 596.65 Td (same time annual bonuses are paid to other senior executives of the Company) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 416.41 596.65 Td (. ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 421.30 596.65 Td (All STI bonus ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 582.90 Td (payments, if any) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 147.29 582.90 Td (, are subject to the approval of the Board \(or Committee therefor\).) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 109.00 555.65 Td (For ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 126.46 555.65 Td (purposes ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 167.75 555.65 Td (of ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 179.09 555.65 Td (this ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 197.16 555.65 Td (Of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 208.57 555.65 Td (fer ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 222.96 555.65 Td (Letter) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 248.78 555.65 Td (, ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 253.70 555.65 Td ("good ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 282.37 555.65 Td (reason" ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 317.75 555.65 Td (means ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 348.03 555.65 Td (any ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 366.09 555.65 Td (of ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 377.44 555.65 Td (the ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 393.05 555.65 Td (following, ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 440.76 555.65 Td (which ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 469.82 555.65 Td (is ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 479.34 555.65 Td (not ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 495.57 555.65 Td (cured ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 542.00 Td (by ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 89.03 542.00 Td (the ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 105.49 542.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 151.30 542.00 Td (within ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 182.44 542.00 Td (30 ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 196.47 542.00 Td (days ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 219.66 542.00 Td (following ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 265.46 542.00 Td (written ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 299.65 542.00 Td (notification ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 353.38 542.00 Td (from ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 377.79 542.00 Td (you ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 397.32 542.00 Td (to ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 408.90 542.00 Td (the ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 425.37 542.00 Td (Company ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 471.17 542.00 Td (as ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 483.36 542.00 Td (required ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 528.40 Td (below: ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 107.69 528.40 Td (\(i\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 120.51 528.40 Td (the ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 136.70 528.40 Td (required ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 176.10 528.40 Td (relocation ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 222.83 528.40 Td (of ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 234.74 528.40 Td (your ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 257.65 528.40 Td (primary ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 295.23 528.40 Td (work ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 320.58 528.40 Td (location ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 358.77 528.40 Td (\(Potomac, ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 406.42 528.40 Td (Maryland\);) Tj ET Q BT /F4 10.50 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 514.75 Td (\(ii\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 88.58 514.75 Td (the diminution \(other than temporarily while physically or mentally incapacitated or as required ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 501.10 Td (by applicable law\) in your title, duties, authorities or responsibilities, excluding immaterial ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 487.45 Td (diminutions not taken in bad faith; or \(iii\) the Company's breach of its material obligations to you ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 473.80 Td (under this Of) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 131.85 473.80 Td (fer Letter) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 172.46 473.80 Td (. ) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 177.55 473.80 Td (Y) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 184.39 473.80 Td (ou will provide the Company with a written notice detailing the specific ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 460.20 Td (circumstances alleged to constitute good reason within 30 days after you first know) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 440.47 460.20 Td (, or with the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 446.55 Td (exercise of reasonable diligence would know) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 271.52 446.55 Td (, of the occurrence of such circumstances, and must ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 432.90 Td (actually terminate employment within 30 days following the expiration of the Company's cure ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 419.25 Td (period as set forth above if the Company has failed to substantially cure the alleged breach. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 405.60 Td (Otherwise, any claim of such circumstances as "good reason" shall be deemed irrevocably waived ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 74.00 392.00 Td (by you.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 110 363.68369140625 m 143 363.68369140625 l s q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 110.00 365.15 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 143 363.68369140625 m 236.607421875 363.68369140625 l s q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 143.00 365.15 Td (Long-T) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 175.83 365.15 Td (erm Incentive) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 236.61 365.15 Td ( \("L) Tj ET Q q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 253.22 365.15 Td (TI"\). Subject to the approval of the Board \(or Committee ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 351.50 Td (thereof\), you will receive a grant of restricted shares of the Company's common stock \("Restricted ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.11372549019607843 0.11372549019607843 0.11372549019607843 rg BT 75.00 337.85 Td (Stock"\), or a non-qualified stock option to purchase shares of the Company's ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 415.37 337.85 Td (common stock \("NQ-) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 324.20 Td (Stock Option"\), or a combination of Restricted Stock and a NQ-Stock Option, in such numbers, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 310.60 Td (combinations, and allocation as shall equal a total of $172,500 of the grant date fair market value ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 296.95 Td (\("FMV"\) of the Company's common stock \("L) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 278.87 296.95 Td (TI ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 291.39 296.95 Td (A) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 298.32 296.95 Td (ward"\). ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 333.56 296.95 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 340.40 296.95 Td (our L) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 363.52 296.95 Td (TI ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 376.05 296.95 Td (A) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 382.98 296.95 Td (ward will be made to you at ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 283.30 Td (the same time and on comparable terms as L) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.2196078431372549 0.2196078431372549 0.2196078431372549 rg BT 270.09 283.30 Td (TI ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 283.22 283.30 Td (awards are made to other eligible senior executives ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 269.65 Td (of the Company) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 145.16 269.65 Td (, pursuant to the Plan, subject to the terms and conditions of the Company's ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 256.00 Td (standard forms of restricted stock and/or non-qualified stock option award agreements then in ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 242.40 Td (ef) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 83.35 242.40 Td (fect, and at the fair market value of the Company's common stock on the date of grant.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.00 214.95 Td (Subject to satisfaction of any applicable eligibility requirements, you will continue to be ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 201.30 Td (eligible to participate in any employee benefit plan that the Company has adopted or may adopt, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 187.65 Td (maintain, or contribute to for the benefit of its executive of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 331.52 187.65 Td (ficers, which includes health insurance, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 174.00 Td (L) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 78.71 174.00 Td (TD/ADD/life insurance, and 401 \(k\). ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 244.17 174.00 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 251.01 174.00 Td (ou will be reimbursed for travel and other expenses in ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 160.40 Td (accordance with the Company's reimbursement policy) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 311.00 160.40 Td (. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 316.09 160.40 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 322.93 160.40 Td (ou will be entitled to four \(4\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 146.75 Td (weeks of paid vacation per calendar year \(accruing at the rate of 13.33 hours per month\), five) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 132.00 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 88.00 132.00 Td (days of personal time of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 194.11 132.00 Td (f \(PT) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 216.82 132.00 Td (O\) annually) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 268.34 132.00 Td (, as pro-rated for partial years, and seven \(7\) paid ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 118.25 Td (holidays, all in accordance with the Company's vacation and PT) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 354.60 118.25 Td (O policies. Unused vacation days ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 104.50 Td (and PT) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 104.27 104.50 Td (O cannot be carried over to succeeding years. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 307.17 104.50 Td (The Company reserves the right to amend, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 90.75 Td (modify or terminate any of its benefit plans, policies, or programs at any time and for any reason.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.00 63.70 Td (All ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 124.91 63.70 Td (forms ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 154.42 63.70 Td (of ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 167.43 63.70 Td (compensation ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 232.38 63.70 Td (paid ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 255.17 63.70 Td (to ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 267.57 63.70 Td (you ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 287.92 63.70 Td (as ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 300.93 63.70 Td (an ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 315.17 63.70 Td (employee ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 361.77 63.70 Td (shall ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 386.40 63.70 Td (be ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 400.63 63.70 Td (less ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 420.98 63.70 Td (all ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 435.82 63.70 Td (withholdings ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 497.12 63.70 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 49.80 Td (deductions ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 123.51 49.80 Td (as ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 135.52 49.80 Td (required ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 175.02 49.80 Td (by ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 188.87 49.80 Td (law) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 204.03 49.80 Td (. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 209.00 49.80 Td (All ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 225.91 49.80 Td (awards ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 259.91 49.80 Td (of ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 271.93 49.80 Td (equity ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 302.27 49.80 Td (shall ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 325.89 49.80 Td (be ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 339.13 49.80 Td (subject ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 373.13 49.80 Td (to ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 384.54 49.80 Td (the ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 400.83 49.80 Td (approval ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 442.16 49.80 Td (of ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 454.17 49.80 Td (the ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 470.46 49.80 Td (Board ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 500.19 49.80 Td (\(or ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 35.95 Td (Committee ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 124.63 35.95 Td (thereof\).) Tj ET Q endstream endobj 63 0 obj <> endobj 64 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.00 720.40 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 113.84 720.40 Td (our ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 131.66 720.40 Td (employment ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 189.80 720.40 Td (will ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 210.07 720.40 Td (be ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 223.60 720.40 Td (at ) Tj ET Q BT /F1 10.50 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 234.69 720.40 Td (will, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 256.66 720.40 Td (and ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 275.70 720.40 Td (this ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 294.74 720.40 Td (Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 306.15 720.40 Td (fer ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 321.51 720.40 Td (Letter ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 350.93 720.40 Td (does ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 374.24 720.40 Td (not ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 391.45 720.40 Td (represent ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 434.91 720.40 Td (any ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 453.95 720.40 Td (guarantee ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 499.85 720.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 706.65 Td (employment ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 131.61 706.65 Td (for ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 148.05 706.65 Td (any ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 167.55 706.65 Td (period. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 202.01 706.65 Td (If ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 212.96 706.65 Td (you ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 233.07 706.65 Td (wish ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 257.47 706.65 Td (to ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 269.64 706.65 Td (resign ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 300.14 706.65 Td (from ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 325.14 706.65 Td (your ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 348.92 706.65 Td (employment ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 407.52 706.65 Td (with ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 430.70 706.65 Td (the ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 447.75 706.65 Td (Company) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 489.81 706.65 Td (, ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 496.18 706.65 Td (we ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 692.90 Td (request ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.51 692.90 Td (not ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 124.32 692.90 Td (less ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 143.57 692.90 Td (than ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 165.26 692.90 Td (90 ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 179.01 692.90 Td (days' ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 203.90 692.90 Td (written ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 237.81 692.90 Td (notice.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.00 665.45 Td (The validity) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 159.74 665.45 Td (, interpretation, construction and performance of this of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 403.60 665.45 Td (fer letter) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 440.72 665.45 Td (, and all acts and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 651.80 Td (transactions pursuant hereto and the rights and obligations of the parties hereto shall be governed, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 638.20 Td (construed, and interpreted in accordance with the laws of the State of New ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 403.08 638.20 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 409.92 638.20 Td (ork, without giving ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 624.55 Td (ef) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 81.35 624.55 Td (fect to principles of conflicts of law) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 237.63 624.55 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 107.00 597.10 Td (The NDA) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 150.08 597.10 Td ( \(your delivery of an executed copy thereof being a requirement of this Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 475.78 597.10 Td (fer\) shall ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 583.45 Td (supersede and replace in its entirety the Non-Disclosure; Non-Solicitation ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 400.16 583.45 Td (Agreement dated ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 477.74 583.45 Td (April 12, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 569.80 Td (2017. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 100.30 569.80 Td (This Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 134.02 569.80 Td (fer Letter and those documents expressly referred to herein \(including the NDA\) ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 556.20 Td (embody the complete agreement and understanding between you and the Company with respect to ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 542.55 Td (the subject matter herein and supersede and preempt any prior understandings, agreements ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 528.90 Td (\(including your of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 152.84 528.90 Td (fer letter dated ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 219.11 528.90 Td (April 12, 2017\), or representations by and between you and the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 73.00 515.25 Td (Company) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 115.06 515.25 Td (, written or oral, which may have related to the subject matter hereof in any way) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 467.13 515.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 111.00 478.30 Td (If you agree with the terms and conditions of this Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 341.75 478.30 Td (fer) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 353.52 478.30 Td (, please evidence your agreement ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 76.00 464.00 Td (by signing the enclosed copy of this Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 248.41 464.00 Td (fer Letter in the space indicated and return it to me, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 76.00 449.70 Td (together with a fully executed NOA. ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 239.01 449.70 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 245.86 449.70 Td (our signature will acknowledge that you have read and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 76.00 435.40 Td (understand and agree to the terms and conditions of this Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 336.07 435.40 Td (fer Letter) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 376.68 435.40 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 110.00 407.80 Td (Y) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 116.84 407.80 Td (our service as CEO and President of the Company under the terms of this Of) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 453.90 407.80 Td (fer Letter ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 75.00 393.40 Td (shall commence ) Tj ET Q q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 148.31 393.40 Td (April 12, 2018.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.12941176470588237 0.12941176470588237 0.12941176470588237 rg BT 110.00 367.00 Td (Feel free to contact me if you have questions or if you need any additional information.) Tj ET Q /GS0 gs q 204.00 0 0 93.00 277.00 224.40 cm /I17 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL /GS0 gs q 163.00 0 0 110.00 52.00 80.35 cm /I18 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 65 0 obj <> endobj 66 0 obj <> stream BT /F2 10.50 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 230.55 709.90 Td (P) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 236.18 709.90 Td (AR ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 253.79 709.90 Td (T) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 259.83 709.90 Td (echnology Corporation ) Tj ET Q BT /F2 10.50 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 236.45 698.35 Td (2015 Equity Incentive Plan) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 175.00 676.15 Td (GRANT) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 210.93 676.15 Td ( NOTICE- RESTRICTED ST) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 338.29 676.15 Td (OCK ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 363.01 676.15 Td (A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 369.13 676.15 Td (W) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 378.02 676.15 Td (ARD) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 109.00 651.50 Td (P) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 114.11 651.50 Td (AR ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 131.94 651.50 Td (T) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 137.89 651.50 Td (echnology Corporation \(the "Company"\). hereby grants as of the Grant Date to the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 638.85 Td (Participant the number of restricted shares \(the "Restricted Stock"\) of the Company's common stock, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 626.20 Td (par value $0.02 \(the "Common Stock"\) specified below \(the "A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 352.23 626.20 Td (ward"\). ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 387.67 626.20 Td (The ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 406.92 626.20 Td (A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 413.85 626.20 Td (ward is granted pursuant ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 613.55 Td (to the P) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 106.60 613.55 Td (AR ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 124.43 613.55 Td (T) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 130.39 613.55 Td (echnology Corporation 2015 Equity Incentive Plan \(the "Plan"\) and is subject to the terms ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 600.90 Td (and conditions of this Grant Notice, the Restricted Stock ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 325.12 600.90 Td (A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 332.05 600.90 Td (ward ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 356.19 600.90 Td (Agreement attached to this Grant ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 588.25 Td (Notice as ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 RG /GS0 gs 0.54 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 117.68017578125 586.78369140625 m 170.54248046875 586.78369140625 l s q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 117.38 588.25 Td (Appendix ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 162.90 588.25 Td (A) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 170.24 588.25 Td ( \(the "A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 204.27 588.25 Td (ward ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 228.40 588.25 Td (Agreement"\), and the Plan \(each as amended from time to time\). ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 575.60 Td (The Plan is incorporated into and forms a part of this Grant Notice and the Option ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 436.91 575.60 Td (A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 443.85 575.60 Td (ward ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 467.98 575.60 Td (Agreement. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 562.95 Td (In the event of any conflict between the Grant Notice or the ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 338.51 562.95 Td (A) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 345.44 562.95 Td (ward ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 369.58 562.95 Td (Agreement on the one hand and the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 74.00 550.30 Td (Plan on the other hand, the terms of the Plan shall control.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 529.6 m 80.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 529.6 m 263.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 529.6 m 263.5 529.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 516.6 m 263.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 529.6 m 263.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 529.6 m 523.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 529.6 m 523.5 529.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 516.6 m 523.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 516.6 m 80.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 516.6 m 263.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 516.6 m 263.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 503.6 m 263.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 516.6 m 263.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 516.6 m 523.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 516.6 m 523.5 516.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 503.6 m 523.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 503.6 m 80.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 503.6 m 263.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 503.6 m 263.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 490.6 m 263.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 503.6 m 263.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 503.6 m 523.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 503.6 m 523.5 503.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 490.6 m 523.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 490.6 m 80.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 490.6 m 263.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 490.6 m 263.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 406.6 m 263.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 490.6 m 263.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 490.6 m 523.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 490.6 m 523.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 406.6 m 523.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 406.6 m 80.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 406.6 m 263.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 406.6 m 263.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 375.6 m 263.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 406.6 m 263.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 406.6 m 523.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 406.6 m 523.5 406.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 375.6 m 523.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 375.6 m 80.5 335.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 375.6 m 263.5 335.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 375.6 m 263.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 80.5 335.6 m 263.5 335.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 375.6 m 263.5 335.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 375.6 m 523.5 335.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 375.6 m 523.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 263.5 335.6 m 523.5 335.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 88.00 520.86 Td (Name of the Participant:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 520.86 Td (Donald H. Foley) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 88.00 507.86 Td (Grant Date:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 507.86 Td (March 20, 2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 88.00 494.86 Td (Number of shares of Restricted Stock:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 494.86 Td (3,671) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 88.00 481.86 Td (V) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 94.00 481.86 Td (esting Schedule:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 469.26 Td (The shares of Restricted Stock shall vest in accordance with the ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 457.86 Td (following schedule, subject to the Participant's continued ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 445.72 Td (employment or service with the Company or any of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 459.20 445.72 Td (its ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 471.15 445.72 Td (subsidiaries ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 433.71 Td (or af) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 287.58 433.71 Td (filiates through the applicable ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 396.88 433.71 Td (V) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 402.38 433.71 Td (esting Date:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 410.31 Td (100% vest on ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 322.75 410.31 Td (April 1) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 348.16 410.31 Td (1, 2018.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 88.00 397.86 Td (Change of Control \(as defined in the Plan\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 397.86 Td (As ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 283.39 397.86 Td (an ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 294.28 397.86 Td (exception ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 331.65 397.86 Td (to ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 341.04 397.86 Td (the ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 354.25 397.86 Td (V) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 359.75 397.86 Td (esting ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 383.64 397.86 Td (Schedule, ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 421.27 397.86 Td (as ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 431.16 397.86 Td (of ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 441.04 397.86 Td (the ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 454.43 397.86 Td (ef) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 461.26 397.86 Td (fective ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 488.13 397.86 Td (date ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 505.51 397.86 Td (ofa ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 388.86 Td (Change ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 300.68 388.86 Td (of ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 310.36 388.86 Td (Control ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 340.05 388.86 Td (all ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 351.24 388.86 Td (unvested ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 385.42 388.86 Td (shares ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 410.09 388.86 Td (of ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 419.78 388.86 Td (Restricted ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 458.45 388.86 Td (Stock ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 481.14 388.86 Td (as ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 490.83 388.86 Td (of ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 500.51 388.86 Td (such ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 271.00 379.86 Td (date ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 288.24 379.86 Td (shall ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 307.49 379.86 Td (vest.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 89.00 366.86 Td (Death:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 366.86 Td (As an exception to the ) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 354.56 366.86 Td (V) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 360.07 366.86 Td (esting Schedule, in the event the) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 357.86 Td (Participant's employment or service with the Company or any of its) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 348.86 Td (subsidiaries or af) Tj ET Q q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 333.32 348.86 Td (filiates is terminated due to the Participant's death,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0.10980392156862745 0.10980392156862745 0.10980392156862745 rg BT 272.00 339.86 Td (all unvested shares of Restricted Stock shall immediately vest.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL endstream endobj 67 0 obj <> endobj 68 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 540.05 68.00 176.96 cm /I19 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 69 0 obj <> endobj 70 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 548.65 68.00 168.37 cm /I20 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 71 0 obj <> endobj 72 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 548.90 68.00 168.10 cm /I21 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 73 0 obj <> endobj 74 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 562.30 68.00 154.74 cm /I22 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 75 0 obj <> endobj 76 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 556.10 68.00 160.95 cm /I23 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 77 0 obj <> endobj 78 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 562.25 68.00 154.76 cm /I24 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 79 0 obj <> endobj 80 0 obj <> stream /GS0 gs q 462.00 0 0 547.75 68.00 158.05 cm /I25 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 81 0 obj <> endobj 82 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 713.25 Td (EXHIBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.26 713.25 Td ( 31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.85 Td (I,Donald H. Foley) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.62 698.85 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 664.92 Td (1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 664.92 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.87 664.92 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.08 664.92 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.49 664.92 Td (echnology Corporation;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 614.92 Td (2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 614.92 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 604.92 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 594.92 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 556.92 Td (3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 556.92 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 546.92 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 536.92 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.62 536.92 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 498.92 Td (4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 498.92 Td (The registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 498.92 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.55 498.92 Td (ficer\(s\) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 488.92 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.32 488.92 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control over) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 478.92 Td (financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.93 478.92 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 440.92 Td (a.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 440.92 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 430.92 Td (be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 420.92 Td (its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 410.92 Td (period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 372.92 Td (b.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 372.92 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 362.92 Td (reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 352.92 Td (of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 342.92 Td (generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 304.92 Td (c.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 304.92 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.79 304.92 Td (fectiveness of the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.80 304.92 Td (s disclosure controls and procedures and presented in this) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 294.92 Td (report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.95 294.92 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 284.92 Td (the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 246.92 Td (d.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 246.92 Td (Disclosed in this report any change in the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.83 246.92 Td (s internal control over financial reporting that) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 236.92 Td (occurred during the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.34 236.92 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.17 236.92 Td (s fourth fiscal quarter in the case) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 226.92 Td (of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.58 226.92 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.00 226.92 Td (fect, the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 216.92 Td (registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.54 216.92 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 178.92 Td (5.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 178.92 Td (The registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 178.92 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.55 178.92 Td (ficer\(s\) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 168.92 Td (control over financial reporting, to the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.77 168.92 Td (s auditors and the audit committee of the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.82 168.92 Td (s board of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 158.92 Td (directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 120.92 Td (a.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 120.92 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 110.92 Td (financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.05 110.92 Td (fect the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.80 110.92 Td (s ability to record,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 100.92 Td (process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 83 0 obj <> endobj 84 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 696.07 Td (b.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 696.07 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 686.07 Td (role in the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.58 686.07 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352.5 629.5 m 490.5 629.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 634.07 Td (May 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 634.07 Td (/s/ Donald H. Foley) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 620.07 Td (Donald H. Foley) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 606.07 Td (Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.66 606.07 Td (ficer &) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 596.07 Td (President) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 582.07 Td (\(Principal Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.79 582.07 Td (ficer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 85 0 obj <> endobj 86 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 713.25 Td (EXHIBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.26 713.25 Td ( 31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 698.85 Td (I, Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.72 698.85 Td (A. Menar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.64 698.85 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 664.92 Td (1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 664.92 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.87 664.92 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.08 664.92 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.49 664.92 Td (echnology Corporation;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 614.92 Td (2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 614.92 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 604.92 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 594.92 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 556.92 Td (3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 556.92 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 546.92 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 536.92 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.62 536.92 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 498.92 Td (4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 498.92 Td (The registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 498.92 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.55 498.92 Td (ficer\(s\) and I are responsible for establishing and maintaining disclosure) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 488.92 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.32 488.92 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control over) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 478.92 Td (financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.93 478.92 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 440.92 Td (a.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 440.92 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 430.92 Td (be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the registrant, including) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 420.92 Td (its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularly during the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 410.92 Td (period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 372.92 Td (b.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 372.92 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 362.92 Td (reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding the reliability) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 352.92 Td (of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 342.92 Td (generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 304.92 Td (c.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 304.92 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.79 304.92 Td (fectiveness of the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.80 304.92 Td (s disclosure controls and procedures and presented in this) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 294.92 Td (report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.95 294.92 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of the end of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 284.92 Td (the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 246.92 Td (d.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 246.92 Td (Disclosed in this report any change in the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.83 246.92 Td (s internal control over financial reporting that) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 236.92 Td (occurred during the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.34 236.92 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.17 236.92 Td (s fourth fiscal quarter in the case) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 226.92 Td (of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.58 226.92 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.00 226.92 Td (fect, the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 216.92 Td (registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.54 216.92 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 178.92 Td (5.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 178.92 Td (The registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 178.92 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.55 178.92 Td (ficer\(s\) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 168.92 Td (control over financial reporting, to the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.77 168.92 Td (s auditors and the audit committee of the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.82 168.92 Td (s board of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.00 158.92 Td (directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.05 120.92 Td (a.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 120.92 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 110.92 Td (financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.05 110.92 Td (fect the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.80 110.92 Td (s ability to record,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 100.92 Td (process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 87 0 obj <> endobj 88 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.50 696.07 Td (b.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 696.07 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 686.07 Td (role in the registrant? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.58 686.07 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 629.5 m 515.5 629.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 634.07 Td (May 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 634.07 Td (/s/ Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.61 634.07 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 620.07 Td (Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.66 620.07 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 606.07 Td (Chief Financial and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.09 606.07 Td (Accounting Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.43 606.07 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 592.07 Td (\(Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.02 592.07 Td (ficer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 89 0 obj <> endobj 90 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 713.25 Td (EXHIBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.26 713.25 Td ( 32.1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.85 698.85 Td (Certification of Principal Executive Officer) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.80 684.45 Td (pursuant to Rule 13a-14\(b\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.02 684.45 Td (Act of 1934, as amended,) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.60 670.05 Td (and 18 U.S.C. Section 1350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 655.65 Td (In connection with the Quarterly Report of P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.20 655.65 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.41 655.65 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.82 655.65 Td (echnology Corporation \(the Company\) on Form 10-Q ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 641.25 Td (for the period ended March 31, 2018, as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof \(the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.85 Td (Report\), I,Donald H. Foley) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.04 626.85 Td (, Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.61 626.85 Td (ficer and President of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.87 626.85 Td (, certify) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.31 626.85 Td (, pursuant to 18 U.S.C. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 612.45 Td (?1350, that, to my knowledge:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.55 578.52 Td (\(i\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 578.52 Td (The Report fully complies with the requirements of Section 13\(a\) or 15\(d\), as applicable, of the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 568.52 Td (Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.31 568.52 Td (Act of 1934, as amended; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.75 518.52 Td (\(ii\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 518.52 Td (The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 508.52 Td (condition and results of operations of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.59 508.52 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 423.95 m 302.5 423.95 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 456.52 Td (May 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 428.52 Td (/s/ Donald H. Foley) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 414.52 Td (Donald H. Foley) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 400.52 Td (Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.66 400.52 Td (ficer & President) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 386.52 Td (\(Principal Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.79 386.52 Td (ficer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 91 0 obj <> endobj 92 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 713.25 Td (EXHIBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.26 713.25 Td ( 32.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.70 698.85 Td (Certification of Principal Financial Officer) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.80 684.45 Td (pursuant to Rule 13a-14\(b\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.02 684.45 Td (Act of 1934, as amended,) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.60 670.05 Td (and 18 U.S.C. Section 1350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 655.65 Td (In connection with the Quarterly Report of P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.20 655.65 Td (AR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.41 655.65 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.82 655.65 Td (echnology Corporation \(the Company\) on Form 10-Q ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 641.25 Td (for the period ended March 31, 2018, as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof \(the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 626.85 Td (Report\), I, Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.14 626.85 Td (A. Menar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.06 626.85 Td (, Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.86 626.85 Td (ficer of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.46 626.85 Td (, certify) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.90 626.85 Td (, pursuant to 18 U.S.C. ?1350, that, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 612.45 Td (my knowledge:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.55 578.52 Td (\(i\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 578.52 Td (The Report fully complies with the requirements of Section 13\(a\) or 15\(d\), as applicable, of the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 568.52 Td (Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.31 568.52 Td (Act of 1934, as amended; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.75 518.52 Td (\(ii\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 518.52 Td (The information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.00 508.52 Td (condition and results of operations of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.59 508.52 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 423.95 m 302.5 423.95 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 456.52 Td (May 10, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 428.52 Td (/s/ Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.61 428.52 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 414.52 Td (Bryan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.66 414.52 Td (A. Menar) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 400.52 Td (Chief Financial and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.09 400.52 Td (Accounting Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.43 400.52 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 386.52 Td (\(Principal Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.02 386.52 Td (ficer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 93 0 obj <> /View <>>>>> endobj 94 0 obj <> /View <>>>>> endobj 95 0 obj <> endobj 96 0 obj <> stream xy\E?~nM{{wޑ?d??2? HaG?PPA!"???b???h??TLy??uk?uΩo?H""??W?~.Xv?&rm 2\jMgwm'Cڴzl?ycǏ\ rBj?x?\DsV@?{twocmC{Iwl???1zh?1m!t-\q3D?.:yz'Wp[_F=??E"Ǣ?|K&_~?!??wn-az3¦h??V,?2bOo_eSFLlk}Fg[F>|??)EO?ii-ž%7??y??sO$p?oHn3?i@֫X?|?%?-6m5x<|'lC s~?d? r5?]ifx?9ZBT 中国少妇被黑人xxxxx,男人的天堂av,国产oo后高中生在线视频,娇喘高潮教室h
怡红院aⅴ国产一区二区 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 丰满少妇A片免费观看 国产成人无码a片直播软件 我终于尝到了母爱的滋味作文 满春阁精品a∨在线观看 天天综合色天天综合色h JULIA无码人妻中文字幕在线 亚洲AV日韩AV天堂久久 美女露着奶头光胸光屁屁动态图 放荡人妇人妻200篇 女生下面瘙痒是什么原因呢 天龙影视 日产中文字乱码卡一卡二 娇喘高潮教室h JULIA无码人妻中文字幕在线 都市激情 在线 亚洲 国产 国产无套粉嫩白浆在线观看 激情视频 天天爽夜夜爽夜夜爽 泑女网址WWW呦女 无码一区二区三区中文字幕 欧美精品18videosex性欧 成人免费AV片在线观看 2012中文在线观看免费高清 菠萝蜜视频在线播放观看免费 亚洲国产成AV人天堂无码 老公要我 激情视频 日韩av高清无码 打扑克的男女 亚洲国产欧洲综合997久久 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 日韩激情电影一区二区在线 男女一边摸一边做羞羞视频 免费一区二区无码东京热 久久亚洲国产精品五月天婷 亚洲大尺度无码无码专线区 1399视频免费观看在线观看 磁力蜘蛛 郑州轻工业大学 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 国产农村妇女野外牲交视频 老鸭窝在线视频 国产av国片精品jk制服丝袜 欧美丰满熟妇XXXX& 男女吻摸下面一进一出视频 暖暖的免费观看视频日本 nba直播免费高清在线观看 天龙影视 jizzjizzjizz亚洲熟妇 高清 免费人成网站在线观看欧美 花椒直播 久久为功 2012中文在线观看免费高清 两个女人 男阳茎进女阳道全过程男在线观看 理论片在线观看 久久国产精品香蕉成人app 亚洲中文字幕无码日韩 国产欧美日韩va另类在线播放 周淑怡 日本无码欧美激情视频二区 国产 色戒完整版 另类图区 扒开未发育的小泬视频 国产成A人片在线观看视频下载 淫 国产网红主播精品一区 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 无码福利写真片视频在线播放 美女直播网站在线观看免费 艳妇乳肉豪妇荡乳后续潘金莲 最刺激的交换夫妇中文字幕 国产精品无码亚洲字幕资不卡 女性模具 老鸭窝在线视频 珍贵张柏芝下毛37张 少妇人妻雪白丰满的肉体视频 2018天天躁夜夜躁狠狠躁 日日噜噜夜夜狠狠视频无码日韩 快乐的保姆 成 人 黄 片免费观看 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 日韩激情电影一区二区在线 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 一个人在线视频免费观看www 羞羞 无码色偷偷亚洲国内自拍 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 少女潘金莲 两个女人 黑人上司与人妻激烈中文字幕 国产伦子系列沙发午睡 r级无码福利电影在线观看 乌克兰鲜嫩xxxx高清 大桥久未无码吹潮在线观看 试看120秒很黄很爽动态图 女女百合av大片在线观看免费 chinesemature老熟妇高潮 男人的天堂av japonensisfes中国vedao软件 合欢椅怎么使用 国产oo后高中生在线视频 av无码在线 3d调教済み変态jk扩张调教し chinesemature老熟妇高潮 成年男性泄欲网站 av在线 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 老太bbwwbbww高潮 日本ZOOZ人禽交XXXX 激情人妻另类人妻伦 国内精品国产三级国产AV 战雪恋 嫖农村40的妇女舒服正在播放 极品熟妇大蝴蝶20P 国产亚洲av片在线观看18女人 20女人牲交片20分钟 亚洲第一无码av播放器下载 无敌在线观看免费完整版高清 亚洲熟女精品中文字幕 你懂的网址 一个朋友的妈妈 战雪恋 聊斋 日产一二三四五六七乱码区 快乐的保姆 亚洲人成未满十八禁网站 男生发起情来有多可怕 边摸边吃奶边做边爱视频 啊到底了 须臾 郑州轻工业大学 羞羞 绅士漫画 韩国精品一区二区三区四区 极品熟妇大蝴蝶20P 人妻中文字幕在线网站 性高朝久久久久久久3小时 嫖农村40的妇女舒服正在播放 床吻戏 飘花电影网 越看越湿的啪啪的小说免费 天天夜碰日日摸日日澡 色天使色妺姝在线视频 掌中之物谁叫你这么紧 亚洲国产成AV人天堂无码 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 久久国产乱子伦精品免费另类 少妇人妻雪白丰满的肉体视频 秋霞电影网院午夜理论片免费看 国产妓女牲交a毛片 四房播 XXXX18美国1819老师 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 年轻的妺妺a片 精品少妇人妻AV免费久久久 做错作业就顶你一下 久久精品国产精品青草app 中国少妇被黑人xxxxx 老头扒开粉缝亲我下面 少女潘金莲 我终于尝到了母爱的滋味作文 JZZIJZZIJ日本成熟少妇 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 亚洲av无码片在线播放 天天综合色天天综合色h 嘿咻嘿咻男女免费专区 日本成本人片免费高清 XXXX18美国1819老师 让我看看你的小白兔长大了吗 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 日本三级韩国三级香港三级a级 战雪恋 天天夜碰日日摸日日澡 成人免费AV片在线观看 青草社区 18禁黄无遮挡网站免费 丰满女子BBWBBWPICS 厨房里抱着岳丰满大屁股 少妇张梅交换系列小说 sao虎视频最新网站入口 国产伦子系列沙发午睡 一个人看的www高清免费视频 z0zozo女人另类zoz0 公息肉欲秀婷a片高清视频 狠狠精品久久久无码中文字幕 理论片在线观看 国产区图片区小说区亚洲区 国产肉体xxxx裸体137大胆 磁力蜘蛛 zoofilia杂交videos新另类 泑女网址WWW呦女 男女吻摸下面一进一出视频 午夜av 男生发起情来有多可怕 精品国产一区二区三区香蕉 杨思敏1一5集国语版在线看bd 中文无码VR最新无码AV专区 我在修仙界长生不死 久久婷婷成人综合色 樱花草在线播放免费 人妻av无码系列一区二区三区 国产av 国产网红主播精品一区 嘿妖道 娇妻被壮汉肉到高潮 娇妻在别人胯下呻呤共8章 久久久久人妻精品区一 国产区图片区小说区亚洲区 杨思敏1一5集国语版在线看bd 俄乌战争最新进展 三人成瘾 午夜男女爽爽影院免费视频在线观看 亚洲av无码片在线播放 美女翘臀强行进去太爽了 申通快递查询单号 久久免费看黄a级毛片 天天夜碰日日摸日日澡 凸输偷窥XXXX间谍自由 乱人伦中文视频在线观看无码 97高清国语自产拍 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 大学生酒店呻吟在线观看 中文字幕韩国三级理论 李宗瑞 日本疯狂爆乳XXXX 免费人成在线观看网站品善网 中国小帅男男 gay xnxx 无翼乌全彩爆乳口工动漫 漂亮人妻去按摩被按中出 人妻办公室被强奷 极品熟妇大蝴蝶20P 粗大挺进朋友的未婚妻 亚洲熟女精品中文字幕 粗大挺进朋友的未婚妻 中文字幕一区二区人妻 乌克兰大白屁股xxxxx 男生的包包好大 调教我的妺妺高h 亚洲性视频 A4YY午夜无码私人毛片 nba直播免费高清在线观看 被男狂揉吃奶胸60分钟视频 又色又爽又黄的免费网站 俄乌战争最新进展 激情人妻另类人妻伦 公息肉欲秀婷a片高清视频 古代深山公憩高h 18禁黄无遮挡网站免费 无遮挡免费高清羞羞视频 中国vpswindows厕所 国产华人av导航 又污又黄又无遮挡的网站国产 成 人 黄 片免费观看 中国护士XXXXHD少妇 又色又爽又黄的免费网站 男生发起情来有多可怕 床吻戏 chinese裸体男模野外gay 无码色偷偷亚洲国内自拍 爱情岛论坛永久入口首页 女医生 大乳大屁股VIDEOS 作爱激烈叫床视频大尺度 欧洲美女与动性zozozo 国产 小屁孩和成年女人啪啪 最近免费韩国电影HD 亚洲AV无码有乱码在线观看 久青草无码视频在线播放 人妻丰满熟妞AV无码区 欧美另类与牲交zozozo 中国vpswindows厕所 美女直播网站在线观看免费 波多野结衣中文 无遮挡免费高清羞羞视频 爱情岛论坛永久入口首页 忘忧草社区在线www网 都市激情 在线 亚洲 国产 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 大桥久未无码吹潮在线观看 成在人线av无码免费高潮水老板 污污汅18禁网站在线永久免费观看 杨幂一天三次 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 成 人 黄 片免费观看 乌克兰鲜嫩xxxx高清 国产精品民宅偷窥盗摄 小12萝8禁在线喷水观看 19岁rapper潮水偷轨仙踪林老狼 JZZIJZZIJ日本成熟少妇 又污又黄又无遮挡的网站国产 h肉动漫无码无修6080动漫网 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 女医生 二十四小时日本www免费 亚洲av无码片在线播放 国产av 亚洲欧洲av一区二区久久 zoofilia杂交videos新另类 亚洲第一无码av播放器下载 最刺激的交换夫妇中文字幕 亚洲日韩成人欧美av 俄乌战争最新进展 美国zoom动物 最新a片 男人桶爽女人30分钟视频 亚洲AV综合AV一区二区三区 欧美另类与牲交zozozo 公息肉欲秀婷a片高清视频 青草社区 男女啪啪 人妻 校园 偷拍 都市 在线 天堂WWW中文在线 小屁孩和成年女人啪啪 日本无码欧美激情视频二区 亚洲成av人片在线观看无下载 山沟夜晚炕上的呻吟肉版小说 bbw 大全 乌克兰鲜嫩xxxx高清 男人j放进女人p全黄在线 厨房里抱着岳丰满大屁股 久久精品亚洲精品无码白云tv 疯狂的欧美乱大交 乌克兰大白屁股xxxxx 高h浪荡h人妻绿帽 中文字幕久久波多野结衣av 青草社区 成人免费AV片在线观看 两个人高清视频免费观看WWW 韩国18禁啪啪无遮挡免费 中文字幕久久波多野结衣av 午夜成人1000部免费视频 公息肉欲秀婷a片高清视频 男人j放进女人p全黄在线 成人十八禁午夜福利视频网站 无码色偷偷亚洲国内自拍 天堂网www天堂在线中文 国产超碰人人爽人人做人人添 啊到底了 特黄的乡下仑乱小说 免费久久97精品国产自在现线 全黄h全肉细节文玩雏女 被室友玩坏了(h) 亚洲性视频 无码福利写真片视频在线播放 3d动漫无码av禁在线无码 日本japanese醉酒人妻 色天使色偷偷色噜噜噜先锋 无码福利写真片视频在线播放 少妇无码AV无码专区线Y 亚洲色熟女图激情另类图区 娇妻被壮汉肉到高潮 久久99国产综合精合精品 久久免费看黄a级毛片 丰满熟妇人妻中文字幕 日本ZOOZ人禽交XXXX 亚洲中文字幕无码日韩 无码一区二区三区中文字幕 啪啪玩小处雏女毛免费 gay男同gv网站播放免费 亚洲av无码片在线播放 把老师的批日出水了视频 亚洲日韩成人欧美av 欧美乱子伦XXXX在线观看 纯肉高h啪动漫 国产华人av导航 少妇下面被精子填满视频 天天爽夜夜爽夜夜爽 人妻三级日本三级日本三级极 蜜臂无码av在线 中文字幕无码一线二线三线 国产亚洲欧美日韩一区电影 兄弟r车 欧美另类与牲交zozozo 男女一边摸一边做羞羞视频 成在人线av无码免费高潮水老板 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 曰本女人牲交免费视频 hd xxxx tube movieskatrena 亚洲中文字幕无码日韩 无码av在线观看一区二区三区 国产 欧美人与动牲交xxxxbbbb 日本无吗无卡v免费清高清 玉蒲团夜宵魂免费观看 午夜羞羞影院男女爽爽爽 激情无码人妻又粗又大 三人成瘾 国产无套粉嫩白浆在线观看 jizzyou中国少妇高潮 乌克兰大白屁股xxxxx 丰满少妇被猛烈进入流水 狠狠色丁香婷婷综合尤物 韩国三级bd高清在线观看 精品无码三级在线观看视频 人妻三级日本三级日本三级极 拉婆婆下水和大黑狗 久久精品亚洲精品无码白云tv 中国人寿寿险app下载安装 另类 专区 欧美 制服丝袜 古装A级野外爱做片视频 久久久久有精品国产麻豆 都市激情 在线 亚洲 国产 男人j放进女人p全黄在线 69日本XXXXXXXXX19 日韩午夜理论片 中文字幕 久久精品无码一区二区三区 日本XXXX丰满超清HD 午夜福利视频 bt天堂在线www 特黄的乡下仑乱小说 html 乱人伦中文视频在线观看无码 9420高清免费观看在线视频 都市激情 在线 亚洲 国产 免费现黄频在线观看国产 成在线人午夜剧场免费无码 郑州轻工业大学 欧美牲交XXXXX视 山沟夜晚炕上的呻吟肉版小说 日韩电影久久久被窝网 女人自熨全过程视频免费 天堂在线最新版在线 袖珍幻女BBWXXXX 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 调教我的妺妺高h 亚洲中文无码人a∨在线导航 月经推迟几天能测出怀孕 亚洲AV综合AV一区二区三区 少妇下面被精子填满视频 小泽玛丽无码视频一区 高中生裸男洗澡gay视频网站 娇妻丁字裤公交车被在线观看 亚洲午夜福利在线观看 人妻AⅤ中文字幕无码 男人扒开添女人下部免费视频 无码任你躁久久久久久 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 性欧美乱妇COME 精品BRAZZERS欧美教师 天天夜碰日日摸日日澡 女邻居的大乳中文字幕 一个人在线视频免费观看www 欧美人妻一区二区三区 拉婆婆下水和大黑狗 太快了真的太快了 性高朝久久久久久久3小时 李老汉吃嫩草开花苞小雪 国产av国片精品jk制服丝袜 juliaann女医生在办公室 久久综合九色综合欧美婷婷 国产欧美国产综合每日更新 美女翘臀强行进去太爽了 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 男女啪啪 久久亚洲国产精品五月天婷 三级无码在钱AV无码在钱 粗大挺进朋友的未婚妻 亚洲av极品无码专区亚洲av 李老汉吃嫩草开花苞小雪 男生发起情来有多可怕 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 古代深山公憩高h 3d动漫无码av禁在线无码 欧美一卡2卡三卡4卡 乱码 毛茸茸的撤尿正面bbw 乡村野花香 成绩差成为全班的玩具 欧洲人与动牲交α欧美精品 小12萝8禁在线喷水观看 污污汅18禁网站在线永久免费观看 琪琪777午夜理论片在线观看播放 青梅竹马是消防员 chinese猛男自慰gay网站 男人J桶进女人P无遮挡免费的 性欧美乱妇COME 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 欧美体内SHE精视频 日本人又黄又爽又色的视频 男人j进女人下面好紧动态图 天天摸日日摸爽爽狠狠97超碰 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 日本XXXX丰满超清HD 年轻的妺妺a片 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 理论片在线观看 双性受爽到不停的喷水bl 女性模具 19岁rapper潮水偷轨仙踪林老狼 国产网红主播精品一区 又粗又大又黄又硬又爽免费看 h动漫在线 FREEXX性黑人大战欧美视频 强行从后面挺进人妻 好男人在线社区www在线影院 一卡二卡≡卡四卡高清日韩 作爱激烈叫床视频大尺度 全黄h全肉细节文玩雏女 最刺激的乱惀小说目录 青梅竹马是消防员 大桥久未无码吹潮在线观看 男人扒开女人腿桶到爽动态图 免费国产A国产片高清网站 别揉我奶头嗯~啊~的视频网站 国产三级精品三级在线专区1 国产黄色视频 日韩精品无码免费专区网站 男生的包包好大 田间欢 31省市新增疫情最新消息 国产亚洲成av人片在线观看 俄乌战争最新进展 全黄h全肉细节文玩雏女 娇妻被壮汉肉到高潮 乡村野花香 少妇大叫太大太爽受不了 邪恶集acg★邪恶帝邪恶集 chinese猛男自慰gay网站 小12萝8禁在线喷水观看 动物交配 亚洲色熟女图激情另类图区 亚洲精品不卡无码福利在线观看 便秘严重怎么办怎样做能快速排便 善良的妺妺hd高清中文 无码福利写真片视频在线播放 是心跳说谎 国内精品国产三级国产AV 深空彼岸辰东最新 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 扒开未发育的小泬视频 gay男同gv网站播放免费 久久99国产综合精合精品 欧美人精品XO 女女百合av大片在线观看免费 女性模具 日本无码欧美激情视频二区 御书屋 日本少妇被黑人猛cao 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 纯肉高h啪动漫 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 两个人高清视频免费观看WWW 两个人的视频WWW免费 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 中文在线天堂网WWW 被室友玩坏了(h) 五级黄高潮片90分钟视频 欧美乱子伦XXXX在线观看 亚洲精品国产高清在线观看 一本无码人妻在中文字幕免费 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 乌克兰18极品xx00喷水 强奷小箩莉h文合集 日本精品一区二区三区不卡 少妇人妻雪白丰满的肉体视频 人妻av无码系列一区二区三区 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 又污又黄又无遮挡的网站国产 YOUJIZZ丰满熟妇中国 少妇高潮水多太爽了动态图 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 色戒在线观看 我和亲妺在浴室作爱h伦 国产精品午夜剧场免费观看 24小时免费更新在线视频 办公室激情娇喘嗯啊np 天堂俺去俺来也www色官网 可脱身服全去掉的三国游戏下载 大学生酒店呻吟在线观看 日本在线观看 性活动 2018天天躁夜夜躁狠狠躁 国产农村妇女野外牲交视频 国产精品99精品一区二区三区 欧美人与动人物牲交免费观看 欧洲人与动牲交α欧美精品 漂亮人妻去按摩被按中出 性迷宫 韩国无码无遮挡在线观看 另类 专区 欧美 制服丝袜 精品少妇人妻AV免费久久久 不小心进了岳坶的身体a片 都市激情 在线 亚洲 国产 成在线人午夜剧场免费无码 绅士漫画 日本真实娇小xxxx 污污汅18禁网站在线永久免费观看 好硬好湿好爽再深一点动态图视频 上司丰满人妻被强行入侵 男女吻摸下面一进一出视频 女人自熨全过程视频免费 女人与公拘交酡ZOZO 善良的妺妺hd高清中文 亚洲中文无码人a∨在线导航 亚洲av无码专区在线厂 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 美国大片 女人自熨全过程视频免费 策驰影院 少妇的滋味完整版 极品人妻系列人妻30p 久久精品国产一区二区电影 两根粗大同时挤进来 双龙 日本精品一区二区三区不卡 jizzjizz國产免费a片 鲁丝片一区二区三区免费 我和公gong在厨房a片 放荡人妻全记录1一19 第一次玩跳d感觉怎么样 丰满少妇A片免费观看 国产肉体xxxx裸体137大胆 国产福利日本一区二区三区 宝贝乖张开腿我让你舒舒服服 r级无码福利电影在线观看 国产华人av导航 嫖农村40的妇女舒服正在播放 久久精品国产网红主播 便秘严重怎么办怎样做能快速排便 中文字幕无码一线二线三线 国产伦子系列沙发午睡 禁忌:禁止的爱 青梅竹马是消防员 蜜臀免费av 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 亚洲成av人片在线观看无下载 暖暖的免费观看视频日本 快乐的保姆 中文字幕人成无码人妻 黑人巨茎大战俄罗斯美女 越看越湿的啪啪的小说免费 特殊重囗味sm在线观看无码 天堂WWW中文在线 乌克兰大白屁股xxxxx 公息肉欲秀婷a片高清视频 策驰影院 sao虎视频最新网站入口 女女百合av大片在线观看免费 gogo大胆欧美人体艺杧图片 古装A级野外爱做片视频 国产做无码视频在线观看浪潮 JULIA无码人妻中文字幕在线 久久精品无码专区免费东京热 人妻AⅤ中文字幕无码 末成年女av片一区二区 女人自熨全过程视频免费 边摸边吃奶边做边爱视频 人妻中文字幕在线网站 燮 欧美体内SHE精视频 太荒吞天诀最新全文 免费久久97精品国产自在现线 h肉动漫无码无修6080动漫网 xxx. 国产成人精品久久综合 久久久亚洲精品无码 国产欧美日韩va另类在线播放 国产av国片精品jk制服丝袜 又污又黄又无遮挡的网站国产 二十四小时日本www免费 久久精品国产网红主播 嘿咻嘿咻男女免费专区 开会时老板不让穿内裤随时做 双性受爽到不停的喷水bl 国产 樱花草在线播放免费 亚洲中文字幕无码日韩 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av bt天堂在线www 人妻丰满熟妞AV无码区 天天天欲色欲色www免费 都市激情 在线 亚洲 国产 久久在精品线影院精品国产 免费久久97精品国产自在现线 男女啪啪 李老汉吃嫩草开花苞小雪 母亲韩国电影在线观看完整 男阳茎进女阳道全过程男在线观看 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 越看越湿的啪啪的小说免费 69日本XXXXXXXXX19 i8少爷ktv被gay口吃视频 深夜福利备好纸巾18禁止 入禽太深全文无删减版网盘 女的把腿张开男的猛戳出浆 放荡人妻全记录1一19 经典老熟女ASS 成年男性泄欲网站 人妻av无码系列一区二区三区 黑人巨茎大战俄罗斯美女 极品熟妇大蝴蝶20P 男女吻摸下面一进一出视频 我和公gong在厨房a片 黄色网站在线 抽搐 受不了了 喷水 精品无码三级在线观看视频 i8少爷ktv被gay口吃视频 国产华人av导航 无翼乌全彩爆乳口工动漫 放荡人妻全记录1一19 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 美女视频黄a视频全免费网站 熟女hdxxxx老少配 成人免费AV片在线观看 精品一区二区三区在线视频 乌克兰鲜嫩xxxx高清 男人的天堂av 免费看毛片 日韩av高清无码 第一次玩跳d感觉怎么样 亚洲国产欧洲综合997久久 公交车猛烈进出婷婷2 无码任你躁久久久久久 全免费A级毛片免费看 中文无码VR最新无码AV专区 很黄很暴力的啪啪过程 鲁丝片一区二区三区免费 阿娇与冠希13分钟无删减视频 战双帕弥什官网 不忠电影在线观看免费完整观看 YOUJIZZ丰满熟妇中国 久久婷婷成人综合色 亚洲无码在线 一个人看的www高清免费视频 欧洲女同同性VIDEOS自慰 丰满少妇A片免费观看 bt天堂在线www a无码国产激情视频 张柏芝性bbbbbxxxxx 中文在线天堂网WWW 美女直播网站在线观看免费 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 性瘾者 久久精品亚洲精品无码白云tv 两个人的视频WWW免费 凸输偷窥XXXX间谍自由 av网址 很黄很暴力的啪啪过程 人妻 中出 无码 中文字幕 美女翘臀强行进去太爽了 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 淫 亚洲色熟女图激情另类图区 少爷屁股卡在墙上被侍卫调教 黑人巨茎大战俄罗斯美女 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av mm131美女做爽爽爱视频 手挤母乳喂养视频 蜜臀免费av av网址 强行从后面挺进人妻 我在修仙界长生不死 全免费A级毛片免费看 最刺激的交换夫妇中文字幕 母亲韩国电影在线观看完整 中国人寿寿险app下载安装 阿娇张开两腿实干13分钟视频 春日 日本japanese丰满少妇 男人j放进女人p全黄在线 校长用春药玩老师雅菲 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 娇喘高潮教室h 国产欧美日韩va另类在线播放 国产超碰人人爽人人做人人添 不小心进了岳坶的身体a片 日本50岁丰满熟妇XXXX 激情视频 久久精品国产亚洲av忘忧草 亚洲中文字幕无码久久2021 好男人在线社区www在线影院 天堂网www天堂在线中文 污污汅18禁网站在线永久免费观看 亚洲日韩成人欧美av 又大又粗弄得我出好多水 爸爸给儿子看自己的 狠狠色丁香婷婷综合尤物 久久免费看黄a级毛片 欧洲美女与动性zozozo 黄色网站在线 国产av 天天夜摸夜夜添夜夜无码 老老熟妇xxxxhd 理论片在线观看 3d调教済み変态jk扩张调教し 三级无码在钱AV无码在钱 中文字幕人成无码人妻 乌克兰鲜嫩xxxx高清 男人的天堂av 欧美怡红院免费全部视频 性饥渴的麻麻乱小说 精品一区二区三区无码免费视频 免费av在线 9420高清免费观看在线视频 让少妇高潮无乱码高清在线观看 韩国精品福利一区二区三区 69日本XXXXXXXXX19 最近免费韩国电影HD 欧美另类与牲交zozozo 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 女性hpv最明显的征兆 啪啪玩小处雏女毛免费 经典老熟女ASS 月经推迟几天能测出怀孕 美女网站色 国产农村妇女野外牲交视频 精品国产污污免费网站入口 我在修仙界长生不死 久青草无码视频在线播放 天天天欲色欲色www免费 男人j放进女人p全黄在线 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 少妇张梅交换系列小说 激情无码人妻又粗又大 肉欲啪啪无码人妻免费 忘忧草社区www 攵女h上下耸动 无码任你躁久久久久久 另类 专区 欧美 制服丝袜 亚洲国产成AV人天堂无码 老师你下面太紧了拔不出来 av在线观看 男女啪啪 久久为功 金锋关晓柔小说寒门枭士 久久99国产综合精合精品 琪琪电影院 中文在线天堂网WWW 日本ZOOZ人禽交XXXX 珍贵张柏芝下毛37张 秋霞电影网院午夜理论片免费看 太快了真的太快了 被室友玩坏了(h) 特黄的乡下仑乱小说 国产无套粉嫩白浆在线观看 亚洲中文无码人a∨在线导航 娇喘高潮教室h 少妇张梅交换系列小说 h肉动漫无码无修6080动漫网 亚洲中文久久久久久精品国产 mm131美女做爽爽爱视频 老师你下面太紧了拔不出来 亚洲中文字幕无码第一区 97国语精品自产拍在线观看一 另类 专区 欧美 制服丝袜 女女百合av大片在线观看免费 美女视频黄a视频全免费网站 磁力蜘蛛 别揉我奶头嗯~啊~的视频网站 满春阁精品a∨在线观看 爱情岛论坛永久入口首页 人妻办公室被强奷 特黄的乡下仑乱小说 性做久久久久久久久 印度人又粗又长硬配种 老太bbwwbbww高潮 亚洲人成未满十八禁网站 第一次玩跳d感觉怎么样 男人J桶进女人P无遮挡免费的 公交车猛烈进出婷婷2 另类 专区 欧美 制服丝袜 亚洲中文无码永久在线电影 手机看片AV无码永久免费 少爷屁股卡在墙上被侍卫调教 大桥久未无码吹潮在线观看 一本色道久久综合一 人妻AⅤ中文字幕无码 排列三跨度走势图 娇喘高潮教室h zoofilia杂交videos新另类 亚洲中文字幕无码久久2021 97高清国语自产拍 岳的又肥又大又紧水有多视频 久久精品无码一区二区三区 国产成人无码a片直播软件 国产肉体xxxx裸体137大胆 日产一二三四五六七乱码区 聊斋 什么姿势男人精出来的快 日本japanese醉酒人妻 免费一区二区无码东京热 成在线人午夜剧场免费无码 一本色道久久综合一 五级黄高潮片90分钟视频 丰满女子BBWBBWPICS 琪琪电影院 乌克兰鲜嫩xxxx高清 黑人上司与人妻激烈中文字幕 丰满少妇A片免费观看 日本疯狂爆乳XXXX 无翼乌全彩爆乳口工动漫 老妇肥熟凸凹丰满刺激 高中生裸男洗澡gay视频网站 一个人在线视频免费观看www 成 人 黄 片免费观看 亚洲AV无码一区二区三区在线 女性模具 都市激情 在线 亚洲 国产 我赌输了被要求做一星期的作文 郑州轻工业大学 国产网红主播精品一区 久青草无码视频在线播放 亚洲人成未满十八禁网站 青梅竹马是消防员 无遮挡免费高清羞羞视频 日本又色又爽又黄的三级视频 gogo大胆欧美人体艺杧图片 美女露着奶头光胸光屁屁动态图 精品BRAZZERS欧美教师 高中生裸男洗澡gay视频网站 把胸罩扒了狂揉视频免费 漂亮人妻去按摩被按中出 校长用春药玩老师雅菲 极品人妻系列人妻30p 嗯…啊 摸 湿 内裤 漫画和视频 少爷屁股卡在墙上被侍卫调教 亚洲AV综合AV一区二区三区 出轨呻吟揉弄h 强行从后面挺进人妻 色天使色偷偷色噜噜噜先锋 灯一关腰一挺你就是赵丽颖 陪读妇乱子伦小说长篇 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 sao虎视频最新网站入口 亚洲精品不卡无码福利在线观看 所见 亚洲av极品无码专区亚洲av 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 么公里的太大了 午夜福利视频 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 五月婷婷久久 两个人高清视频免费观看WWW 末成年女av片一区二区 少女潘金莲 成在线人午夜剧场免费无码 被室友玩坏了(h) 李老汉吃嫩草开花苞小雪 男人扒开女人腿桶到爽动态图 人妻av无码系列一区二区三区 是心跳说谎 亚洲永久网址在线观看 XXXX18美国1819老师 张雨绮被揉到高潮下不了床 便秘严重怎么办怎样做能快速排便 av网址 美国zoom动物 婷婷五月综合缴情在线视频 男人j放进女人p全黄在线 bbw 大全 亚洲中文无码人a∨在线导航 阿娇与冠希13分钟无删减视频 排列三走势图带连线 张雨绮被揉到高潮下不了床 国产农村妇女野外牲交视频 国产华人av导航 欧洲女同同性VIDEOS自慰 乌克兰少妇videos高潮 老头扒开粉缝亲我下面 深夜福利备好纸巾18禁止 午夜男女爽爽影院免费视频在线观看 女医生 高中生裸男洗澡gay视频网站 少妇无码太爽了不卡在线视频 乱人伦中文视频在线观看无码 国产av 少妇夜夜爽夜夜春夜夜高潮 欧美黄色 XXXX18美国1819老师 高清粉嫩无套内谢国语播放 欧美精品18videosex性欧 我和公gong在厨房a片 又色又爽又黄的免费网站 国产成A人片在线观看视频下载 国产亚洲av片在线观看18女人 欧美人妻一区二区三区 中文无码VR最新无码AV专区 用力…深点灬用力在线视频 大肚孕妇 两个人的视频WWW免费 乱人伦中文视频在线观看无码 欧美人与动牲交xxxxbbbb 最新a片 扛起美妇雪白双腿进入小说 爸爸给儿子看自己的 人妻办公室被强奷 拉婆婆下水和大黑狗 放荡老师张开双腿任我玩 亚洲午夜久久久影院伊人 男人J桶进女人P无遮挡免费的 全黄h全肉细节文玩雏女 古装A级野外爱做片视频 公交车猛烈进出婷婷2 18禁黄无遮挡网站免费 花椒直播 校长用春药玩老师雅菲 天天夜摸夜夜添夜夜无码 成在线人午夜剧场免费无码 四虎影库 JULIA无码人妻中文字幕在线 日本口工绅士全彩肉全彩 亚洲无码在线 很黄很暴力的啪啪过程 暖暖的免费观看视频日本 国产做无码视频在线观看浪潮 很黄很暴力的啪啪过程 女性模具 精品一区二区三区在线视频 我和公gong在厨房a片 乌克兰大白屁股xxxxx 亚洲AV综合AV一区二区三区 我在修仙界长生不死 日本成本人片免费高清 免费人成网站在线观看欧美 视频一区二区无码制服师生 国产麻豆一精品一AV一免费 美国大片 精品一区二区三区无码免费视频 动物交配 都市激情 在线 亚洲 国产 让少妇高潮无乱码高清在线观看 亚洲永久网址在线观看 亚洲av无码片在线播放 荡乳尤物h 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 小屁孩和成年女人啪啪 乡村野花香 老公要我 XXXX18美国1819老师 精品国产三级a在线观看 国产亚洲欧美日韩一区电影 两个女人 韩国无码无遮挡在线观看 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 边摸边吃奶边做边爱视频 色戒完整版 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 策驰影院 精品少妇人妻AV免费久久久 男人j进女人下面好紧动态图 小柔的羞辱日记1一15 高清粉嫩无套内谢国语播放 日本无码 漂亮人妻洗澡被公强bd 韩国三级bd高清在线观看 女医生 被男狂揉吃奶胸60分钟视频 让我看看你的小白兔长大了吗 韩乔夜北忱免费阅读 娇喘高潮教室h 亚洲无码在线 久久国产乱子伦精品免费另类 国产三级精品三级在线专区1 中文字幕久久波多野结衣av 饥渴丰满少妇大力进入 饥渴丰满少妇大力进入 灯一关腰一挺你就是赵丽颖 饥渴丰满少妇大力进入 小柔的羞辱日记1一15 国产成人无码a片直播软件 女人18毛片a级毛片 久久免费看黄a级毛片 黑人上司与人妻激烈中文字幕 色爽交视频免费观看 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 申通快递查询单号 最近免费韩国电影HD 国产欧美国产综合每日更新 又污又黄又无遮挡的网站国产 把老师的批日出水了视频 少妇粉嫩的下面好多水 放荡老师张开双腿任我玩 暖暖 日本 视频 在线观看 久久精品亚洲精品无码白云tv 午夜羞羞影院男女爽爽爽 春日 邪恶集acg★邪恶帝邪恶集 国产精品视频色尤物yw 羞羞 四个人换着做更有意思 av无码在线 我和亲妺在客厅作爱视频网站 啊到底了 午夜成人1000部免费视频 jizzyou中国少妇高潮 性高朝久久久久久久3小时 国产欧美日韩va另类在线播放 日本少妇被黑人猛cao 啊到底了 日本真实娇小xxxx 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 公交车被cao到合不拢腿 樱花草在线播放免费 高清粉嫩无套内谢国语播放 年轻的妺妺a片 亚洲中文字幕无码久久2021 国产成A人片在线观看视频下载 又色又爽又黄的免费网站 很皮的搞笑撩人句子 久久久亚洲精品无码 97国语精品自产拍在线观看一 天堂网www天堂在线中文 男女吻摸下面一进一出视频 王雪把双腿打开给老赵 清冷受被cao的合不拢 国产 天堂网www天堂在线中文 最后一夜韩国中文版 免费观看18禁无遮挡真人网站 hd xxxx tube movieskatrena 国产精品成人一区二区三区 亚洲精品无码午夜福利在线观看 日韩一区二区三区高清电影 古代深山公憩高h gogo大胆欧美人体艺杧图片 XXXX18美国1819老师 久久国产精品香蕉成人app 肉欲啪啪无码人妻免费 疯狂的欧美乱大交 你懂的电影 日b视频 久久97久久97精品免视看 日本成本人片免费高清 男男裸体猛进猛出gif动态图 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 无码一区二区三区中文字幕 久久国产精品香蕉成人app 疯狂的欧美乱大交 青青草97国产精品免费观看 欧洲美女与动性zozozo 美女张开腿让男人桶爽免费 深空彼岸辰东最新 泑女网址WWW呦女 chinese同性男男gaygay网站 边摸边吃奶边做边爱视频 日韩午夜理论片 中文字幕 色天使色妺姝在线视频 旧里番无码人妻と蜜と肉 忘忧草社区www 高中生第一次破女处流血视频 闺蜜放荡h肉辣文 强奷小箩莉h文合集 特大肥女bbwass 爱情岛论坛永久入口首页 韩乔夜北忱免费阅读 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 jizzyou中国少妇高潮 老师穿着旗袍肉色丝袜让我玩 年轻的妺妺a片 亚洲AV无码有乱码在线观看 嫖农村40的妇女舒服正在播放 鲜嫩高中生无套进入 欧美怡红院免费全部视频 男女吻摸下面一进一出视频 男人扒开添女人下部免费视频 须臾 欧美人妻一区二区三区 24小时免费更新在线视频 袖珍幻女BBWXXXX 放荡人妇人妻200篇 爱情岛论坛永久入口首页 美女张开腿露出尿口扒开来摸图 欧洲人与动牲交α欧美精品 羞羞 后入式 御书屋 娇妻互换享受高潮嗷嗷叫 亚洲一区av在线观看无码动漫 亚洲无码在线 别揉我奶头嗯~啊~的视频网站 用力…深点灬用力在线视频 五级黄高潮片90分钟视频 亚洲中文无码永久在线电影 国产成人无码a片直播软件 俄乌战争最新进展 黑人疯狂巨大xxx0o0 王雪把双腿打开给老赵 我和亲妺在客厅作爱视频网站 经典老熟女ASS 琪琪电影院 男人的天堂av 陪读妇乱子伦小说长篇 9420高清免费观看在线视频 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 女生下面瘙痒是什么原因呢 jizzjizzjizz亚洲熟妇 高清 国产伦子系列沙发午睡 满春阁精品a∨在线观看 女的把腿张开男的猛戳出浆 日产中文字乱码卡一卡二 高潮动态图啪啪吃奶图女女 校花下乡被灌满受孕 成绩差成为全班的玩具 日本真实娇小xxxx 成在人线av无码免费高潮水老板 日本50岁丰满熟妇XXXX 国产福利日本一区二区三区 亚洲av日本无码av男人的天堂 抽搐 受不了了 喷水 女的把腿张开男的猛戳出浆 激情无码人妻又粗又大 他的小仙女 大肚孕妇 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 我和公gong在厨房a片 阿娇张开两腿实干13分钟视频 看a片的网站 用力…深点灬用力在线视频 高潮动态图啪啪吃奶图女女 久久亚洲国产精品五月天婷 作爱激烈叫床视频大尺度 极品人妻系列人妻30p 被男狂揉吃奶胸60分钟视频 亚洲性视频 乌克兰鲜嫩xxxx高清 把自己自w到流泪 老妇性hqmaturetube 国产av 国产精品视频人人做人人 艳妇乳肉豪妇荡乳后续潘金莲 国产精品亚洲专区无码牛牛 韩乔夜北忱免费阅读 4444KK亚洲人成电影 粗暴强奷h文 天龙影视 亚洲AV综合AV一区二区三区 草草浮力影院 狠狠精品久久久无码中文字幕 国产 国产亚洲av片在线观看18女人 日本三级韩国三级香港三级a级 大桥久未无码吹潮在线观看 r级无码福利电影在线观看 国产AV无码专区亚洲AV 一本色道久久综合一 8x成人永久在线观看视频 亚洲中文字幕无码日韩 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 精品国产三级a在线观看 国产欧美国产综合每日更新 攵女h上下耸动 欧美人与动牲交xxxxbbbb 蜜臂无码av在线 我终于尝到了母爱的滋味作文 亚洲AV日韩AV天堂久久 FREEXX性黑人大战欧美视频 袖珍幻女BBWXXXX 是心跳说谎 免费国产A国产片高清网站 古代深山公憩高h 5g影院 爽文 肝硬化 性瘾者 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 范冰冰张开腿被老外桶视频 韩国无码无遮挡在线观看 人妻av无码系列一区二区三区 边摸边吃奶边做边爱视频 田间欢 天龙影视 王雪把双腿打开给老赵 亚洲性视频 好男人在线社区www在线影院 排列三跨度走势图 越看越湿的啪啪的小说免费 html 让我看看你的小白兔长大了吗 一个人在线视频免费观看www 成人免费AV片在线观看 高潮动态图啪啪吃奶图女女 深夜福利备好纸巾18禁止 黄色网站在线 mm131美女做爽爽爱视频 珍贵张柏芝下毛37张 国产做无码视频在线观看浪潮 国产欧美国产综合每日更新 两个人高清视频免费观看WWW 羞羞 很黄的啪啪口述细节 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 凸输偷窥XXXX间谍自由 亚洲AV日韩AV天堂久久 五月丁香色综合久久4438 被体育老师抱着C到高潮 日本成本人片免费高清 千金肉奴隷1985未删减版 国产成人无码a片直播软件 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 日本精品一区二区三区不卡 蜜臀免费av 两个女人 国产精品高清一区二区三区不卡 日本japanese丰满少妇 国产av国片精品jk制服丝袜 又色又爽又黄又粗暴的小说 精品无码三级在线观看视频 宝贝乖张开腿我让你舒舒服服 成人十八禁午夜福利视频网站 袖珍幻女BBWXXXX 免费国产乱理伦片在线观看 老头扒开粉缝亲我下面 第一次玩跳d感觉怎么样 王雪把双腿打开给老赵 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 久久精品国产一区二区电影 所见 欧美粗大猛烈老熟妇 清冷受被cao的合不拢 国产网红主播精品一区 啪啪玩小处雏女毛免费 千金肉奴隷1985未删减版 阿娇与冠希13分钟无删减视频 mm131美女做爽爽爱视频 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 99RE热这里只有精品最新 第七十三章 钰慧学车春药 中国小帅男男 gay xnxx 国产精品视频色尤物yw 日韩午夜理论片 中文字幕 黑人巨茎大战俄罗斯美女 亚洲午夜福利在线观看 亚洲AV无码有乱码在线观看 手挤母乳喂养视频 亚洲中文久久久久久精品国产 西西大胆无码视频免费 同性男男黄g片免费网站 h动漫在线 一个人在线视频免费观看www 爸爸给儿子看自己的 五级黄高潮片90分钟视频 女生下面瘙痒是什么原因呢 最后一夜韩国中文版 让少妇高潮无乱码高清在线观看 强奷小箩莉h文合集 A4YY午夜无码私人毛片 西西大胆无码视频免费 i8少爷ktv被gay口吃视频 手挤母乳喂养视频 熟女hdxxxx老少配 美女网站色 国产亚洲成av人片在线观看 亚洲国产精品久久久久网站 后入式 新婚晓静与翁公笫一章 h动漫在线 樱花草在线播放免费 国产乱子伦视频一区二区三区 中文字幕久久波多野结衣av 嗯…啊潮喷喝水高h无码 波多野结衣中文 丰满熟妇人妻中文字幕 女人与公拘交酡ZOZO 久久精品无码专区免费东京热 亚洲中文无码人a∨在线导航 女生下面瘙痒是什么原因呢 精品BRAZZERS欧美教师 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 韩国三级bd高清在线观看 校花下乡被灌满受孕 8x成人永久在线观看视频 日本又色又爽又黄的三级视频 人妻AⅤ中文字幕无码 高中生第一次破女处流血视频 h肉动漫无码无修6080动漫网 忘忧草社区在线www网 白俄罗斯XXXXXBBBBB 午夜成人1000部免费视频 5g影院 性导航 娇妻互换享受高潮嗷嗷叫 强行从后面挺进人妻 清冷受被cao的合不拢 四个人换着做更有意思 公交车猛烈进出婷婷2 我终于尝到了母爱的滋味作文 史上第一混乱全文免费阅读 老妇肥熟凸凹丰满刺激 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 mm131美女做爽爽爱视频 范冰冰张开腿被老外桶视频 激情人妻另类人妻伦 可脱身服全去掉的三国游戏下载 很黄的啪啪口述细节 9420高清免费观看在线视频 午夜男女爽爽影院免费视频在线观看 国产亚洲av片在线观看18女人 特黄的乡下仑乱小说 免费久久97精品国产自在现线 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 午夜成人1000部免费视频 爱情电影网 性高朝久久久久久久3小时 大学生酒店呻吟在线观看 mm131美女做爽爽爱视频 人妻三级日本三级日本三级极 国产福利日本一区二区三区 欧美另类与牲交zozozo 亚洲AV无码一区二区三区在线 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 hdsextube9熟妇俱乐部 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 又色又爽又黄的免费网站 燮 a片免费看 中文在线天堂网WWW 日产一二三四五六七乱码区 刺激videoschina偷拍 男人扒开添女人下部免费视频 大肚孕妇 古装A级野外爱做片视频 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 nba直播免费高清在线观看 a片免费看 曰本女人牲交免费视频 公交车被cao到合不拢腿 欧美丰满熟妇XXXX& 美女视频黄a视频全免费网站 人妻 校园 偷拍 都市 在线 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 av无码在线 日本疯狂爆乳XXXX 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费下载 嫖农村40的妇女舒服正在播放 狠狠看穞片色欲天天 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 张雨绮被揉到高潮下不了床 边摸边吃奶边做边爱视频 公息肉欲秀婷a片高清视频 老公要我 国产成A人片在线观看视频下载 男人J桶进女人P无遮挡免费的 美女翘臀强行进去太爽了 hdsextube9熟妇俱乐部 午夜羞羞影院男女爽爽爽 最刺激的乱惀小说目录 久久精品国产亚洲av忘忧草 美女张开腿露出尿口扒开来摸图 磁力蜘蛛 亚洲AV日韩AV天堂久久 刺激videoschina偷拍 娇妻丁字裤公交车被在线观看 特殊重囗味sm在线观看无码 放荡人妇人妻200篇 av网址 太快了真的太快了 人妻办公室被强奷 天堂俺去俺来也www色官网 极品熟妇大蝴蝶20P 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 日本人又黄又爽又色的视频 西西大胆无码视频免费 欧洲人与动牲交α欧美精品 免费观看18禁无遮挡真人网站 狠狠精品久久久无码中文字幕 nba直播免费高清在线观看 亚洲av日本无码av男人的天堂 亚洲午夜福利在线观看 掌中之物谁叫你这么紧 国产精品视频色尤物yw 免费看男女做好爽好硬视频 20女人牲交片20分钟 少妇粉嫩的下面好多水 国产做无码视频在线观看浪潮 把胸罩扒了狂揉视频免费 田间欢 男人的天堂av 国产妓女牲交a毛片 亚洲中文字幕无码久久2021 男男r18禁视频同性无码网站 免费人成网站在线观看欧美 欧美牲交XXXXX视 娇妻群交换多p chinese猛男自慰gay网站 free hd xxxx tubevodes 爽文 男女吻摸下面一进一出视频 琪琪电影院 男人j放进女人p全黄在线 肝硬化 动物交配 精品BRAZZERS欧美教师 做错作业就顶你一下 女女百合av大片在线观看免费 性欧美乱妇COME 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 日韩激情电影一区二区在线 5g影院 女人自熨全过程视频免费 亚洲中文字幕无码第一区 性欧美乱妇COME 公交车被cao到合不拢腿 最近2018最新中文字幕免费看 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 天天天欲色欲色www免费 hdsextube9熟妇俱乐部 花椒直播 刺激videoschina偷拍 俺去电影网 日产一区二区 99RE热这里只有精品最新 久久亚洲国产精品五月天婷 杨幂一天三次 黑人无套内谢中国少妇杂交 亚洲中文字幕无码第一区 印度人又粗又长硬配种 最后一夜韩国中文版 善良的妺妺hd高清中文 强奷小箩莉h文合集 日韩av高清无码 国产精品成人一区二区三区 善良的妺妺hd高清中文 欧美牲交XXXXX视 天天夜碰日日摸日日澡 亚洲中文字幕无码久久2021 深不可测 html 亚洲日韩成人欧美av 黑人上司与人妻激烈中文字幕 磁力蜘蛛 欧美黑人巨大XXXXX视频 97高清国语自产拍 性迷宫 息与子猛烈交尾在线播放 中国vpswindows厕所 出轨呻吟揉弄h 亚洲熟女精品中文字幕 直播软件 黑人疯狂巨大xxx0o0 久久精品国产一区二区电影 国产网红主播精品一区 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 激情视频 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 精品少妇人妻AV免费久久久 很皮的搞笑撩人句子 bbw 大全 禁忌:禁止的爱 少妇的滋味完整版 性饥渴的麻麻乱小说 久青草无码视频在线播放 sao虎视频最新网站入口 周淑怡 星辰变在线观看全集免费观看 邪恶集acg★邪恶帝邪恶集 很黄的啪啪口述细节 欧美丰满熟妇XXXX& 娇妻群交换多p 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 19岁rapper潮水偷轨仙踪林老狼 31省市新增疫情最新消息 肉欲啪啪无码人妻免费 女性模具 美女露胸 精品一区二区三区无码免费视频 h动漫在线 张柏芝性bbbbbxxxxx 久久精品国产一区二区电影 性饥渴的麻麻乱小说 99RE热这里只有精品最新 边摸边吃奶边做边爱视频 国产超碰人人爽人人做人人添 24小时免费更新在线视频 日本无吗无卡v免费清高清 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 息与子猛烈交尾在线播放 亚洲中文无码人a∨在线导航 强行从后面挺进人妻 亚洲AV无码一区二区三区在线 4444KK亚洲人成电影 视频一区二区无码制服师生 31省市新增疫情最新消息 小12萝8禁在线喷水观看 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 里番本子侵犯肉全彩触手 策驰影院 日韩一区二区三区高清电影 chinese同性男男gaygay网站 波多野结衣中文 juliaann女医生在办公室 珍贵张柏芝下毛37张 中国vpswindows厕所 花椒直播 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 高中生裸男洗澡gay视频网站 可脱身服全去掉的三国游戏下载 岳的又肥又大又紧水有多视频 蜜臂无码av在线 校长用春药玩老师雅菲 闺蜜把春药放进我下面那个 军人暴力性强迫rape 申通快递查询单号 纯肉高h啪动漫 欧美黑人巨大XXXXX视频 手挤母乳喂养视频 女性模具 打扑克的男女 亚洲AV日韩AV天堂久久 后入式 大肚孕妇 男阳茎进女阳道全过程男在线观看 欧美乱子伦XXXX在线观看 饥渴丰满少妇大力进入 都市激情 在线 亚洲 国产 公息肉欲秀婷a片高清视频 波多野结衣av 日韩午夜理论片 中文字幕 大桥久未无码吹潮在线观看 俄乌战争最新进展 很黄的啪啪口述细节 强行从后面挺进人妻 深夜福利备好纸巾18禁止 什么姿势男人精出来的快 亚洲精品国产高清在线观看 韩乔夜北忱免费阅读 中国vpswindows厕所 韩国18禁啪啪无遮挡免费 征服艳妇系列短篇500目录 动物交配 肉欲啪啪无码人妻免费 亚洲男人天堂 经典老熟女ASS 男人j进入女人j内部免费网站 尤物丰满少妇大尺度喷血写真 陪读妇乱子伦小说长篇 试看120秒很黄很爽动态图 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 荡乳尤物h 印度人又粗又长硬配种 御书屋 日本50岁丰满熟妇XXXX 深夜福利备好纸巾18禁止 久久热视频 久久99国产综合精合精品 高清粉嫩无套内谢国语播放 XXXX18美国1819老师 嘿咻嘿咻男女免费专区 做错作业就顶你一下 很黄很暴力的啪啪过程 兄弟r车 把胸罩扒了狂揉视频免费 日本japanese醉酒人妻 中文无码VR最新无码AV专区 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 久久久亚洲精品无码 美女露胸 攵女h上下耸动 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 日韩一区二区三区高清电影 用力…深点灬用力在线视频 拉婆婆下水和大黑狗 极品熟妇大蝴蝶20P 都市激情 在线 亚洲 国产 欧美成人无码激情视频 JZZIJZZIJ日本成熟少妇 熟妇人妻不卡无码一区 亚洲色熟女图激情另类图区 刺激videoschina偷拍 老老熟妇xxxxhd 日本牲交大片无遮挡 宝贝乖张开腿我让你舒舒服服 18禁黄无遮挡网站免费 日本无吗无卡v免费清高清 张雨绮被揉到高潮下不了床 四虎影库 刺激videoschina偷拍 漂亮人妻洗澡被公强bd 午夜羞羞影院男女爽爽爽 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 李老汉吃嫩草开花苞小雪 末成年女av片一区二区 csgo菊花project视频 日产中文字乱码卡一卡二 精品少妇人妻AV免费久久久 太荒吞天诀最新全文 日本口工绅士全彩肉全彩 亚洲欧洲av一区二区久久 污污汅18禁网站在线永久免费观看 熟女hdxxxx老少配 少爷屁股卡在墙上被侍卫调教 av无码在线 俺去电影网 ソープランド中国人在线播放 李宗瑞 小幻女bbwxxxx 男女一边摸一边做羞羞视频 李老汉吃嫩草开花苞小雪 合欢椅怎么使用 男人扒开女人腿桶到爽动态图 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 日本人又黄又爽又色的视频 花椒直播 1399视频免费观看在线观看 日本在线观看 久久国产乱子伦精品免费另类 乌克兰少妇videos高潮 美女网站色 人妻 中出 无码 中文字幕 韩国18禁啪啪无遮挡免费 JZZIJZZIJ日本成熟少妇 无码av福利久久精品can 亚洲中文无码人a∨在线导航 久久国产乱子伦精品免费另类 最刺激的交换夫妇中文字幕 都市激情 在线 亚洲 国产 亚洲中文无码人a∨在线导航 泑女网址WWW呦女 无码任你躁久久久久久 国产v片在线播放免费无码 老鸭窝在线视频 啪啪玩小处雏女毛免费 周淑怡 性欧美乱妇COME 拉婆婆下水和大黑狗 深不可测 A4YY午夜无码私人毛片 战雪恋 暖暖的免费观看视频日本 刺激videoschina偷拍 漂亮人妻洗澡被公强bd 亚洲成av人片在线观看无码t 泑女网址WWW呦女 mm131美女做爽爽爱视频 女医生 看a片的网站 千金肉奴隷1985未删减版 午夜成人1000部免费视频 很黄很暴力的啪啪过程 大乳大屁股VIDEOS 男女一边摸一边做羞羞视频 漂亮人妻去按摩被按中出 少妇无码太爽了不卡在线视频 精品国产污污免费网站入口 乡村野花香 漂亮人妻去按摩被按中出 田间欢 很黄的啪啪口述细节 hdsextube9熟妇俱乐部 丰满少妇被猛烈进入流水 天天天欲色欲色www免费 中文字幕人妻丝袜乱一区三区 中国少妇被黑人xxxxx 灯一关腰一挺你就是赵丽颖 无码av在线观看一区二区三区 战双帕弥什官网 欧洲女同同性VIDEOS自慰 村居 欧美另类与牲交zozozo 国产精品午夜剧场免费观看 越看越湿的啪啪的小说免费 最近免费韩国电影HD 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 中国vpswindows厕所 星辰变在线观看全集免费观看 久久精品人人做人人爽电影 欧美人精品XO 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 日韩精品无码免费专区网站 国产欧美国产综合每日更新 让少妇高潮无乱码高清在线观看 老师你下面太紧了拔不出来 久久精品亚洲精品无码白云tv 韩国18禁啪啪无遮挡免费 中文字幕久久波多野结衣av 农村妇女野战BBXXX 青梅竹马是消防员 在线观看精品视频网站 老妇性hqmaturetube 第七十三章 钰慧学车春药 上司丰满人妻被强行入侵 3d调教済み変态jk扩张调教し 裸体跳舞xxxx裸体跳舞 战雪恋 免费观看18禁无遮挡真人网站 最近免费韩国电影HD chinese猛男自慰gay网站 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 排列三跨度走势图 国产精品午夜剧场免费观看 又色又爽又黄的免费网站 蜜臀免费av 入禽太深全文无删减版网盘 把自己自w到流泪 香港三级韩国三级日本全集黄 女女百合av大片在线观看免费 吴北唐紫怡小说免费阅读 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 爱是什么 天天夜碰日日摸日日澡 特大巨黑吊XXX 少女潘金莲 xxx. FREEXX性黑人大战欧美视频 天龙影视 农村妇女野战BBXXX 樱花草在线播放免费 娇妻群交换多p 掌中之物谁叫你这么紧 国产 国产亚洲av片在线观看18女人 国产做无码视频在线观看浪潮 双性受爽到不停的喷水bl 大乳大屁股VIDEOS 看a片的网站 女子张腿扒开看高潮视频 免费一区二区无码东京热 啊到底了 粗大挺进朋友的未婚妻 息与子猛烈交尾在线播放 凸输偷窥XXXX间谍自由 蜜臂无码av在线 边摸边吃奶边做边爱视频 性做久久久久久久久 乌克兰18极品xx00喷水 强奷小箩莉h文合集 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 美国大片 高潮动态图啪啪吃奶图女女 成人福利国产午夜av免费不卡在线 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 日本无吗无卡v免费清高清 ソープランド中国人在线播放 r级无码福利电影在线观看 中国少妇被黑人xxxxx 久久精品人人做人人爽电影 日本无吗无卡v免费清高清 久久久久人妻精品区一 泑女网址WWW呦女 天堂网www天堂在线中文 午夜羞羞影院男女爽爽爽 精品BRAZZERS欧美教师 av无码在线 凸输偷窥XXXX间谍自由 公交车被cao到合不拢腿 日本ZOOZ人禽交XXXX 成人十八禁午夜福利视频网站 被男狂揉吃奶胸60分钟视频 用力…深点灬用力在线视频 公交车被cao到合不拢腿 战双帕弥什官网 亚洲精品无码午夜福利在线观看 玉蒲团夜宵魂免费观看 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费下载 juliaann女医生在办公室 丰满熟妇人妻中文字幕 娇喘高潮教室h 肉欲啪啪无码人妻免费 激情无码人妻又粗又大 樱花草在线播放免费 人妻 中出 无码 中文字幕 AV永久天堂一区二区三区 亚洲中文久久久久久精品国产 久久精品无码专区免费东京热 欧美怡红院免费全部视频 你懂的电影 理论片在线观看 小幻女bbwxxxx 便秘严重怎么办怎样做能快速排便 免费现黄频在线观看国产 24小时免费更新在线视频 漂亮人妻洗澡被公强bd 欧美乱强伦xxxxx 亚洲熟女精品中文字幕 韩国精品一区二区三区四区 翁息肉欲28篇完整版 母亲韩国电影在线观看完整 亚洲精品无码午夜福利在线观看 少妇无码太爽了不卡在线视频 嘿咻嘿咻男女免费专区 20女人牲交片20分钟 中文在线天堂网WWW bt天堂在线www 邪恶帝★acg邪恶天堂有妖气 精品国产污污免费网站入口 少女潘金莲 国产午夜高清高清在线观看 日本XXXX丰满超清HD 免费观看18禁无遮挡真人网站 激情人妻另类人妻伦 男人j进女人下面好紧动态图 av无码在线 男男r18禁视频同性无码网站 无码福利写真片视频在线播放 欧美人与动牲交xxxxbbbb 经典老熟女ASS 精品少妇人妻AV免费久久久 忘忧草社区在线www网 欧洲女同同性VIDEOS自慰 a无码国产激情视频 特大肥女bbwass 久久精品亚洲精品无码白云tv 天堂俺去俺来也www色官网 国产亚洲av片在线观看18女人 久久精品亚洲精品无码白云tv 丰满熟妇人妻中文字幕 国产精品99精品一区二区三区 娇喘高潮教室h 美女网站色 亚洲AV综合AV一区二区三区 好男人在线社区www在线影院 全免费A级毛片免费看 性导航 韩国精品福利一区二区三区 久久97久久97精品免视看 国产三级精品三级在线专区1 粗暴强奷h文 chinese小男生gay男男网站 国产欧美日韩va另类在线播放 高清粉嫩无套内谢国语播放 少妇无码AV无码专区线Y 亚洲成av人片在线观看无码t 嗯…啊潮喷喝水高h无码 不忠电影在线观看免费完整观看 国产华人av导航 田间欢 做错作业就顶你一下 国产欧美日韩va另类在线播放 他的小仙女 亚洲国产精品久久久久网站 我在修仙界长生不死 黑人无套内谢中国少妇杂交 性导航 日本真实娇小xxxx jizz老师奶水多多 后入式 国产做无码视频在线观看浪潮 欧美体内SHE精视频 久久精品国产网红主播 女人与公拘交酡ZOZO 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 天天夜碰日日摸日日澡 jizz老师奶水多多 老公要我 珍贵张柏芝下毛37张 用力…深点灬用力在线视频 越看越湿的啪啪的小说免费 波多野结衣中文 日韩在线视频观看免费网站 乱人伦中文视频在线观看无码 日本在线观看 五月婷婷久久 无码任你躁久久久久久 老太bbwwbbww高潮 狠狠色丁香婷婷综合尤物 老太bbwwbbww高潮 熟女hdxxxx老少配 hdsextube9熟妇俱乐部 爽文 波多野结衣中文 亚洲无码在线 策驰影院 19岁rapper潮水偷轨仙踪林老狼 31省市新增疫情最新消息 最新a片 韩国精品福利一区二区三区 金锋关晓柔小说寒门枭士 午夜成人1000部免费视频 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 不小心进了岳坶的身体a片 亚洲成av人片在线观看无下载 女医生 中文字幕人成无码人妻 日本又色又爽又黄的三级视频 理论片在线观看 国产亚洲成av人片在线观看 久久在精品线影院精品国产 免费久久97精品国产自在现线 欧美黑人巨大XXXXX视频 人妻AⅤ中文字幕无码 印度人又粗又长硬配种 美女网站色 三级4级全黄60分钟 是心跳说谎 免费看毛片 国产三级精品三级在线专区1 被男狂揉吃奶胸60分钟视频 亚洲午夜久久久影院伊人 迅雷电影 天天爽夜夜爽夜夜爽 排列三走势图带连线 久久亚洲国产精品五月天婷 XXXX18美国1819老师 激情人妻另类人妻伦 理论片在线观看 中文字幕韩国三级理论 琪琪电影院 免费人成网站在线观看欧美 少妇的滋味完整版 所见 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 成 人 黄 片免费观看 韩国精品福利一区二区三区 日韩不卡1卡2卡三卡网站导航 japonensisfes中国vedao软件 人妻丰满熟妞AV无码区 可可西里 玉蒲团夜宵魂免费观看 中国vpswindows厕所 久久精品国产亚洲av忘忧草 第七十三章 钰慧学车春药 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 免费现黄频在线观看国产 你懂的电影 国内精品国产三级国产AV 千金肉奴隷1985未删减版 日本牲交大片无遮挡 他的小仙女 日本无码 小屁孩和成年女人啪啪 樱花草在线播放免费 花椒直播 樱花草在线播放免费 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 入禽太深全文无删减版网盘 用力…深点灬用力在线视频 国产成人无码a片直播软件 攵女h上下耸动 激情视频 田间欢 a无码国产激情视频 国产成人精品久久综合 饥渴丰满少妇大力进入 不忠电影在线观看免费完整观看 校花下乡被灌满受孕 特大肥女bbwass hdsextube9熟妇俱乐部 国产无套粉嫩白浆在线观看 亚洲午夜福利在线观看 亚洲成av人片在线观看无码t 好男人在线社区www在线影院 一个朋友的妈妈 什么姿势男人精出来的快 成 人 黄 片免费观看 脱内衣吃奶摸下面床震 暖暖的免费观看视频日本 中文字幕人成无码人妻 暖暖的免费观看视频日本 校花下乡被灌满受孕 少妇的滋味完整版 放荡老师张开双腿任我玩 激情人妻另类人妻伦 男人扒开女人腿桶到爽动态图 波多野结衣av 叶辰萧初然小说免费阅读最新章节 被十几个男人扒开腿猛戳 乱人伦中文视频在线观看无码 刺激videoschina偷拍 国产精品视频人人做人人 国产区图片区小说区亚洲区 国产肉体xxxx裸体137大胆 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 被体育老师抱着C到高潮 hd xxxx tube movieskatrena 女女百合av大片在线观看免费 JZZIJZZIJ日本成熟少妇 小幻女bbwxxxx 天堂俺去俺来也www色官网 sao虎视频最新网站入口 韩国精品福利一区二区三区 五级黄高潮片90分钟视频 菠萝蜜视频在线播放观看免费 激情人妻另类人妻伦 日本少妇被黑人猛cao a无码国产激情视频 秋霞电影网院午夜理论片免费看 av无码在线 燮 可可西里 亚洲人成未满十八禁网站 娇妻群交换多p av在线观看 男女啪啪 a无码国产激情视频 一个人看的www高清免费视频 4444KK亚洲人成电影 你懂的电影 王雪把双腿打开给老赵 公息肉欲秀婷a片高清视频 日本疯狂爆乳XXXX 中文字幕韩国三级理论 丰满熟妇人妻中文字幕 性导航 男人的天堂av 不忠电影在线观看免费完整观看 让我看看你的小白兔长大了吗 日韩无码 人妻丰满熟妞AV无码区 我和公gong在厨房a片 免费看男女做好爽好硬视频 亚洲AV无码有乱码在线观看 精品BRAZZERS欧美教师 女人与公拘交酡ZOZO 四房播 千金肉奴隷1985未删减版 天堂WWW中文在线 漂亮人妻洗澡被公强bd 美女露着奶头光胸光屁屁动态图 特大肥女bbwass 公息肉欲秀婷a片高清视频 i8少爷ktv被gay口吃视频 国产区图片区小说区亚洲区 又粗又大又黄又硬又爽免费看 手挤母乳喂养视频 5g影院 掌中之物谁叫你这么紧 日本又色又爽又黄的三级视频 手机看片AV无码永久免费 泑女网址WWW呦女 gay男同gv网站播放免费 a无码国产激情视频 丰满女子BBWBBWPICS 扒开未发育的小泬视频 美女张开腿露出尿口扒开来摸图 男女十八禁啪啪无遮挡床震 8x成人永久在线观看视频 天天天欲色欲色www免费 美国zoom动物 欧美怡红院免费全部视频 清冷受被cao的合不拢 拉婆婆下水和大黑狗 国产午夜高清高清在线观看 少妇无码太爽了不卡在线视频 精品无码久久久久国产 97国语精品自产拍在线观看一 公息肉欲秀婷a片高清视频 放荡人妇人妻200篇 公交车被cao到合不拢腿 特大肥女bbwass 不忠电影在线观看免费完整观看 free hd xxxx tubevodes 国产亚洲av片在线观看18女人 蜜臂无码av在线 天天综合色天天综合色h 爱情岛论坛永久入口首页 乌克兰少妇videos高潮 珍贵张柏芝下毛37张 拉婆婆下水和大黑狗 老师穿着旗袍肉色丝袜让我玩 闺蜜放荡h肉辣文 樱花草在线播放免费 美国大片 国产黄色视频 24小时免费更新在线视频 叶真彩衣仙子齐云宗免费阅读无弹窗 无翼乌全彩爆乳口工动漫 激情人妻另类人妻伦 看a片的网站 亚洲AV日韩AV天堂久久 母亲韩国电影在线观看完整 欧美人与动人物牲交免费观看 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 校长用春药玩老师雅菲 公息肉欲秀婷a片高清视频 国产区精品一区二区不卡中文 欧美人妻一区二区三区 亚洲AV日韩AV天堂久久 毛茸茸的撤尿正面bbw 天天爽夜夜爽夜夜爽 亚洲中文字幕无码第一区 一卡二卡≡卡四卡高清日韩 天堂俺去俺来也www色官网 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 扛起美妇雪白双腿进入小说 天龙影视 袖珍幻女BBWXXXX 午夜男女爽爽影院免费视频在线观看 韩国三级bd高清在线观看 又色又爽又黄的免费网站 特黄的乡下仑乱小说 日本成本人片免费高清 无码一区二区三区中文字幕 国产肉体xxxx裸体137大胆 天堂网www天堂在线中文 国产无套粉嫩白浆在线观看 色欧美片视频在线观看 全免费A级毛片免费看 亚洲精品不卡无码福利在线观看 拉婆婆下水和大黑狗 乱马漫画 深不可测 都市激情 在线 亚洲 国产 狠狠精品久久久无码中文字幕 爱是什么 特黄的乡下仑乱小说 灯一关腰一挺你就是赵丽颖 很皮的搞笑撩人句子 日韩激情电影一区二区在线 天龙影视 精品国产三级a在线观看 丰满女子BBWBBWPICS 跨越速运单号查询 小12萝8禁在线喷水观看 年轻的妺妺a片 漂亮人妻洗澡被公强bd 黄色网站在线 男人扒开女人腿桶到爽动态图 后入式 亚洲中文字幕无码久久2021 亚洲色熟女图激情另类图区 又粗又大又黄又硬又爽免费看 翁公吸乳婷婷 嘿妖道 欧美牲交A欧美牲交AⅤ免费下载 日韩一区二区三区高清电影 久久99国产综合精合精品 欧洲女同同性VIDEOS自慰 叶辰萧初然小说免费阅读最新章节 校长用春药玩老师雅菲 公交车被cao到合不拢腿 激情视频 人妖欧美 同性男男黄g片免费网站 花椒直播 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 国产AV无码专区亚洲AV A4YY午夜无码私人毛片 四个人换着做更有意思 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 一个朋友的妈妈 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 女性模具 五级黄高潮片90分钟视频 亚洲中文久久久久久精品国产 JULIA无码人妻中文字幕在线 李老汉吃嫩草开花苞小雪 老妇肥熟凸凹丰满刺激 又色又爽又黄的免费网站 大桥久未无码吹潮在线观看 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 日本无码欧美激情视频二区 娇妻在别人胯下呻呤共8章 拉婆婆下水和大黑狗 少妇粉嫩的下面好多水 好男人在线社区www在线影院 亚洲AV日韩AV天堂久久 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 久久免费看黄a级毛片 男生发起情来有多可怕 全免费A级毛片免费看 无码av在线观看一区二区三区 在线观看精品视频网站 狠狠精品久久久无码中文字幕 高中生第一次破女处流血视频 快乐的保姆 最近2018最新中文字幕免费看 久久精品无码一区二区三区 精品BRAZZERS欧美教师 成片一卡二卡三乱码 2021夜夜乳狠狠乳狠狠爱 美女直播网站在线观看免费 西西大胆无码视频免费 青草社区 女人18毛片a级毛片 把胸罩扒了狂揉视频免费 XXXX18美国1819老师 极品熟妇大蝴蝶20P 日本成本人片免费高清 天堂俺去俺来也www色官网 无码色偷偷亚洲国内自拍 放荡老师张开双腿任我玩 r级无码福利电影在线观看 啪啪玩小处雏女毛免费 老妇性hqmaturetube A4YY午夜无码私人毛片 小柔的羞辱日记1一15 午夜成人1000部免费视频 chinese同性男男gaygay网站 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 可脱身服全去掉的三国游戏下载 周淑怡 av在线观看 校长用春药玩老师雅菲 少妇张梅交换系列小说 少爷屁股卡在墙上被侍卫调教 日本口工绅士全彩肉全彩 是心跳说谎 欧美乱强伦xxxxx 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 善良的妺妺hd高清中文 国产区精品一区二区不卡中文 日本疯狂爆乳XXXX av在线观看 无码av福利久久精品can 让少妇高潮无乱码高清在线观看 星辰变在线观看全集免费观看 jizzyou中国少妇高潮 亚洲AV日韩AV天堂久久 色天使色妺姝在线视频 月经推迟几天能测出怀孕 天天摸日日摸爽爽狠狠97超碰 娇妻被壮汉肉到高潮 亚洲熟女精品中文字幕 绅士漫画 最近免费韩国电影HD 是心跳说谎 双性受爽到不停的喷水bl 久久97久久97精品免视看 mm131美女做爽爽爱视频 gogo大胆欧美人体艺杧图片 日韩精品无码免费专区网站 星辰变在线观看全集免费观看 香港三级韩国三级日本全集黄 欧美乱子伦XXXX在线观看 乡村野花香 千金肉奴隷1985未删减版 经典老熟女ASS 日本真实娇小xxxx 娇喘高潮教室h 菠萝蜜视频在线播放观看免费 久久精品无码专区免费东京热 田间欢 精品无码三级在线观看视频 纯肉无码h肉动漫在线观看 扒开未发育的小泬视频 俄乌战争最新进展 公交车np粗暴h强j玩弄 色天使色偷偷色噜噜噜先锋 i8少爷ktv被gay口吃视频 国产精品亚洲专区无码牛牛 bbw 大全 人妻办公室被强奷 欧美牲交XXXXX视 第一次玩跳d感觉怎么样 乌克兰少妇videos高潮 欧美人精品XO 闺蜜把春药放进我下面那个 李老汉吃嫩草开花苞小雪 手挤母乳喂养视频 日韩午夜理论片 中文字幕 闺蜜放荡h肉辣文 国内精品国产三级国产AV 视频一区二区无码制服师生 久久人人97超碰caoporen婷 极品人妻系列人妻30p 丰满熟妇人妻中文字幕 天堂WWW中文在线 男生发起情来有多可怕 2012中文在线观看免费高清 少妇下面被精子填满视频 在线观看精品视频网站 欧美黄色 小12萝8禁在线喷水观看 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 被体育老师抱着C到高潮 少妇下面被精子填满视频 燮 中文无码VR最新无码AV专区 h漫画免费无删减无遮挡在线观看 老妇性hqmaturetube 绅士漫画 特黄的乡下仑乱小说 久久久亚洲精品无码 hdsextube9熟妇俱乐部 免费观看18禁无遮挡真人网站 天天摸日日摸爽爽狠狠97超碰 荡乳尤物h mm131美女做爽爽爱视频 成片一卡二卡三乱码 男生发起情来有多可怕 青梅竹马是消防员 荡乳尤物h nba直播免费高清在线观看 久久精品无码专区免费东京热 不忠电影在线观看免费完整观看 午夜福利视频 精品BRAZZERS欧美教师 做错作业就顶你一下 国产欧美日韩va另类在线播放 日本japanese醉酒人妻 嘿妖道 人妻av无码系列一区二区三区 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 什么姿势男人精出来的快 久久为功 bbw 大全 中文字幕一区二区人妻 亚洲AV无码有乱码在线观看 免费国产乱理伦片在线观看 放荡人妇人妻200篇 嫖农村40的妇女舒服正在播放 太快了真的太快了 狠狠精品久久久无码中文字幕 h动漫在线 排列三跨度走势图 国产做无码视频在线观看浪潮 把自己自w到流泪 无码福利写真片视频在线播放 久青草无码视频在线播放 很皮的搞笑撩人句子 五月丁香色综合久久4438 又大又粗弄得我出好多水 人妻AⅤ中文字幕无码 性欧美乱妇COME 最近免费韩国电影HD XXXX18美国1819老师 午夜福利视频 亚洲国产欧洲综合997久久 嘿妖道 亚洲大尺度无码无码专线区 手机看片AV无码永久免费 人妻丰满熟妞AV无码区 韩国精品一区二区三区四区 久久精品国产亚洲av忘忧草 chinese小男生gay男男网站 用力…深点灬用力在线视频 叶辰萧初然小说免费阅读最新章节 被十几个男人扒开腿猛戳 31省市新增疫情最新消息 日本在线观看 女人自熨全过程视频免费 么公里的太大了 精品一区二区三区无码免费视频 久久免费看黄a级毛片 日韩欧无码一区二区三区免费不卡 国产gay高中生小鲜肉屁股 又粗又大又黄又硬又爽免费看 老太bbwwbbww高潮 男女啪啪 日韩av高清无码 精品一区二区三区在线视频 韩国18禁啪啪无遮挡免费 经典老熟女ASS 很皮的搞笑撩人句子 亚洲熟女精品中文字幕 日产中文字乱码卡一卡二 小妖精抬起臀嗯啊h快穿 在厨房掀起短裙翘起屁股麻麻 我和亲妺在客厅作爱视频网站 性瘾者 策驰影院 日韩av高清无码 a片免费看 亚洲中文字幕无码日韩 西西大胆无码视频免费 娇妻丁字裤公交车被在线观看 最刺激的乱惀视频在线观看 又粗又大又黄又硬又爽免费看 翁息肉欲28篇完整版 亚洲成av人片在线观看无下载 色天使色妺姝在线视频 男人j放进女人p全黄在线 jizzjizzjizz亚洲熟妇 高清 欧美乱强伦xxxxx 韩国无码无遮挡在线观看 四个人换着做更有意思 嘿妖道 无码一区二区三区中文字幕 岳的又肥又大又紧水有多视频 在厨房掀起短裙翘起屁股麻麻 手挤母乳喂养视频 曰本女人牲交免费视频 男人J桶进女人P无遮挡免费的 男人j进入女人j内部免费网站 忘忧草社区www 扒开未发育的小泬视频 小12萝8禁在线喷水观看 两个人的视频WWW免费 国产v片在线播放免费无码 性导航 大学生男男澡堂69gaysex 香港三级韩国三级日本全集黄 无遮挡免费高清羞羞视频 放荡人妇人妻200篇 日产一区二区 久久精品亚洲精品无码白云tv 男女一边摸一边做羞羞视频 色爽交视频免费观看 入禽太深全文无删减版网盘 97国语精品自产拍在线观看一 韩国三级bd高清在线观看 无码任你躁久久久久久 美国大片 高潮动态图啪啪吃奶图女女 日本三级韩国三级香港三级a级 FREEXX性黑人大战欧美视频 丰满少妇被猛烈进入流水 杨幂一天三次 啪啪玩小处雏女毛免费 人妻 中出 无码 中文字幕 韩国三级bd高清在线观看 mm131美女做爽爽爱视频 久久精品国产亚洲av忘忧草 中文字幕一区二区人妻 csgo菊花project视频 xxx. 韩国三级bd高清在线观看 亚洲日韩成人欧美av 嫖农村40的妇女舒服正在播放 打开双腿粗大噗呲噗呲白浊 日本口工绅士全彩肉全彩 老老熟妇xxxxhd 天堂俺去俺来也www色官网 国产三级精品三级在线专区1 色欧美片视频在线观看 战雪恋 肉欲啪啪无码人妻免费 很黄的啪啪口述细节 全免费A级毛片免费看 所见 狠狠狠色丁香婷婷综合久久av 排列三跨度走势图 精品国产一区二区三区香蕉 国产精品民宅偷窥盗摄 让少妇高潮无乱码高清在线观看 掌中之物谁叫你这么紧 俄乌战争最新进展 绅士漫画 2012中文在线观看免费高清 迅雷电影 A4YY午夜无码私人毛片 肉欲啪啪无码人妻免费 旧里番无码人妻と蜜と肉 中国护士XXXXHD少妇 天天夜碰日日摸日日澡 国产精品午夜剧场免费观看 上司丰满人妻被强行入侵 花椒直播 欧美丰满熟妇XXXX& 琪琪777午夜理论片在线观看播放 精品无码三级在线观看视频 攵女h上下耸动 久久免费看黄a级毛片 亚洲中文字幕无码第一区 97超碰中文字幕久久精品 国产区图片区小说区亚洲区 chinese同性男男gaygay网站 bbw 大全 粗大挺进朋友的未婚妻 四个人换着做更有意思 御书屋 排列三走势图带连线 少妇张梅交换系列小说 清冷受被cao的合不拢 日本精品一区二区三区不卡 欧美体内SHE精视频 中文字幕韩国三级理论 视频一区二区无码制服师生 暖暖的免费观看视频日本 2012中文在线观看免费高清 性欧美乱妇COME 中文字幕久久波多野结衣av 日本口工绅士全彩肉全彩 性欧美牲交xxxxx视频αpp 亚洲午夜久久久影院伊人 欧美精品18videosex性欧 乌克兰少妇videos高潮 1399视频免费观看在线观看 闺蜜放荡h肉辣文 9420高清免费观看在线视频 天天夜碰日日摸日日澡 怡红院aⅴ国产一区二区 无翼乌全彩爆乳口工动漫 日韩精品无码免费专区网站 亚洲av日本无码av男人的天堂 樱花草在线播放免费 3d调教済み変态jk扩张调教し tiktok官网入口 日本少妇被黑人猛cao 亚洲人成未满十八禁网站 西西大胆无码视频免费 忘忧草社区www 排列三跨度走势图 阿娇张开两腿实干13分钟视频 少妇性俱乐部纵欲狂欢电影 国产午夜高清高清在线观看 国产欧美日韩va另类在线播放 2018天天躁夜夜躁狠狠躁 日本无吗无卡v免费清高清 直播软件 办公室激情娇喘嗯啊np 合欢椅怎么使用 老头扒开粉缝亲我下面 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 柔术女人Z0Z0牲交 国产三级精品三级在线专区1 申通快递查询单号 日b视频 亚洲无码在线 么公里的太大了 男生的包包好大 mm131美女做爽爽爱视频 欧美另类极品videosbesr h肉动漫无码无修6080动漫网 男阳茎进女阳道全过程男在线观看 中国小帅男男 gay xnxx 爱情电影网 欧洲美女与动性zozozo 中文字幕一区二区人妻 乌克兰鲜嫩xxxx高清 公交车猛烈进出婷婷2 校长用春药玩老师雅菲 老太bbwwbbww高潮 花椒直播 老老熟妇xxxxhd 少妇人妻雪白丰满的肉体视频 翁息肉欲28篇完整版 男女啪啪 打扑克的男女 肉欲啪啪无码人妻免费 禁h粗大太大好爽好涨受不了了 西西大胆无码视频免费 全免费A级毛片免费看 久久免费看黄a级毛片 亚洲中文字幕无码久久2021 用力…深点灬用力在线视频 欧美黄色 校花下乡被灌满受孕 xxx. h肉动漫无码无修6080动漫网 男女吻摸下面一进一出视频 97国语精品自产拍在线观看一 中文字幕无码一线二线三线 又粗又大又黄又硬又爽免费看 饥渴丰满少妇大力进入 春日 html 国产精品无码亚洲字幕资不卡 曰本女人牲交免费视频 韩国18禁啪啪无遮挡免费 h动漫在线 美女张开腿让男人桶爽免费 少妇大叫太大太爽受不了 被室友玩坏了(h) 清冷受被cao的合不拢 男阳茎进女阳道全过程男在线观看 日本无码欧美激情视频二区 在线播放真实国产乱子伦 清冷受被cao的合不拢 欧美丰满熟妇XXXX& 三级4级全黄60分钟 国产做无码视频在线观看浪潮 99RE热这里只有精品最新 男女一边摸一边做羞羞视频 无码任你躁久久久久久 无码色偷偷亚洲国内自拍 中国小帅男男 gay xnxx 久久精品国产精品青草app 大学生酒店呻吟在线观看 抽搐 受不了了 喷水 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 把胸罩扒了狂揉视频免费 国产午夜高清高清在线观看 无码任你躁久久久久久 欧美黄色 太荒吞天诀最新全文 3d动漫无码av禁在线无码 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 男人J桶进女人P无遮挡免费的 小幻女bbwxxxx av网址 少妇无码AV无码专区线Y 精品国产三级a在线观看 国产av国片精品jk制服丝袜 特黄成人a级a片免费看 直播软件 无码一区二区三区中文字幕 日本无吗无卡v免费清高清 人妻 校园 偷拍 都市 在线 无码色偷偷亚洲国内自拍 h黄纯肉无遮挡动漫免费软件 性高朝久久久久久久3小时 久久久亚洲精品无码 禁忌:禁止的爱 大学生酒店呻吟在线观看 深不可测 亚洲午夜久久久影院伊人 2012中文在线观看免费高清 荡乳尤物h 国产精品民宅偷窥盗摄 中文字幕人成无码人妻 另类 专区 欧美 制服丝袜 i8少爷ktv被gay口吃视频 星辰变在线观看全集免费观看 乌克兰18极品xx00喷水 爱情岛论坛永久入口首页 翁息肉欲28篇完整版 亚洲AV无码有乱码在线观看 国产精品无码亚洲字幕资不卡 强奷小箩莉h文合集 欧美另类与牲交zozozo 久青草无码视频在线播放 久久精品国产一区二区电影 人妻中文字幕在线网站 把自己自w到流泪 日本japanese丰满少妇 最刺激的交换夫妇中文字幕 拉婆婆下水和大黑狗 国产gay高中生小鲜肉屁股 杨思敏1一5集国语版在线看bd 少妇下面被精子填满视频 欧美粗大猛烈老熟妇 国产黄色视频 久久久久有精品国产麻豆 好硬好湿好爽再深一点动态图视频 XXXX18美国1819老师 被十几个男人扒开腿猛戳 四房播 久青草无码视频在线播放 1399视频免费观看在线观看 绅士漫画 国产精品无码亚洲字幕资不卡 juliaann女医生在办公室 爽文 nba直播免费高清在线观看 久久精品国产精品青草app 亚洲熟女精品中文字幕 欧美黑人巨大XXXXX视频 熟女hdxxxx老少配 金锋关晓柔小说寒门枭士 又污又黄又无遮挡的网站国产 在线播放真实国产乱子伦 中文字幕人成无码人妻 娇喘高潮教室h 免费现黄频在线观看国产 灯一关腰一挺你就是赵丽颖 久久精品无码专区免费东京热 亚洲AV无码一区二区三区在线 婷婷五月综合缴情在线视频 亚洲av极品无码专区亚洲av 泑女网址WWW呦女 出轨呻吟揉弄h 日本无码欧美激情视频二区 成人免费AV片在线观看 乱马漫画 另类图区 少妇大叫太大太爽受不了 FREEXX性黑人大战欧美视频 性瘾者 放荡老师张开双腿任我玩 亚洲大尺度无码无码专线区 珍贵张柏芝下毛37张 后入式 嘿咻嘿咻男女免费专区 我和亲妺在客厅作爱视频网站 四虎影库 熟女hdxxxx老少配 农村妇女野战BBXXX 4444KK亚洲人成电影 日产一二三四五六七乱码区 日本japanese丰满少妇 亚洲av无码日韩av无码伊甸园 我终于尝到了母爱的滋味作文 丰满少妇被猛烈进入流水 中国人寿寿险app下载安装 亚洲男人天堂 试看120秒很黄很爽动态图 国产成人精品久久综合 又粗又大又黄又硬又爽免费看 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 av网址 i8少爷ktv被gay口吃视频 a片免费看 么公里的太大了 俺去电影网 最新a片 男生发起情来有多可怕 中文字幕无码一线二线三线 老妇肥熟凸凹丰满刺激 美国大片 A4YY午夜无码私人毛片 国产妓女牲交a毛片 久久97久久97精品免视看 日本japanese丰满少妇 亚洲精品不卡无码福利在线观看 韩国无码无遮挡在线观看 国产精品无码亚洲字幕资不卡 欧美精品18videosex性欧 31省市新增疫情最新消息 美女露着奶头光胸光屁屁动态图 精品国产三级a在线观看 调教我的妺妺高h 又大又粗弄得我出好多水 蜜臀免费av 久久精品亚洲精品无码白云tv 天天天欲色欲色www免费 i8少爷ktv被gay口吃视频 李老汉吃嫩草开花苞小雪 中国护士XXXXHD少妇 97国语精品自产拍在线观看一 战雪恋 须臾 国产无套粉嫩白浆在线观看 久久久久有精品国产麻豆 小幻女bbwxxxx 亚洲中文字幕无码日韩 久久亚洲国产精品五月天婷 菠萝蜜视频在线播放观看免费 亚洲熟女精品中文字幕 h肉动漫无码无修6080动漫网 女性模具 中文无码VR最新无码AV专区 樱花草在线播放免费 玉蒲团夜宵魂免费观看 juliaann女医生在办公室 波多野结衣中文 亚洲爆乳www无码专区 bbw 大全 99RE热这里只有精品最新 娇喘高潮教室h 巨女丰满爆乳潮喷喷汁视频 亚洲成av人片在线观看无码t 杨思敏1一5集国语版在线看bd 三级无码在钱AV无码在钱 免费国产乱理伦片在线观看 丰满少妇A片免费观看 国产午夜高清高清在线观看 一卡二卡≡卡四卡高清日韩 美女直播网站在线观看免费 入禽太深全文无删减版网盘 美女直播网站在线观看免费 亚洲中文字幕无码第一区 厨房里抱着岳丰满大屁股 z0zozo女人另类zoz0 什么姿势男人精出来的快 老师穿着旗袍肉色丝袜让我玩 国产oo后高中生在线视频 国产麻豆一精品一AV一免费 被体育老师抱着C到高潮 琪琪777午夜理论片在线观看播放 久久婷婷成人综合色 久青草无码视频在线播放 亚洲日韩成人欧美av 日本少妇被黑人猛cao 成在线人午夜剧场免费无码 精品一区二区三区无码免费视频 又粗又大又黄又硬又爽免费看 亚洲中文字幕无码第一区 nba直播免费高清在线观看 大乳大屁股VIDEOS FREEXX性黑人大战欧美视频 欧美黄色 JULIA无码人妻中文字幕在线 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院 中文字幕一区二区人妻 征服艳妇系列短篇500目录 最刺激的交换夫妇中文字幕 史上第一混乱全文免费阅读 好男人在线社区www在线影院 chinese猛男自慰gay网站 手挤母乳喂养视频 饥渴丰满少妇大力进入 爱情电影网 都市激情 在线 亚洲 国产 亚洲中文无码永久在线电影 极品熟妇大蝴蝶20P 日本ZOOZ人禽交XXXX 人妻丰满熟妞AV无码区 jizzjizz國产免费a片 最刺激的乱惀小说目录 少爷屁股卡在墙上被侍卫调